Rynek

180 mln zł Grupy Infovide-Matrix w roku 2013

Istotny wzrost przychodów Infovide-Matrix odnotowała w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Dobre wyniki wypracowały spółki zależne Grupy: CTPartners, DahliaMatic i Solver.

180 mln zł Grupy Infovide-Matrix w roku 2013

W całym 2013 r. Grupa odnotowała jednak stratę netto w wysokości 2,7 mln zł, będącej skutkiem jednorazowego odpisu w wysokości 9,7 mln zł związanego ze sporem jaki toczy się między Infovide-Matrix a spółką Enea. „Głównym powodem straty na koniec roku było właśnie ponad 9 mln zł odpisu spowodowanego wstrzymaniem projektu ISOK dla Enea. W sprawie tej toczy się spór prawny. Zdarzenie to wpłynęło zarówno na raportowane przychody jak i na wynik grupy” – powiedział Borys Stokalski, prezes zarządu Infovide-Matrix i CTPartners.

Skonsolidowane przychody finansowe Grupy Infovide-Matrix wyniosły 180 mln zł (197 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny -1,9 mln zł (4,8 mln zł), a zysk netto -2,7 mln zł (3,1 mln zł). „Patrząc na sytuacje na rynku, jak i dynamikę prowadzonej działalności w minionym roku, byliśmy uczestnikami ożywienia w branży finansowej i stabilizacji w telekomunikacji. Grupa zanotowała wzrost w branży finansowej o ponad 12%. Był to również satysfakcjonujący rok dla przemysłu i energetyki, gdzie wypracowaliśmy 28 mln zł przychodów” – komentuje Borys Stokalski. “Obecny backlog w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, jest znacząco wyższy dzięki większej ilości dużych kontraktów, co pozwala zakładać, że ten rok będzie lepszy pod względem oczekiwanej rentowności sprzedaży usług” – dodaje. Poziom kontraktacji usługowych dla Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2014 roku wyniósł 95,8 mln zł i był wyższy o 46 % od notowanego w analogicznym okresie 2013 roku.

Dobre wyniki wypracowały spółki zależne Infovide-Matrix. CTPartners osiągnęła w tym okresie blisko 1,5 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,3 mln zł. Natomiast DahliaMatic zamknęła rok wynikiem netto w wysokości 1,45 mln zł. Jej roczne przychody wyniosły 54 mln zł. Solver uzyskał zaś 0,55 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie ponad 3 mln zł.

W roku 2013 Spółka Infovide-Matrix kontynuowała działania dotyczące optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz integracji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *