Rynek

180 mln zł Grupy Infovide-Matrix w roku 2013

Istotny wzrost przychodów Infovide-Matrix odnotowała w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Dobre wyniki wypracowały spółki zależne Grupy: CTPartners, DahliaMatic i Solver.

180 mln zł Grupy Infovide-Matrix w roku 2013

W całym 2013 r. Grupa odnotowała jednak stratę netto w wysokości 2,7 mln zł, będącej skutkiem jednorazowego odpisu w wysokości 9,7 mln zł związanego ze sporem jaki toczy się między Infovide-Matrix a spółką Enea. „Głównym powodem straty na koniec roku było właśnie ponad 9 mln zł odpisu spowodowanego wstrzymaniem projektu ISOK dla Enea. W sprawie tej toczy się spór prawny. Zdarzenie to wpłynęło zarówno na raportowane przychody jak i na wynik grupy” – powiedział Borys Stokalski, prezes zarządu Infovide-Matrix i CTPartners.

Skonsolidowane przychody finansowe Grupy Infovide-Matrix wyniosły 180 mln zł (197 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny -1,9 mln zł (4,8 mln zł), a zysk netto -2,7 mln zł (3,1 mln zł). „Patrząc na sytuacje na rynku, jak i dynamikę prowadzonej działalności w minionym roku, byliśmy uczestnikami ożywienia w branży finansowej i stabilizacji w telekomunikacji. Grupa zanotowała wzrost w branży finansowej o ponad 12%. Był to również satysfakcjonujący rok dla przemysłu i energetyki, gdzie wypracowaliśmy 28 mln zł przychodów” – komentuje Borys Stokalski. “Obecny backlog w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, jest znacząco wyższy dzięki większej ilości dużych kontraktów, co pozwala zakładać, że ten rok będzie lepszy pod względem oczekiwanej rentowności sprzedaży usług” – dodaje. Poziom kontraktacji usługowych dla Grupy Kapitałowej na koniec lutego 2014 roku wyniósł 95,8 mln zł i był wyższy o 46 % od notowanego w analogicznym okresie 2013 roku.

Dobre wyniki wypracowały spółki zależne Infovide-Matrix. CTPartners osiągnęła w tym okresie blisko 1,5 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 15,3 mln zł. Natomiast DahliaMatic zamknęła rok wynikiem netto w wysokości 1,45 mln zł. Jej roczne przychody wyniosły 54 mln zł. Solver uzyskał zaś 0,55 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie ponad 3 mln zł.

W roku 2013 Spółka Infovide-Matrix kontynuowała działania dotyczące optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz integracji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *