Biznes

5 sposobów na poprawę pracy w wirtualnym zespole

Pandemia spowodowała wzrost znaczenia pracy hybrydowej, a po jej zakończeniu — według raportu IT Workplace of Tomorrow — ponad 82% firm przejdzie na stałe na ten model pracy. Wyłącznie zdalny model zakłada się w 5,3% przypadków. W związku z tym managerowie zaczęli poszukiwać rozwiązań, które zwiększą zaangażowanie wirtualnych zespołów. Przedstawiamy 5 sposobów, które pomogą zbudować emocjonalnie inteligentne przywództwo, by przezwyciężyć kryzysy i doprowadzić zespoły do sukcesu.

5 sposobów na poprawę pracy w wirtualnym zespole

1. Zbuduj koleżeństwo w zespole

Praca zdalna sprawia, że współpracowników nie łączą więzi, gdyż nie spotykają się oni osobiście i nie mają ze sobą osobistych interakcji. Dlatego na początku wspólnej pracy w wirtualnym zespole pojęcie koleżeństwa praktycznie nie istnieje. Jak zatem nawiązać kontakt pomiędzy podwładnymi i zbudować koleżeństwo w zespole? Odpowiedzią może być regularne organizowanie wirtualnych zajęć integracyjnych, by członkowie mogli poznać się i zrozumieć nawzajem, i rozpocząć budowanie pozytywnych relacji. Zbudowanie więzi w zespole sprawi, że pracownicy będą bardziej chętni do współpracy i zwrócą uwagę na dobro całego zespołu.

2. Popraw komunikację

Zdalne zespoły są bardziej narażone na konflikty i nieporozumienia. Konflikty te sprawiają, że środowisko pracy staje się konkurencyjne, tzn. dominują interesy osobiste, a nie interesy organizacji. Wynika to z powstawania barier komunikacyjnych, ponieważ pracownicy czują się osamotnieni i nie nawiązują interakcji twarzą w twarz. By poprawić komunikację w zespole i zminimalizować ryzyko powstawania konfliktów należy podjąć działania z zakresu budowania zespołu. Należy zaangażować ludzi do poza profesjonalnych rozmów. Wtedy członkowie mają tendencję do swobodnej i pozytywnej wymiany pomysłów czy opinii, rozwijają swoje umiejętności słuchania i stają się aktywnymi słuchaczami. Managerowie mogą również wystąpić podczas tych działań, aby w konstruktywny sposób podzielić się swoimi spostrzeżeniami i informacjami zwrotnymi.

3. Zapobiegaj i rozwiązuj konflikty

Brak osobistych interakcji sprawia, że łatwiej jest źle zrozumieć współpracowników i popaść w konflikty. Konflikty te są także trudniejsze do zidentyfikowania niż w przypadku pracy w biurze, pozostają one często niezauważone aż do późniejszych etapów. W przeciwieństwie do zespołów, które pracują w biurach, zespoły zdalne potrzebują stałego wsparcia i opieki, aby zbudować kulturę współpracy. Należy podjąć działania w zakresie łączenia wirtualnych zespołów. Czynności te pomagają również zdalnym zespołom dostosować się do wizji organizacji i zachować motywację. Często błędnie zakłada się, że liderzy nie muszą brać udziału w tych działaniach, uczestnictwo liderów jest jednak cechą charakterystyczną udanego działania teambuildingowego. Dlatego regularne organizowanie zajęć związanych z łączeniem wirtualnych zespołów nie tylko zwiększy produktywność, ale także poprawi relacje między kierownictwem a zespołami. Ponadto pozwoli to kadrze kierowniczej interweniować na czas, aby zapobiegać konfliktom lub je rozwiązywać, zidentyfikować wzorce lub dyskomfort wśród członków zespołu, który może przerodzić się w konflikty.

4. Zbuduj zaufanie

W czasie pandemii managerowie i liderzy mają problemy z zaufaniem, a pracownicy zgłaszają również poczucie izolacji i rozłąki z pracodawcą. Dlatego pracownicy zdalni potrzebują wsparcia swoich pracodawców i liderów, aby ufać sobie i czuć empatię wobec siebie bez poczucia zagrożenia. Sposobem na zbudowanie zaufania jest regularne organizowanie wirtualnych zajęć integracyjnych. Idealnymi zajęciami integracyjnymi budującymi zaufanie i empatię są wirtualne lodołamacze, wirtualne spotkania rodzinne, wirtualne przygody itp. Dzięki wchodzeniu w interakcję osobiście poprzez te czynności i wgląd w swoje życie pracownicy łatwiej sobie ufają. Co więcej, gdy czują się związani i budują relacje, zaczynają czuć się empatyczni wobec siebie.

5. Motywuj pracowników

Pandemia jest czasem dużej niepewności i niepokoju, w którym ludzie czują się zdemotywowani. Co więcej, pracownicy zdalni czują, że mogą nie być doceniani ani nagradzani tak bardzo, jak ich koledzy pracujący w biurach. Wirtualne działania integracyjne mogą działać jako uspokajające i motywujące pracowników zdalnych, jednocześnie utrzymując ich zaangażowanie w kontakt z pracodawcami. Pracodawcy mogą również wykorzystywać te działania, aby rozpoznawać, nagradzać i doceniać pracowników, motywując ich w ten sposób dalej. Warto pamiętać, że osiągnięcia należy celebrować jako zespół, a nie indywidualnie.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *