Branża ITRynek

8,5 mln zysku netto Grupy NTT System za 2020 rok

W 2020 roku Grupa Kapitałowa NTT System S.A. wygenerowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 10,7 mln zł (5,8 mln zł w roku 2019). W tym samym okresie zysk netto wyniósł 8,5 mln zł, w porównaniu do 4,7 mln zł za rok poprzedni, co oznacza przyrost o ok. 82%. Towarzyszył mu 47% wzrost przychodu wynoszących w 2020 roku – 791 mln zł, poinformowali przedstawiciele Grupy. 

8,5 mln zysku netto Grupy NTT System za 2020 rok

Na te bardzo dobre wyniki NTT System za ubiegły rok wpłynął przede wszystkim ponad 50% wzrost przychodów na rynku polskim we wszystkich kanałach sprzedaży ale także wiele wysiłków włożonych na różnych innych płaszczyznach, podkreślają przedstawiciele Grupy.

“Ważną cezurą, nie tylko dla naszego biznesu, ale dla całej branży IT, było udane zakończenie szeregu postępowań kontrolnych jeszcze w 2018 roku. Dzięki temu powoli odwraca się – jeszcze widoczna –  tendencja, która była przyczyną nieufności instytucji finansowych wobec przedsiębiorstw IT. Z kolei w ubiegłym roku kluczowe znaczenie dla osiągniętych wyników miało skuteczne przygotowanie naszych partnerów do sprzedaży produktów w sieci. Dzięki temu zamknięcie sklepów stacjonarnych nie wstrzymało naszego biznesu” – skomentował Tadeusz Kurek, prezes NTT System.

Szczegółowe wyniki sprzedażowe

W związku z zapotrzebowaniem na sprzęt do nauki i pracy zdalnej wzrosła też dystrybucja komputerów i tabletów innych producentów oraz dystrybucja podzespołów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. Nastąpił też wzrost sprzedaży smartfonów m.in. firm Motorola, OnePlus, Oppo i Realme, zaznaczają specjaliści NTT System.

W wyniku wzmożonego popytu przychody z tytułu dystrybucji komputerów i tabletów innych producentów wzrosły 2-krotnie ze 102 do ponad 204 mln zł. Jednak największą część przychodu, bo stanowiącą dwie trzecie, stanowiła dystrybucja podzespołów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych – osiągnęła ona poziom 524,6 mln zł. Jak wskazują przedstawiciele Grupy, to kolejny rok z rzędu duży wzrost sprzedaży w tym segmencie – w 2019 roku osiągnął on 342, zaś w roku 2018 – 211,9 mln zł.

Głównym rynkiem zbytu dla NTT System S.A. jest szeroko rozumiany rynek krajowy. Stanowił on w 2020 roku 92% przychodów i obejmował przede wszystkim sieci handlowe oraz odbiorców hurtowych z sektora MŚP, nabywających produkty oraz towary do dalszej odsprzedaży, klientów z sektora publicznego i prywatnego.

“Wyniki sprzedażowe za 2020 rok są jednymi z najlepszych w historii Grupy. Pozwalają nam one snuć optymistyczne przewidywania, jeśli chodzi o następne lata. Pandemia pokazała jak istotne jest inwestowanie w IT. Jednocześnie spółka i jej Grupa Kapitałowa pokazały, że potrafią sobie radzić w trudnych warunkach i powiększyć udział rynkowy” – powiedział Tadeusz Kurek. “Jesteśmy przekonani, że w tym roku uda się nam utrzymać to, co wypracowane zostało w poprzednim, a zdobyte doświadczenie i rynek pozwolą na dalszy wzrost” – podsumował.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *