RozwiązaniaBiznesPolecane tematy

9 na 10 firm planuje wykorzystanie sztucznej inteligencji w ich biznesie

W rozwiązania związane z szeroko rozumianymi rozwiązaniami AI inwestować zamierza niemal 90 proc. światowych przedsiębiorstw. Krótkoterminowym celem projektów zakładających wykorzystanie sztucznej inteligencji ma być zwiększenie produktywności. W dłuższej perspektywie po rozwiązaniach AI oczekiwana jest możliwość przeprowadzenia transformacji strategii biznesowej. Takie wnioski płyną z globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy IFS.

9 na 10 firm planuje wykorzystanie sztucznej inteligencji w ich biznesie

O ile plany wdrożenia mechanizmów sztucznej inteligencji w biznesie deklaruje ok. 90% ankietowanych przedstawicieli kierownictwa firm z całego świata, to przewidywane inwestycje z tego obszaru najczęściej dotyczą automatyki przemysłowej, zarządzania relacjami z klientami oraz planowania zapasów i logistyki. Wśród korzyści oczekiwanych po projektach zakładających wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie najczęściej wskazywana jest poprawa efektywności pracy. Tego typu oczekiwania deklaruje niemal dwie trzecie (60,6%) ankietowanych.

Co więcej, niemal połowa badanych (47,9%) jest zdania, że rozwiązania AI pomogą rozwinąć ofertę produktów oraz usług biznesowych. Tylko 18% badanych jest zdania, że dzięki wdrożeniu sztucznej inteligencji możliwe będzie zmniejszenie zatrudnienia lub zmiana specjalizacji obecnie zatrudnionych pracowników.

Jednocześnie, niemal co trzeci (29,3%) uczestnik badania IFS uważa, że w ujęciu ogólnym – wykraczającym poza daną organizację – zastosowanie sztucznej inteligencji doprowadzi do zmniejszenia poziomu zatrudnienia w danej branży. Większość, bo 56% ankietowanych twierdzi również, że niezbędne jest podjęcie działań edukacyjnych, które ułatwią pracownikom skuteczne wykorzystanie narzędzi AI. Co czwarty (23,4%) badany spodziewa się natomiast, że osoby, które stracą pracę z powodu szerokiego wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie, znajdą zatrudnienie na nowych stanowiskach, tworzonych w obliczu dynamicznego rozwoju technologii IT. Co ciekawe, co szósty (15,4%) uczestnik badania uważa, że dzięki szerszemu wykorzystaniu możliwości sztucznej inteligencji, w firmach które reprezentują, możliwe stanie się wprowadzenie krótszego, 30-godzinnego tygodnia pracy.

„Istnieje wiele przykładów usprawnienia procesów podejmowania decyzji dzięki szybszemu udostępnieniu użytkownikom bardziej szczegółowych i istotnych z ich punktu widzenia informacji. Na rynku następuje transformacja, a w tych warunkach konwergencja różnych technologii, na przykład sztucznej inteligencji, zrobotyzowanej automatyzacji procesów i internetu rzeczy, prowadzi do powstania nowej formy automatyzacji procesów biznesowych. Przedsiębiorstwa gotowe wdrożyć takie rozwiązania uzyskają dostęp do narzędzi i usług umożliwiających osiągnięcie konkurencyjnej pozycji i uzyskanie przewagi nawet nad dużymi korporacjami” – mówi Bob De Caux, wiceprezes IFS ds. technologii sztucznej inteligencji i zrobotyzowanej automatyzacji procesów. Według niego rozwiązania biznesowe oparte na sztucznej inteligencji są już wdrażane w wielu organizacjach.

„Jeśli przyjrzymy się wynikom ankiety i konkretnym scenariuszom działań realizowanych przez naszych klientów, dojdziemy do wniosku, że dzięki automatyzacji rozwiązań technologicznych przedsiębiorstwa mogą już dziś uzyskać korzyści biznesowe i finansowe” — podkreśla Bob De Caux. Jego zdaniem osiągnięcie pełni korzyści biznesowych możliwych do osiągnięcia za sprawą sztucznej inteligencji wymaga przeprowadzenia gruntownych zmian w modelach biznesowych stosowanych dotąd przez większość organizacji. “Same technologie nie stanowią uniwersalnego rozwiązania żadnego problemu. Za to, jeśli stworzymy właściwy model danych i racjonalnie wybierzemy jego zastosowania, systemy sztucznej inteligencji mogą przyczynić się do wzrostu produktywności i uzyskania korzyści zarówno w bieżącej działalności operacyjnej, jak i w szerszym kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa” – zauważa Bob De Caux.

Badanie ankietowe przeprowadzono na grupie 600 przedstawicieli kadry kierowniczej reprezentujących zróżnicowane branżowo przedsiębiorstwa z całego świata.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *