BiznesCDOPolecane tematy

Accenture Technology Vision 2024: 4 trendy humanizacji technologii

Jak wynika z raportu Accenture Technology Vision „Human by Design. Jak sztuczna inteligencja rozwija ludzki potencjał”, technologia po fali dynamicznego rozwoju – zwłaszcza w dziedzinie generatywnej AI – nabiera coraz bardziej ludzkiego charakteru i coraz silniej koncentruje się na człowieku, zwiększając jego potencjał oraz oferując nowe możliwości rozwoju i transformacji biznesu. Generatywna sztuczna inteligencja może przyczynić się do wygenerowania globalnych przychodów na poziomie 6-8 bilionów dolarów poprzez optymalizację niemal połowy czasu pracy (44%) w organizacjach oraz zwiększenie wydajności w 900 zawodach.

Accenture Technology Vision 2024: 4 trendy humanizacji technologii

Jak wskazują twórcy wspomnianego raportu, rozwój sztucznej inteligencji, technologii przestrzennych oraz systemów detekcji ruchu umożliwia projektowanie rozwiązań coraz lepiej naśladujących ludzkie umiejętności i coraz ściślej zintegrowanych z naszym życiem. Pozwala skupić się na człowieku oraz zwiększać jego możliwości, umożliwiając realizację tego, co do tej pory było nieosiągalne.

“Humanizacja technologii wpłynie na transformację obejmującą sposób, w jaki ludzie pracują, żyją i uczą się, a także uruchomi falę bezprecedensowych zmian w świecie biznesu, we wszystkich branżach – od handlu detalicznego i rozrywki po medycynę i produkcję. Firmy, które już dziś realizują transformację swojej działalności, wykorzystując podejście „human by design”, przyczynią się do redefinicji tego, co oznacza bycie liderem biznesu” – twierdzi Paul Daugherty, Chief Technology and Innovation Officer w Accenture. “Technologie skoncentrowane na człowieku – takie jak generatywna sztuczna inteligencja – mogą napędzać wzrost ludzkiego potencjału oraz zaoferować wiele nowych możliwości w zakresie rozwoju biznesu i generowania korzyści społecznych. Niezbędne jest jednak przestrzeganie zasad humanizacji technologii, które zapewniają jej sprawiedliwe i odpowiedzialne wykorzystanie” – dodaje.

Cztery trendy związane z procesem humanizacji technologii na 2024 rok:

1. A Match Made in AI: Reshaping our relationship with knowledge. Dane ulegają reorganizacji w sposób, który odzwierciedla rozumowanie człowieka, a nawet naśladuje ludzką kreatywność. Dzięki temu zamiast ogromnej liczby wyników wyszukiwania, użytkownicy otrzymają gotowe, spersonalizowane odpowiedzi w formie porad, podsumowań, esejów, obrazów, a nawet dzieł sztuki. Nowe metody wyszukiwania informacji pozwalają otrzymywać wyniki w formie syntezy. Liderzy, którzy zmienią podejście do danych i dostarczą pracownikom narzędzia do ich przetwarzania, oparte na sztucznej inteligencji, osiągną istotny wzrost wydajności oraz znaczącą przewagę konkurencyjną.

2. Meet My Agent: Ecosystems for AI. Ten trend odzwierciedla świat, w którym agenci AI działają w imieniu ludzi i współpracują w ramach połączonego ekosystemu. Zautomatyzowani agenci sztucznej inteligencji nie tylko pomagają i doradzają użytkownikom, ale również podejmują działania w ich imieniu – zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym. Zaangażowanie agentów AI umożliwi firmom wzrost wydajności pracowników oraz generowanie ogromnej wartości dodanej. Wśród ankietowanych w badaniu Accenture dyrektorów zarządzających, 96% uważa, że wykorzystanie ekosystemów agentów AI będzie szansą na znaczący rozwój organizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

3. The Space We Need: Creating value in new realities. Wraz z wykorzystaniem technologii obliczeń przestrzennych, metaversum, cyfrowych bliźniaków i rzeczywistości AR/VR (augmented reality/virtual reality) następuje rozszerzenie środowisk, które umożliwiają interakcje użytkowników, z 2D do 3D. To pozwala tworzyć nowe bogate i wciągające światy. Nowe przestrzenie i doświadczenia, łączące świat fizyczny i cyfrowy, umożliwią dodatkowe formy interakcji, napędzą innowacyjność oraz zoptymalizują sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i uczymy się. Zgodnie z badaniem Accenture, jedna trzecia konsumentów w branży handlu detalicznego (33%) wyraziła zainteresowanie korzystaniem z rozwiązań opartych na technologii obliczeń przestrzennych w trakcie zakupów.

4. Our Bodies Electronic: A new human interface. Wykorzystanie innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań technologicznych – takich jak urządzenia ubieralne AI (AI-powered wearables), systemy neurotechnologiczne do komunikacji na linii mózg-komputer oraz narzędzia umożliwiające śledzenie ruchu ciała i gałek ocznych – pozwoli na lepsze zrozumienie ludzi i ich intencji, umożliwiając transformację naszego życia i pracy. 94% dyrektorów zarządzających ankietowanych w badaniu Accenture uważa, że technologie wykorzystujące nowy rodzaj interfejsu użytkownika pozwolą lepiej zrozumieć zachowania i intencje konsumentów, a także wpłyną na ułatwienie interakcji na linii człowiek-maszyna.

“Raport jasno wskazuje, że jedynie dalsze inwestowanie w nowoczesne technologie chmurowe otwiera organizacje na świat AI. Ważne jest aby wszystkie innowacje zostawały wprowadzane zgodnie ze strategią firmy i z myślą o dalszym rozwoju organizacji. Nie warto skupiać się na przenoszeniu poszczególnych elementów biznesu do modelu chmurowego, lecz na budowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa cloud-first. Jednocześnie, wprowadzając nowe rozwiązania, firmy będą musiały równoważyć dynamiczność z koniecznością zachowania ostrożności. Kwestie bezpieczeństwa są nieodzownym elementem w drodze do sukcesu oraz czynnikiem budującym zaufanie między ludźmi a technologią” – podpowiada Grzegorz Chudek, Cloud First Lead, Accenture w Polsce.

Jak wynika z badania Accenture, 93% dyrektorów zarządzających uważa, że przy obecnym tempie rozwoju technologii, kluczowe jest wprowadzanie przemyślanych innowacji.

“Firmy posiadają wartościowe i unikalne dane, które chcą wykorzystywać w interesie klientów, pracowników, partnerów i inwestorów. Dla współczesnych przedsiębiorstw opartych na danych to istotna wartość, którą mogłyby odblokować dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. 95% dyrektorów zarządzających uważa, że Gen AI skłoni przedsiębiorstwa do modernizacji ich systemów IT. Dzięki temu firmy będą mogły w pełni wykorzystać biznesowy potencjał danych i rozwijać działalność w oparciu o model data-driven business” – podsumowuje Dawid Osiecki, Managing Director Data&AI w Accenture w Polsce.

Pełna wersja raportu Technology Vision 2024 dostępna jest tutaj.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *