BiznesAnalitykaPolecane tematy

Analityka wsparciem dla firm sektora MSP w wykorzystywaniu ich przewag rynkowych

W dużych firmach rozwiązania z zakresu analityki biznesowej są dziś wykorzystywane powszechnie. Z kolei małe i średnie firmy mają na tym polu jeszcze duży potencjał do wykorzystania. Dobre praktyki i możliwości zastosowania zaawansowanej analityki z korzyścią dla biznesu omawiano podczas konferencji Advanced Analytics and Data Science.

Analityka wsparciem dla firm sektora MSP w wykorzystywaniu ich przewag rynkowych

Według analiz PARP małe i średnie przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa sektora MSP muszą jednak bardziej aktywnie konkurować nie tylko z firmami podobnej wielkości, ale także z większymi graczami – często jest to bowiem pole do istotnego wzmocnienia własnej pozycji rynkowej. Jak przekonują przedstawiciele firmy SAS, przewagą małych i średnich firm jest m.in. duża elastyczność decyzyjna, która poprzez rozbudowane procedury i centralne zarządzanie jest niemożliwa do zastosowania w większych organizacjach. Mniejsze firmy charakteryzuje też większa skłonność do podejmowania ryzyka biznesowego. Decyzje takie nie muszą być jednak bezpodstawne – za sprawą nowych technologii i modeli wdrożeniowych, dziś nawet najbardziej zaawansowane narzędzia analityczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane w firmach sektora MSP.
O konieczności nawiązania współpracy pomiędzy firmami sektora MSP, a dużymi operatorami danych mówił też dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.

Niezależnie od tego, jak przekonują specjaliści SAS, skuteczne wykorzystanie analityki wymaga przygotowania i stworzenia planu biznesowego, a nierzadko też zbudowania ekosystemu partnerów wspierających efektywne wykorzystanie potencjału dostępnych dla danej firmy danych. Z kolei wśród największych barier stojących na drodze do wdrożenia analityki wymienia się: brak gruntownej analizy potrzeb, nieprawidłowe określenie celów wdrożenia oraz niską jakość danych. “Z jednej strony w dzisiejszych czasach istnieją już zaawansowane metody i narzędzia, wykorzystywane powszechnie przez duże przedsiębiorstwa. Z drugiej, można postawić hipotezę, że w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zarówno wiedza i świadomość dotycząca wartości ekonomicznej narzędzi analitycznych, jak i ich praktyczne wykorzystanie w celu budowy przewag konkurencyjnych jest bardzo ograniczona. W celu pokonania tego ograniczenia potrzebne jest zaangażowanie dużych partnerów biznesowych i instytucji, które wezmą na siebie ciężar rozpowszechnienia istniejących rozwiązań oraz budowy świadomości wśród małych organizacji. To wymaga kompleksowej wizji i zaangażowania, ale przyniesie istotną wartość biznesową dla wszystkich” – mówi Serhij Fuks, Prezes AMA Institute.

Jednocześnie, firmy zaczynające drogę z zaawansowaną analityką danych muszą też budować kompetencje w tym zakresie. Zdaniem organizatorów konferencji Advanced Analytics and Data Science, to dlatego tak ważne jest zapewnienie bieżącej współpracy biznesu z uczelniami wyższymi. “Szkoła Główna Handlowa chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju ekonomicznym Polski, dlatego korzystając z konsultacji z przedstawicielami biznesu, tworzymy plan nauczania obejmujący kierunki dedykowane analityce. W Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oferujemy 3 kierunki studiów oraz 14 programów studiów podyplomowych związanych z analityką. Wraz z SAS Institute realizujemy program edukacyjny, którego uczestnicy otrzymują certyfikaty SAS, w tym m.in. Certyfikat „Analityk Statystyczny z Systemem SAS” oraz Certyfikat „Data Scientist z Systemem SAS” – na kierunku Analiza Danych Big Data, który cieszy się wśród studentów bardzo dużym zainteresowaniem” – podkreśla Profesor Joanna Plebaniak, Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prezentacje odbywające się podczas tegorocznej konferencji Advanced Analytics and Data Science były m.in. okazją do poznania możliwości użycia nowoczesnych narzędzi analitycznych w wybranych branżach. Prezentowano m.in. przykłady wdrożenia narzędzi analitycznych w firmach Baltona, Kasa Centrum i Apotex.

Organizatorem konferencji Advanced Analytics and Data Science była Szkoła Główna Handlowa. Partnerami wydarzenia byli SAS Institute oraz AMA Institute.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *