BiznesInformacje prasowe

Asseco Group Life – nowy produkt dla sektora ubezpieczeń

Rozwiązanie to jest przeznaczone na rynek ubezpieczeń grupowych na życie, w tym zarówno ubezpieczeń ochronnych, jak i inwestycyjnych.

Asseco Group Life – nowy produkt dla sektora ubezpieczeń

Jak podaje Asseco Poland, ubezpieczenia grupowe są specyfiką polskiego rynku ubezpieczeń i jednym z najszybciej rozwijających się segmentów. Liczba polis i ubezpieczonych wzrosła w 2013 roku o 20% i taki sam wzrost prognozuje się na rok 2014.

Ten segment rynku ma coraz większe znaczenie dla ubezpieczycieli. Jednocześnie jego obsługa jest złożonym i dynamicznym procesem. Dość powiedzieć, że największe umowy grupowe obejmują kilka tysięcy ubezpieczonych, a liczba operacji naliczeń przypisów sięga setek milionów rocznie” – przekonują przedstawiciele Asseco Poland.

System Asseco Group Life został opracowany od podstaw, jako dedykowane rozwiązanie dla ubezpieczeń grupowych. Jego architektura ma zapewniać masowość przetwarzań i możliwość odwracania operacji, optymalizację wydajnościową, skalowalność i mechanizmy kontrolne.

Asseco Group Life uwalnia użytkowników od wykonywania tysięcy powtarzalnych operacji wykonywanych ręcznie, wydatnie zmniejsza pracochłonność i liczbę błędów. Tam, gdzie to możliwe, zastosowaliśmy mechanizmy automatyzacji i walidacji danych” – mówi Włodzimierz Serwiński, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Funkcjonalność Asseco Group Life obejmuje: definiowanie produktów ubezpieczeniowych i wsparcie procesu obsługi cyklu życia polisy – poczynając od rejestracji wniosku i aktywacji polisy grupowej, poprzez jej serwis i obsługę przystąpień wraz z obsługą księgową, na wypłacie świadczeń i zamknięciu polisy kończąc. Dodatkowo rozwiązanie wspiera proces naliczania i raportowania prowizji oraz obsługę inwestycji. Możliwa ma być też szybka i niskonakładowa implementacja nowych lub zmienionych produktów ubezpieczeniowych.

Asseco Group Life może funkcjonować w modelu operacyjnym specyficznym dla ubezpieczeń grupowych, a także w trybie on-line z wykorzystaniem przeglądarek internetowych.

System przygotowany jest też do obsługi produktów kontynuowanych indywidualnie, co umożliwia utrzymanie relacji z klientem odchodzącym z różnych przyczyn z ubezpieczenia grupowego.

Szczegóły techniczne rozwiązania Rozwiązanie współpracuje z dowolnym serwerem aplikacji, w szczególności JBoss AS 7.x oraz JBoss EAP 6. Jako baza referencyjna wykorzystywany jest MS SQL Server 2008 R2. Wykorzystanie warstwy JPA pozwala łatwo przystosować system do pracy z dowolną inną bazą danych. Integracja systemu z otoczeniem wspierana jest w różnych warstwach systemu i dla różnych typów interfejsów: usług sieciowych oraz ETL.

System generuje i rejestruje dla celów integracji zdarzenia księgowe i prowizyjne oraz udostępnia je na zewnątrz poprzez otwarte interfejsy bazodanowe i XML. Istnieją także predefiniowane interfejsy umożliwiające wymianę danych z systemami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi oraz systemami realizującymi wypłaty świadczeń.

* Spring – kontener Inversion of Control zapewnia komponentową architekturę aplikacji, zmniejszając zależności pomiędzy komponentami ułatwia tworzenie testów jednostkowych.

* Spring Security – framework dostarczający zaawansowane wsparcie dla różnych mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji używanych w aplikacjach korporacyjnych.

* JPA (Hibernate) – framework mapowań O/R.

* SmartGWT – framework webowy zapewniający efektywny development warstwy prezentacyjnej.

Dzięki zastosowanemu podziałowi systemu na moduły funkcjonalne, udało się osiągnąć: przenośność aplikacji między serwerami aplikacyjnymi i platformami sprzętowymi; możliwość prostego skalowania systemu; integrację z systemami zewnętrznymi bez potrzeby modyfikacji usług biznesowych systemu; łatwość rozbudowy o kolejne moduły; łatwość modyfikacji istniejących oraz dodawanie nowych komponentów komunikacyjnych dzięki zastosowanej warstwie integracyjnej” – przekonują przedstawiciele Asseco.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *