BiznesCDOPolecane tematy

Inwestycje w nowe technologie priorytetem dla dyrektorów finansowych

W szczególności dotyczy to sektora usług finansowych. Aż 8 na 10 CFO z tej branży jest zdania, że modernizacja operacji finansowych będzie niezbędnym elementem do budowania konkurencyjności na rynkach lokalnych i globalnych. Trzy czwarte uczestników badania IDC zleconego przez Oracle już inwestuje w modernizację procesów finansowych oraz wspierających je systemów.

Inwestycje w nowe technologie priorytetem dla dyrektorów finansowych

Z analiz IDC wynika, że dyrektorzy finansowi priorytetowo traktują inwestycje w technologie cyfrowe. Większość, bo 84,5% uczestników badania podsumowanego na łamach raportu IDC „Business Brief, Road Map to Driving Finance Transformation in the Office of the CFO”, zgadza się z twierdzeniem, że modernizacja operacji finansowych będzie niezbędnym elementem konkurencyjności biznesu. Co ważne, większe inwestycje w zaawansowane technologie wymuszać mają wyzwania, których rozwiązanie leży w gestii CFO. Mowa tu m.in. o inflacji i pogorszeniu warunków gospodarczych, spodziewanych oszczędności po stronie klientów, a także ograniczeniach w globalnych łańcuchach dostaw oraz rosnącej presji wymagań regulacyjnych. Na to nakładają się też typowe wymagania związane z koniecznością podnoszenia konkurencyjności biznesu i dążeniem do maksymalizacji rentowności.

Niemal 78% dyrektorów finansowych przyznaje, że sprawne działanie w obliczu tak złożonych wyzwań wymaga zmiany systemów finansowych użytkowanych w ich organizacjach. Większość, bo 75% uczestników badania IDC stwierdziło, że już inwestuje w modernizację rozwiązań wspierających obszar zarządzania finansami.

W przypadku instytucji finansowych na szczycie listy priorytetów w zakresie inwestycji związanych z nowymi technologiami znalazła się automatyzacja oraz uczenie maszynowe. Rozwiązania takie mają pozwolić na usprawnienie kluczowych procesów, w tym ograniczenie kosztów obsługi danych finansowych. Jednocześnie, ponad połowa (56%) respondentów stwierdziła, że musi pilnie zmniejszyć koszty zbierania, korygowania i uzgadniania bieżących danych. Kolejne 44% liderów finansowych stwierdziło, że widzi znaczne możliwości poprawy sposobu zarządzania danymi finansowymi, a 38,2% wymieniło niespójne dane jako barierę dla poprawy działalności biznesowej. “W miarę jak instytucje finansowe odbudowują swoją działalność po pandemii, nadal poszukują aplikacji opartych na chmurze, które mogą mieć transformacyjny wpływ na ich wynik finansowy. Dyrektorzy finansowi i ich zespoły będą musieli bardziej stymulować modernizację finansów w swoich organizacjach, aby sprostać zmianom makroekonomicznym, które kształtują tę dynamiczną branżę” – podkreśla Kevin Permenter, dyrektor ds. badań w dziale aplikacji finansowych IDC.

Uczestnicy badania sponsorowanego przez firmę Oracle wskazują również na kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG) jako czynniki wpływające na zwiększenie znaczenia działów finansowych w organizacjach.

“Wyniki badań IDC wykazały, że zdecydowana większość instytucji finansowych chce mieć dostęp do zintegrowanych systemów wspomagających ich działalność i możliwość operowania na danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego” – mówi Jason Wynne, wiceprezes ds. ryzyka i finansów w Oracle Financial Services. “Aby naprawdę zmodernizować operacje finansowe, dyrektorzy finansowi i informatycy będą musieli traktować transformację cyfrową jako cykl życiowy, a nie jednorazowy bilet do miejsca docelowego. Muszą już teraz dokonać inwestycji w technologie, które wykorzystują najnowsze innowacje i umożliwiają efektywne wykorzystanie danych ich organizacji” – dodaje.

Instytucje finansowe ujawniły, że są skłonne inwestować w automatyzację i uczenie maszynowe w celu usprawnienia kluczowych procesów finansowych. Zdecydowana większość (81%) liderów finansowych stwierdziła, że byłaby skłonna zapłacić więcej za architekturę cloud-native, obejmującą mikroserwisy i kontenery.

Co ważne, CFO zostali zapytani także o planowane inwestycje w obszarze chmury obliczeniowej. I tak, ankietowani przez IDC dyrektorzy ds. finansów byłaby skłonna zapłacić więcej za rozwiązania oparte na architekturze cloud-native, obejmującej m.in. mikroserwisy i kontenery aplikacyjne. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami ma być pochodną rosnącego zainteresowania nowymi rozwiązaniami chmurowymi, a jednocześnie – obawami przed nadmiernym przywiązaniem do jednego dostawcy. Wykorzystanie rozwiązań natywnych chmurowo, opartych na platformach mikroserwisowych i konteneryzacji ma ułatwiać przenoszenie danych pomiędzy różnymi środowiskami chmurowymi, wdrażanie usług tworzonych na różnych platformach, a także poprawę dostępności rozwiązań biznesowych. Z kolei modernizacja systemów wspierających obszar finansów w oparciu o model chmury obliczeniowej oraz koncepcję multicloud sprzyjać ma redukcji kosztów operacji w obszarze finansów i poprawie elastyczności kluczowych procesów niezbędnej, aby mogły one sprostać nowym, szybko zmieniającym się wymaganiom rynku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *