AnalitykaCIO

Cisco prognozuje wiodące trendy technologiczno-biznesowe

W kolejnych latach zaawansowane rozwiązania IT będą wkraczać do kolejnych sektorów gospodarki, rozwijać będą się też nowe standardy i metody komunikacji oraz modele i technologie infrastrukturalne. Nastąpi rozwój Internetu Rzeczy, a także upowszechnienie analityki biznesowej i predykcyjnej. Wymienione trendy mają wyznaczać m.in. kierunki rozwoju firmowych środowisk IT.

Cisco prognozuje wiodące trendy technologiczno-biznesowe

Wyniki tegorocznego badania Cisco Tech Radar potwierdzają rosnącą rolę technologii IT w większości procesów biznesowych oraz zastosowań konsumenckich. Prognozy Cisco zakładają, że w perspektywie dekady, za sprawą nowych technologii zacierać będą się granice między działalnością typową dla poszczególnych branż, zaś rozwiązania IT czeka systematyczna popularyzacja w sektorach takich jak: służba zdrowia, motoryzacja, automatyka czy lotnictwo. Jednocześnie firmy kojarzone dotąd wyłącznie z branża IT będą bardziej aktywnie inwestować w rozwój działalności w innych segmentach.

Ogromne znaczenie dla rozwoju mechanizmów komunikacji i definiowania sposobów pracy zdalnej ma mieć rozwój standardu WebRTC (Web Real-Time Communication). Ma on łączyć założenia korporacyjnych rozwiązań pracy zespołowej z wymaganiami związanymi z trendem BYOD, odpowiadając jednocześnie na oczekiwania kolejnego pokolenia pracowników. Zdaniem ekspertów przedstawiciele pokolenia Y oczekiwać będą zupełnie nowych sposobów komunikacji i pracy zdalnej. W kolejnych latach rosnąć ma też liczba pracowników mobilnych, co wymagać będzie wykorzystania nowych rodzajów narzędzi pracy. Popularność zyskiwać mają też wideokonferencje oraz nowoczesne, wielokanałowe narzędzia komunikacyjne.

Internet Rzeczy ułatwi dostęp do szczegółowych danych na temat funkcjonowania infrastruktury IT, co w połączeniu z nowymi systemami ochrony ułatwi ochronę

Eksperci Cisco zapowiadają, że prognozowany na kolejne lata rozwój Internetu Rzeczy oraz wzrost ilości wzajemnie skomunikowanych urządzeń znacząco wpłynie na kwestie bezpieczeństwa IT. Z jednej strony nastąpi wzrost stopnia złożoności zagrożeń – pojawiają się nowe rodzaje ataków wymierzonych w infrastrukturę tworzącą Internet Rzeczy. Z drugiej jednak infrastruktura ta ułatwi dostęp do szczegółowych danych na temat funkcjonowania infrastruktury IT, co w połączeniu z nowymi systemami ochrony ułatwi ochronę. Jednocześnie, według analityków Cisco, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa IT w najbliższych latach rozciągnie się na zupełnie nowe obszary zastosowań, jak choćby automatyka przemysłowa.

Chęć zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego dostępu do danych oraz usług udostępnianych za pośrednictwem chmury obliczeniowej wymagać będzie rozwoju globalnej infrastruktury

W zakresie przetwarzania danych rosnąć ma przede wszystkim skala wykorzystania – realizowanych w czasie rzeczywistym – analiz różnego rodzaju danych. Szerokiemu zastosowaniu analityki biznesowej sprzyjać ma rozwój infrastruktury zwirtualizowanej, która zapewni możliwość dynamicznego dostosowania środowiska IT się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Jednocześnie, chęć zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego dostępu do danych oraz usług udostępnianych za pośrednictwem chmury obliczeniowej wymagać będzie rozwoju globalnej infrastruktury. Dodatkowo, według ekspertów Cisco skala inwestycji wspierających rozwój młodych przedsięwzięć w zakresie analityki w ciągu 4 najbliższych lat wzrośnie czterokrotnie.

Fog computing ma stanowić połączenie założeń przetwarzania chmurowego oraz Internetu Rzeczy

Eksperci Cisco spodziewają się rozwoju modelu „fog computing”. Przetwarzanie mgłowe ma, według przedstawicieli Cisco, opierać się na połączeniu założeń przetwarzania chmurowego oraz Internetu Rzeczy. Fog computing ma także stanowić platformę pozwalającą efektywnie zarządzać rozproszoną infrastrukturą Internetu Rzeczy w czasie rzeczywistym. Wraz z rozwojem i popularyzacją takiego modelu przetwarzania pojawiać mają się m.in. nowe modele biznesowe.

Na rynku oprogramowania biznesowego widoczna ma być zaś rosnąca popularność technologii kontekstowej analizy predykcyjnej. Mechanizmy tego rodzaju mają być wbudowywane w kolejne rodzaje rozwiązań aplikacyjnych. Główny wpływ na rozwój tego segmentu wyniku mają mieć dane dotyczące aktywności oraz lokalizacji potencjalnych klientów. Innowacje w zakresie analiz predykcyjnych mają w pierwszej kolejności koncentrować się wokół rozwiązań dla branży transportowej i handlu detalicznego.

Wraz ze wzrostem ilości podłączonych do sieci urządzeń kluczowa stawać ma się automatyzacja funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury

W ciągu najbliższych 4 lat widoczne mają być też działania zmierzające do uproszczenia globalnej infrastruktury sieciowej. Wraz ze wzrostem ilości podłączonych do sieci urządzeń – w 2018 roku ma ich być ponad 20 miliardów – kluczowa stawać ma się automatyzacja funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury. Z prognoz Cisco wynika, że za 4 lata liczba bezpośrednich połączeń M2M nawiązywanych w skali świata pomiędzy autonomicznymi urządzeniami tworzącymi Internet Rzeczy zrówna się z liczbą mieszkańców świata – i wyniesie 7,3 mld.

Badanie Cisco Tech Radar opiera się m.in. na opiniach 80 ekspertów i pracowników firmy Cisco. Według oficjalnych informacji w ciągu pięciu minionych lat zespół przygotowujący badanie Cisco Tech Radar przeanalizował ponad 250 trendów. Obecnie brana pod uwagę jest setka zjawisk rynkowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *