BEST100 edycja 2021BiznesCDOInfrastrukturaPolecane tematy

CXO Insight: badanie adaptacji rozwiązań cloud computing AD 2021

CXO HUB

Eurostat podał w 2020 roku dane o znaczącym wzroście – w ciągu ostatnich
2 lat – adaptacji usług chmury publicznej w polskich przedsiębiorstwach. Wskaźnik ten wzrósł z ok. 11% w 2018 roku do 24% w roku 2020. Najgłośniejszym jednak wydarzeniem roku 2020 na pewno było ogłoszenie powstania w Polsce regionu Microsoft Azure. Rok wcześniej podobną informację podał Google Cloud,
a w kwietniu tego roku region Warszawa rozpoczął działalność. W powszechnej opinii, to milowy krok w adaptacji modelu chmury obliczeniowej w polskiej gospodarce. Znikają bowiem istotne dotąd dla wielu podmiotów bariery korzystania ze środowisk chmury publicznej. Czy tak jest naprawdę?

CXO Insight: badanie adaptacji rozwiązań cloud computing AD 2021

Zdaniem większości respondentów badania CXO Insight, te wydarzenia nie wpływają na strategię podejścia do chmury obliczeniowej w ich firmach. Deklaruje tak ponad 70% CXO, co oznacza, że w wielu wypadkach chmurowa transformacja nabrała kształtu już dużo wcześniej. Choć dla niemal 20% badanych stanowi to zachętę do wykorzystania chmury, być może dodatkową. Dla 14% ankietowanych te wydarzenia to przesłanka np. do przeniesienia do chmury kluczowych aplikacji, a więc podniesienia rangi modelu chmurowego w technologicznej architekturze firmy. Jaka jest dzisiaj, możemy wyczytać wprost lub pomiędzy wierszami z wyników naszej ankiety.

Chmurowe finanse

To nie chmura stanowi główny punkt odniesienia finansów IT. Przynajmniej o tyle, że we wszystkich jej przejawach i obliczach nie jest głównym punktem budżetów IT większości badanych organizacji. Dla największej grupy liczby respondentów, usługi cloud computing odpowiadają dziś za mniej niż 10% budżetu – to opinia ponad 40% badanych CIO. Na przeciwległym biegunie jest grupa ok. 10% firm, gdzie z kolei IT równa się chmura; tam wydatki na chmurę obliczeniową stanowią ponad połowę budżetu IT.

Nadchodzący rok ma przynieść dynamiczny rozwój tej pozycji budżetowej. Zastrzegając, że ankiety spływały w okresie kwiecień-czerwiec, warto zauważyć, że według ponad połowy respondentów wydatki na cloud computing wzrosną w ciągu 12 miesięcy powyżej 10%. Zdaniem 12% ankietowanych, wzrost ten będzie bardzo duży – w przedziale 30-50% wyjściowej wartości. To mocno przebuduje nie tylko finanse, organizację IT, ale i model biznesowy tych firm.

Kształt chmurowej transformacji

Pierwszy krok w przygotowaniu do migracji chmurowej może stanowić skorzystanie z audytu Cloud Assessment. Może, ponieważ zdaniem zdecydowanej większości naszych ankietowanych – nie jest to konieczne. Ponad 70% respondentów nie korzysta z takich usług przed planowaną migracją.

Różnorodność środowiska może świadczyć o nabytym doświadczeniu w korzystaniu z chmury obliczeniowej w ogóle. Obecnie ponad 40% ankietowanych deklaruje, że korzysta z chmur wielu dostawców. Z kolei blisko połowa ankietowanych firm ma hybrydową architekturę chmurową. W jednorodnym środowisku chmurowym znajdują się natomiast aplikacje 1/3 uczestników naszego badania.

https://itwiz.pl/europa-musi-egzekwowac-swoje-wartosci-takze-w-wymiarze-uslug-chmurowych/

Zdecydowanym liderem chmurowym w Polsce jest, według wskazań respondentów, Azure. Ponad 3⁄4 ankietowanych korzysta z chmury Microsoftu. Niemal połowa ankietowanych ma także dostęp do chmury AWS, natomiast zdecydowanie słabiej w biznesie reprezentowane są rozwiązania trzeciego z czołowej trójki globalnych dostawców chmury obliczeniowej – Google. Około 1/5 ankietowanych korzysta ponadto z różnych dostawców w modelu SaaS.

Strategia multicloud, zdaniem naszych respondentów, pozwala przede wszystkim na wybór najlepszych rozwiązań i dopasowanie ich do potrzeb firmy (30% odpowiedzi). Bardzo ważne są również i trzy, równie cenne dla ankietowanych, zagadnienia związane z elastycznością i odpornością firm: zwiększenie elastyczności rozwiązań IT, uniknięcie vendor-locka i optymalizacja kosztowa. Co nieco zaskakujące dla naszych respondentów, multicloud nie współgra w tym przypadku z poprawą wydajności i ograniczeniem opóźnień w dostępie do aplikacji.

Chmura wagi lekko półśredniej

O tym, jak istotna jest chmura w strategii firmy, świadczy odsetek kluczowych aplikacji wykonywanych w tym modelu. W wynikach naszej ankiety rysują się dwa mocne trendy. Jedna piąta ankietowanych przeniosła do chmury już ponad połowę swoich kluczowych systemów. To bardzo dużo, ale nadal większość organizacji ostrożnie zanurza się w modelu chmurowym. Jedna trzecia badanych przeniosła do chmury mniej niż 10% najważniejszych systemów.

Jednocześnie, niemal 60% firm deklarujących korzystanie z cloud computingu ma tam tak istotne systemy, jak CRM/HR/ERP albo rozwiązania BI/Analytics (35% wskazań). Gros zastosowań chmury dotyczy rozwiązań do współpracy – aplikacji biurowych, współpracy i komunikacji: realizowane są one z chmury w 4 przypadkach na 5 w firmach wykorzystujących cloud computing. Uwagę zwracać mogą także wyraźnie obecne kategorie, takie jak chmurowe rozwiązania do archiwizacji (powyżej 30% odpowiedzi), Disaster Recovery czy AI/ML – w obu wypadkach co piąty ankietowany korzysta z usług i rozwiązań tego typu dostarczanych z chmury. Zastosowań chmury przybywa i już teraz jest ich więcej niż pomieścić może kafeteria naszej ankiety: aż jedna piąta respondentów stosuje model chmurowy do obsługi systemów spoza 7 wymienionych przez nas kategorii głównych.

Zainteresowanie firm kieruje się w stronę pozyskiwanych z chmury obliczeniowej rozwiązań z obszaru analityki i zarządzania danymi oraz algorytmów AI/ML (odpowiednio 29% i 25% wskazań ankietowanych). To bardzo interesujący trend, mogący świadczyć o ważnej transformacji dokonującej się dzięki chmurze – przenoszeniu przez firmy swoje- go modelu zarządzania na model oparty o dane i informacje. Zwiastować to może kolejny etap w transformacji chmurowej polskich firm. Dla niemal połowy badanych najważniejsze korzyści z chmury obliczeniowej, to możliwość skorzystania z nowych, niedostępnych dotąd rozwiązań.

Dominują jednak nadal jeszcze korzyści „pierwszej generacji” – blisko 90% ankietowanych docenia przede wszystkim skalowalność środowiska do potrzeb biznesu, a niemal 60% dostępność i odporność na awarie, zaś 30% – redukcję kosztów (tu – połączoną z transparentnością kosztową).

Zarazem jednak – przy tak często chwalonej transparentności kosztów – za największe wyzwanie nasi respondenci uważają kontrolę kosztów (70% wskazań). Ponad połowa ankietowanych zalicza także do swoich wyzwań bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. Ten element połączyć można również z kwestią wyzwań dla ładu korporacyjnego firmy. Warto z kolei zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo usług chmurowych również pozostaje kwestią otwartą dla wielu CXO – jedna trzecia respondentów musi zarządzić tym problemem.

Kompetencje chmurowe w centrum uwagi

Wiele mówi się o deficycie pracowników wykwalifikowanych do obsługi rozwiązań chmurowych. Przeświadczenie to znalazło odbicie w wynikach naszej ankiety. Niedostatek m.in. programistów Native Cloud czy specjalistów DevOps, 40% ankietowanych zalicza do największych wyzwań. Koresponduje to z deklaracją, że w przypadku ponad 40% przedsiębiorstw wytwarzane są już nowe rozwiązania Native Cloud, a 25% ankietowanych deklaruje, że planuje uruchomienie takiego projektu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

https://itwiz.pl/jak-wejsc-do-chmury/

W tekście na łamach „ITwiz” 3/2021 („Chmurowa transformacja kompetencji”) i podczas spotkania CXO HUB, Krzysztof Wykręt, CIO w Gulermak, mówił o fundamentalnej roli Cloud Architecta. W jego opinii, architekt rozwiązań cloud computing – ekspert w zakresie wszelkich, potencjalnie możliwych modeli i układów chmurowych – powinien stanąć u boku CIO już na początku transformacji. Dzięki temu będzie mogła zostać ona właściwie zaprojektowana. Podobnego zdania jest ponad 60% ankietowanych, którzy uznali tę właśnie rolę za niezbędną do wdrożenia strategii cloud computingu w swojej firmie. Wysoko uplasowały się także funkcje architekta bezpieczeństwa w środowisku chmurowym oraz administratora systemów chmurowych (obie role miały powyżej 40% wskazań). Stworzenie osobnej jednostki strategicznej, na bazie tych kompetencji i skupionej wokół zagadnień cloud computingu, planuje obecnie 33% ankietowanych firm.

Mniej wskazań zyskują role „drugiego rzutu”, które dołączają do organizacji wraz z rozwojem i dojrzewaniem modelu chmurowego w firmie. Dotyczy to zarówno inżyniera potrafiącego pracować w modelu DevOps (33% wskazań) czy programisty Cloud Native (ok. 20% wskazań), jak i bardziej specyficznych – dla chmurowego kontekstu – ról: osoby do zarządzania dostawcami chmury oraz eksperta zarządzania ryzykiem (nieco ponad 10% wskazań).

Koszty wśród największych ryzyk w adaptacji chmury

Większość firm wydaje na usługi cloud computing nie więcej niż 30% swojego budżetu (65%), i to nie zmieni się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. O nie więcej niż 10% wydatki na ten cel zamierza zwiększyć 45% organizacji, a o 10-30% ok. 41% z nich.

Jako największe wyzwanie CXO wskazują także kontrolę kosztów usług cloud computing (70%). Część z nich uważa, że wyzwanie zarządzania kosztami podejmować powinni specjaliści IT Finance. Priorytetową potrzebę ich zatrudnienia dostrzega aż 25% ankietowanych. Wśród innych, wymienianych wyzwań są: bezpieczeństwo i ochrona danych, w tym osobowych (53%) oraz brak specjalistów chmurowych (42%).

Ankietowane przez nas duże i bardzo duże firmy w Polsce najczęściej korzystają z usług cloud computing w zakresie: narzędzi do pracy grupowej i komunikacji, aplikacji biurowych (82%); aplikacji biznesowych, w tym CRM, HR, ERP (59%) oraz rozwiązań Business Intelligence, Data Warehouse i Data Analytics (35%). Z kolei nasi respondenci w pierwszej kolejności zainteresowani są usługami w chmurze w zakresie: rozwiązań Disaster Recovery (22%), backupu i archiwizacji (17%) oraz aplikacji biznesowych (17%).

Na podstawie wyników omawianego badania CXO Insight rysuje się obraz chmurowej drugiej fali, adaptacji i przyswojenia kolejnych korzyści oraz możliwości, jakie stwarza model chmury obliczeniowej. Rodzi to oczywiście nowe wyzwania, ale ambicją polskich CXO zawsze było przekraczanie barier i ograniczeń.

O Badaniu CXO HUB
Badanie na grupie prenumeratorów „ITwiz” i członków społeczności CXO HUB zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2021 roku. Wzięło w nim udział 83 CXO firm działających na polskim rynku. Nasi respondenci to w większości CIO lub CTO (80% uczestników), reprezentujący w większości duże (48%) i bardzo duże firmy (40%). Najliczniej przedstawiane są w naszym badaniu organizacje sektora finansowego (24%) oraz handlu i usług (łącznie 28%). Nieco ponad 50% firm reprezentuje kapitał polski.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *