CDOCIOPolecane tematy

Czeka nas autonomizacja wszystkich warstw środowiska IT

Executive ViewPoint

O strategii Oracle w obszarze infrastruktury, rozwoju produktów, możliwości uruchomienia usług analogicznych do chmury publicznej w centrum danych klienta, a także o specjalizacji usług chmurowych, współpracy z Microsoft, a także znaczeniu specjalizacji w ramach modelu multi-cloud i przyszłości koncepcji autonomizacji zarządzania infrastrukturą IT mówi Diana Fernandez, Systems Business Development Senior Director na region EMEA w firmie Oracle.

Czeka nas autonomizacja wszystkich warstw środowiska IT

Myślę, że czeka nas autonomizacja wszystkich warstw środowiska IT. Wykorzystując sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego staramy się wprowadzić tę koncepcję wszędzie tam, gdzie przyniesie to korzyści dla użytkowników, przyczyni się do ograniczenia ryzyka biznesowego, a także liczby i skutków błędów ludzkich. Myślę, że tego typu innowacje staną się powszechne, ponieważ praktyczne efekty ich użycia są bardzo wartościowe. Co więcej, w podobnym kierunku zmierza przecież także świat oprogramowania biznesowego.

Jakie są priorytety firmy Oracle, jeśli chodzi o rozwiązania sprzętowe?

Są one bardzo precyzyjnie nakreślone i koncentrują się wokół oferty rozwiązań SaaS, wzmocnienia pozycji lidera na rynku oprogramowania ERP, a także – co oczywiste – baz danych oraz dążenia do jak najszerszego wykorzystania koncepcji autonomiczności rozwiązań IT. Efekty tej koncepcji widać już w kolejnych elementach oferty Oracle. Nie mniejsze znaczenie mają dla nas silne rozwiązania infrastrukturalne.

Strategia Oracle w obszarze infrastruktury jest silnie powiązana z pozostałymi rozwiązaniami z naszej oferty, tym bardziej, że nasza chmura obliczeniowa, usługi SaaS oraz oferta rozwiązań Autonomous – bo dziś jest to zarówno baza danych, jak i środowisko obliczeniowe – w całości opierają się na infrastrukturze Oracle. Za wieloma elementami naszej oferty stoją usługi Oracle Management Cloud, baza danych Oracle i platforma Oracle Exadata. Na każdy dolar zainwestowany w rozwiązania Autonomous inwestujemy kilka kolejnych dolarów w zapewnienie infrastruktury działającej tak dobrze, jak pozwalają na to dostępne technologie.

Efektem strategii Oracle jest także spójność produktowa. Proponujemy rozwiązania, które w naturalny sposób wspierają migrację w kierunku środowisk chmury obliczeniowej. Nie narzucamy klientom takich decyzji, ale wówczas, kiedy sami zdecydują, że chcą sięgnąć po chmurę lub model hybrydowy – pozwalamy im łatwo zrealizować ten cel. Co więcej, zapewniamy możliwość skorzystania z platformy Oracle Cloud, ale w ramach własnego centrum danych. Z perspektywy klientów najważniejsza jest integralność i przejrzystość oferty Oracle, a także łatwość wykorzystania naszych rozwiązań.

Nasze, w pełni zintegrowane produkty i usługi odnajdują się w świecie chmur obliczeniowych oraz środowisk multi-cloud dużo lepiej niż proponowane przez naszych konkurentów rozwiązania stanowiące połączenie różnych technologii i architektur. Co więcej, nasza infrastruktura jest zaprojektowana do tego, aby jak najlepiej obsługiwać obciążenia typowe dla bazy danych Oracle.

Dlaczego możliwość uruchomienia usług analogicznych do tych, które są oferowane w ramach platformy Oracle Cloud – ale z własnego centrum danych – cieszy się zainteresowaniem Państwa klientów?

To dobre pytanie. Rozwiązanie Cloud at Customer wprowadzaliśmy na rynek już ponad 2 lata temu. Kierowałam wówczas zespołem odpowiedzialnym za wdrożenia tej platformy w regionie EMEA. Miałam więc okazję bezpośrednio uczestniczyć w rozmowach z pierwszymi klientami i potencjalnymi użytkownikami tego rozwiązania, m.in. w Europie. Wielu z nich było żywo zainteresowanych koncepcją chmury obliczeniowej oraz korzyściami wynikającymi z tego podejścia, jednak nie mogli wykorzystać tego modelu z wielu powodów: kwestii bezpieczeństwa, lokalizacji centów danych i samych danych, ograniczeń legislacyjnych, czy czynników kulturowo-organizacyjnych. W efekcie, nasze rozwiązanie – które pozwala na uruchomienie tych samych usług, które są dostępne w ramach platformy Oracle Cloud, ale w centrum danych klienta – spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Dziś platforma ta cieszy się dużym powodzeniem we Francji, Hiszpanii czy Turcji. W ostatnim z tych krajów oferta Oracle Cloud at Customer cieszy się wyjątkowym – na tle innych krajów naszego regionu -¬ zainteresowaniem.

Jednym z czynników ograniczających wykorzystanie usług cloud computing są w Turcji regulacje prawne. W szczególności dotyczy to organizacji rządowych, sektora finansowego i branży telekomunikacyjnej. Lokalne prawo wpływa na wiele aspektów związanych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Co znaczące, zgodnie z tureckimi przepisami zabronione jest wynoszenie wrażliwych danych poza centra danych zlokalizowane w Turcji. Dla organizacji, które chcą skorzystać z efektów analogicznych do tych, jakie zapewnia chmura obliczeniowa, potrzebne staje się rozwiązanie pośrednie, umożliwiające transformację biznesu w okresie dostosowania przepisów prawa. Takim rozwiązaniem jest właśnie oferta Cloud at Customer. W krajach europejskich jest trochę inaczej, bo tu za obszar bezpieczny uznawana jest strefa Unii Europejskiej.

Co ciekawe, w pierwszej kolejności w Turcji pozyskaliśmy klientów z sektora finansowego, najbardziej regulowanego na tamtym rynku. Duże banki zdecydowały się na inwestycję w platformę Oracle Cloud at Customer z wielu powodów, przede wszystkim rozumieli korzyści związane z modelem chmury i docenili strategię Oracle. Oczywiście, każdy z tych projektów był nieco inny. Platformę Cloud at Customer wykorzystano zarówno na potrzeby procesów Disaster Recovery, jak i do bezpośredniej obsługi krytycznych systemów bankowych.

Wykorzystanie usług chmurowych do zastosowań o znaczeniu krytycznym to ciągle rzadkość…

Nie wszędzie. Poza tym, nie zapominajmy, że oferta Oracle Cloud at Customer to usługa oparta na platformie Oracle Exadata, która została stworzona właśnie pod kątem obsługi obciążeń o krytycznym znaczeniu biznesowym. Myślę, że ta świadomość w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie decyzji o przeniesieniu do naszej platformy nawet tych najistotniejszych elementów środowiska aplikacyjnego. W końcu to skala wykorzystania chmury – także chmury uruchomionej on-premise – jest jednym z ważniejszych aspektów warunkujących skalę korzyści biznesowych realnych do osiągnięcia za pośrednictwem tego modelu.

Osiągnięcie pełni – ogromnych przecież – korzyści za sprawą automatyzacji baz danych jest możliwe tylko w oparciu o odpowiednią infrastrukturę i to niezależnie od tego, czy mówimy o wdrożeniu autonomicznej bazy danych w modelu on-premise, w chmurze prywatnej, publicznej, czy też w modelu hybrydowym. Platforma Exadata zapewnia wszystkie potrzebne elementy niezależnie od tego, w jakim modelu zostanie wykorzystana. Jest bowiem zarówno sercem infrastruktury chmurowej Oracle, podejścia hybrydowego w modelu Cloud at Customer, ale też może być uruchomiona w pełni lokalnie w ramach infrastruktury klienta. Wszystkie aplikacje Oracle SaaS również korzystają z tej platformy.

O jakich nowościach w ofercie Oracle Cloud at Customer warto wspomnieć?

Podczas tegorocznej konferencji Oracle OpenWorld ogłosiliśmy dostępność rozwiązań Oracle Cloud at Customer 2. generacji. Największą nowością jest tu przeniesienie warstwy zarządzania środowiskiem do chmury publicznej Oracle Cloud. W efekcie wszystkie dane pozostają w ramach działających w centrum danych klienta maszyn Oracle Exadata, ale procesy zarządzania środowiskiem są realizowane z wykorzystaniem możliwości naszej chmury publicznej. Efektem jest możliwość zautomatyzowania i usprawnienia wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem chmury uruchomionej w ramach centrum danych klienta na szerszą, niż dotąd skalę, co przekłada się na zwiększenie wartości i stopy zwrotu z inwestycji w nasze rozwiązanie.

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami w Polsce niebawem powstaną centra danych Google, które będą wykorzystywane na potrzeby świadczenia usług chmurowych we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej. Jakie znaczenie będzie mieć ten fakt dla polskiego rynku i jak wpłynie na pozycjonowanie innych dostawców usług chmurowych?

Z pewnością inwestycja ta będzie miała duże znaczenie dla upowszechnienia modelu chmury obliczeniowej. Niemniej jednak, fakt, że Google będzie posiadał w Polsce centra danych nie znaczy, że oferowane za ich pośrednictwem usługi będą w optymalny sposób wspierać wszystkie możliwe obciążenia. W szczególności mam tu na myśli obciążenia bazodanowe. Infrastruktura Google Cloud, Amazon Web Services, czy Microsoft Azure nigdy nie będzie dysponowała w tym zakresie możliwościami porównywalnymi z infrastrukturą Oracle, która została zbudowana pod kątem jak najlepszego wspierania właśnie obciążeń bazodanowych.

Zlokalizowane w Polsce centrum danych Google z pewnością stworzy nowe możliwości dla naszych klientów, jednak nie we wszystkich zastosowaniach. W przypadku obciążeń bazodanowych być może lepsze będzie pozostawienie ich w ramach lokalnego centrum danych oraz wykorzystanie Oracle Cloud at Customer i infrastruktury zbudowanej tak, aby jak najlepiej wspierała procesy przetwarzania danych. Chodzi o to, aby obciążenia bazodanowe realizować w najlepszy możliwy sposób, bo – z perspektywy biznesowej – to efektywność, bezpieczeństwo i wydajność tego właśnie obszaru ma największe znaczenie.

Najbardziej niedocenianym aspektem dyskusji o chmurze obliczeniowej jest chyba to, jakiego rodzaju infrastruktura IT stanowi jej podstawę…

Dokładnie! Platforma Oracle Exadata została zaś zbudowana właśnie pod kątem obsługi bazy danych Oracle. Dlatego tak dobrze sprawdza się pod kątem obciążeń bazodanowych. Co ważne, jednym z największych użytkowników platformy Exadata na świecie jest sam Oracle. Dziś mówimy o autonomicznej bazie danych, która jest następnym etapem rozwoju środowisk bazodanowych. Aby taki model był jednak realny, konieczne jest zintegrowanie w jednym rozwiązaniu wielu nowoczesnych rozwiązań, w tym rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Ich efektywne wykorzystanie wymaga jednak dużej mocy obliczeniowej i dedykowanego wsparcia sprzętowego. Osiągnięcie pełni – ogromnych przecież – korzyści za sprawą automatyzacji baz danych jest możliwe tylko w oparciu o odpowiednią infrastrukturę i to niezależnie od tego, czy mówimy o wdrożeniu autonomicznej bazy danych w modelu on-premise, w chmurze prywatnej, publicznej, czy też w modelu hybrydowym. Platforma Exadata zapewnia wszystkie potrzebne elementy niezależnie od tego, w jakim modelu zostanie wykorzystana. Jest bowiem zarówno sercem infrastruktury chmurowej Oracle, podejścia hybrydowego w modelu Cloud at Customer, ale też może być uruchomiona w pełni lokalnie w ramach infrastruktury klienta. Wszystkie aplikacje Oracle SaaS również korzystają z tej platformy.

W żadnym stopniu jednak nie ignorujemy siły naszych konkurentów. Co więcej, w wielu przypadkach chcemy z nimi współpracować. Myślę, że w pełni dowodzi tego ogłoszone niedawno partnerstwo Oracle z Microsoft. W ramach współpracy zaproponowaliśmy klientom to, co najlepsze z obu światów – platformy Oracle Cloud i Microsoft Azure – bo do tego sprowadza się możliwość łatwego migrowania danych pomiędzy naszymi chmurami obliczeniowymi, realna za sprawą nowych ośrodków przetwarzania zapewniających najszybsze połączenia między infrastrukturą Oracle i Microsoft.

Tego typu współpraca świetnie wpisuje się też w oczekiwania związane z koncepcją multi-cloud…

Myślę wręcz, że ogłoszenie współpracy z Microsoft możemy traktować jako ostateczne zapewnienie, że Oracle zdaje sobie sprawę z konieczności zapewnienia skutecznego wsparcia dla tego modelu. Aby nasi klienci – i klienci naszych konkurentów – mogli budować efektywne środowiska łączące usługi pochodzące z różnych środowisk chmury publicznej niezbędna jest bezpośrednia współpraca pomiędzy dostawcami takich usług. Dlaczego bowiem dostawcy usług chmury obliczeniowej nie mieliby umieszczać swoich usług w centrach danych dysponujących bezpośrednimi łączami do centrów danych innych dostawców usług chmury publicznej? W tym sensie podejście, które zaproponowaliśmy wspólnie z Microsoft może być zastosowane w odniesieniu do każdego dostawcy dowolnych usług chmurowych. Myślę, że wraz z upowszechnieniem się takiego modelu współpracy zasadniczo zmieni się podejście do usług cloud computing.

Co więcej, naszym globalnym partnerem jest firma Equinix, która dysponuje własnym centrum danych w Warszawie i wieloma podobnymi ośrodkami w Europie. Niewykluczone, że podobny węzeł – zapewniający pozbawioną opóźnień wymianę danych z innymi chmurami obliczeniowymi – zbudujemy również i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To ważne, ponieważ mając do dyspozycji bezpośrednie łącza między różnymi platformami chmurowymi możemy wykorzystać to, co najlepsze w poszczególnych usługach i to bez kompromisów w zakresie efektywności obsługi różnych rodzajów przetwarzania, bezpieczeństwa i unikalnych funkcjonalności oferowanych przez dostawców chmury.

Jakie są dziś najważniejsze trendy związane z zarządzaniem infrastrukturą i usługami cloud computing?

Jako dostawca technologii koncentrujemy się na innowacjach w obszarze automatyzacji wielu aspektów obsługi środowisk IT – ich zarządzania, skalowania i zabezpieczania. Jest to coś, co dotychczas często ograniczało dynamikę środowisk IT, a co za tym idzie także dynamikę biznesu. Próba zaadresowania tego typu wyzwań jest częścią koncepcji autonomicznego IT. Wszystkie nowości techniczne, które wprowadziliśmy w ostatnich 3-4 latach w pewnym stopniu dotykają właśnie kwestii uproszczenia procesów zarządzania środowiskami bazodanowymi. Dziś stopniowo przenosimy te doświadczenia także do innych obszarów. Co jednak ważne, rola baz danych w biznesie zmienia się tak samo, jak zmienia się znaczenie IT w biznesie i sam biznes. W efekcie zmieniać powinni się też pracownicy odpowiedzialni dotąd za administrowanie bazami danych.

Jaka zatem powinna być rola administratorów baz danych przyszłości?

Osoby dziś specjalizujące się w administrowaniu bazami danych powinny starać się, aby ich obowiązki ewoluowały w kierunku biznesu i szerokiej odpowiedzialności za zarządzanie danymi. Od lat mówimy przecież o ogromnej ilości, różnych typów danych, z którymi mają do czynienia firmy. Rolą profesjonalisty ds. danych powinno być zarządzanie zasobami danych, definiowanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa danych, a wreszcie decydowanie o tym, czy firma dysponuje odpowiednią platformą, aby dane sprawnie przetwarzać i generować w oparciu o nieoczekiwaną wartość dla biznesu. Podczas rozmów z przedstawicielami różnych firm często zadaję pytanie o ich opinię dotyczącą ich środowiska przetwarzania danych. Znamienne jest, że w wielu przypadkach pada odpowiedź, że środowiska te są „wystarczające” – nie najlepsze lub dobre – ale jedynie wystarczające. Na tę ocenę składa się elastyczność, skalowalność, dostępność, czas dostarczenia zasobów potrzebnych biznesowi, koszt składowania danych, czy sprawność odzyskiwania po awarii.

Przykładowo, w wielu firmach czas odzyskania pełnego dostępu do danych po awarii oscyluje w granicach kilku godzin. Użytkownicy biznesowi często nie mają wyboru i godzą się na takie parametry proponowane przez wewnętrzny dział IT. Tymczasem, dobierając odpowiednią technologię i podejście możliwe jest zapewnienie zerowych przestojów w działaniu środowiska bazodanowego. W gestii profesjonalistów ds. danych nie powinno dziś leżeć ręczne zarządzanie indeksami danych w bazie. To można dziś realizować automatycznie. Istotna jest zaś odpowiedzialność za przemodelowanie środowiska baz danych tak, aby realne stały się zmiany przynoszące konkretną wartość i faktycznie zmieniające realia prowadzenia biznesu. Odpowiednie technologie są już dostępne.

Ostatnie miesiące przyniosły też pewne zmiany w ofercie systemów Oracle Exadata…

To prawda. W czerwcu 2019 roku odbyła się światowa premiera platformy Exadata X8. Nowe funkcjonalności tej generacji są spójne z dotychczasowymi innowacjami. Dotykają m.in. wykorzystania nowych układów Intela, większej wydajności, większych zasobów pamięci masowych, optymalizacji niektórych funkcji. Wprowadziliśmy też dodatkową opcję, która daje możliwość przechowywania danych archiwalnych w ramach platformy Exadata przy zdecydowanie niższych kosztach niż było to realne dotąd. Na tym jednak nie koniec. Kolejną wersję Exadata zaprezentowaliśmy podczas tegorocznej konferencji Oracle Open World.

Generacja Exadata X8M to pewnego rodzaju przełom. Zmienia ona dotychczasowy paradygmat rozwoju, co pozwala wykorzystać możliwości tej platformy w odpowiedzi na potrzeby związane z jeszcze większą ilością danych. We współpracy z firmą Intel dotychczasowe pamięci masowe zastąpiliśmy nowej generacji układami pamięci nieulotnej, a jednocześnie zmieniliśmy architekturę Exadata tak, aby interfejs Infiniband zastąpić łączami 100GB Ethernet. Co to oznacza? Przede wszystkim zdecydowanie wyższą wydajność. Jeśli porównać wydajność bazy danych Oracle 19c działającej na platformie Exadata X8M z dowolnym rozwiązaniem konkurencyjnym, to mówimy o zwiększeniu wydajności na poziomie 5-10 razy. Co więcej, Exadata X8M jest ok. 2-krotnie szybsza niż wersja 8M.

Obie te maszyny są dostępne w tej samej cenie. Jednak ze względu na zmianę architektury te dwa systemy nie są kompatybilne na poziomie Infiniband. Wobec tego, klientom, którzy nie posiadają jeszcze platformy Exadata proponujemy od razu zakup wersji X8M. Z kolei, klienci korzystający już z maszyn Exadata i planujący rozbudowę środowiska, powinni ocenić czy z perspektywy już posiadanych zasobów oraz specyfiki przetwarzania bardziej efektywny będzie zakup nowej maszyny Exadata X8M i wykorzystanie jej bez możliwości zintegrowania posiadanych już systemów poprzez Infiniband, czy też dokupienie kolejnej maszyny Exadata 8X. Zapewniamy przy tym, że obie generacje będą wspierane równolegle. To bardzo ważna zmiana w naszym dotychczasowym podejściu do rodziny rozwiązań Exadata.

Jaka będzie przyszłość koncepcji autonomicznego IT, która leży u podstaw bazy Oracle Autonomous Database?

Wprowadzenie na rynek koncepcji autonomicznego oprogramowania wymagało nie tylko technicznego zautomatyzowania procesów, ale też zapewnienia pewnego rodzaju inteligencji, która otworzyła drogę do samowystarczalności oprogramowania autonomicznego. Oprogramowania, które obserwuje zmiany otoczenia, uczy się i dostosowuje swoje działanie. Dziś możemy mówić o rozwoju tego typu mechanizmów. W pierwszej kolejności udostępniliśmy platformę Autonomous Database na potrzeby hurtowni danych. W kolejnym kroku uzupełniliśmy te możliwości o wsparcie dla przetwarzania transakcyjnego. Ostatnio ogłosiliśmy zaś wdrożenie koncepcji oprogramowania autonomicznego do systemu operacyjnego Oracle Linux. To bardzo ważne, ponieważ Oracle Autonomous Linux stanowi warstwę pośrednią pomiędzy bazą danych, a sprzętem. W integracji tych światów widzę kolejny obszar wykorzystania koncepcji autonomicznego IT.

Myślę, że czeka nas autonomizacja wszystkich warstw środowiska IT. Wykorzystując sztuczną inteligencję i algorytmy uczenia maszynowego staramy się wprowadzić tę koncepcję wszędzie tam, gdzie przyniesie to korzyści dla użytkowników, przyczyni się do ograniczenia ryzyka biznesowego, a także liczby i skutków błędów ludzkich. Myślę, że tego typu innowacje staną się powszechne, ponieważ praktyczne efekty ich użycia są bardzo wartościowe. Co więcej, w podobnym kierunku zmierza przecież także świat oprogramowania biznesowego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *