Rynek

DO OK SA prognozuje 40% wzrost przychodów ze sprzedaży w marcu br.

Spółka DO OK, notowana na rynku NewConnect, nawiązała współpracę z zagranicznymi firmami w zakresie dostarczania usług software developmentu. Podpisane umowy stanowią istotną część jednostkowych przychodów netto ze sprzedaży spółki, które z dużym prawdopodobieństwem w marcu tego roku przekroczą 1 mln zł, poinformowali jej przedstawiciele. Oznaczałoby to wzrost o ponad 40% w relacji do analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

DO OK SA prognozuje 40% wzrost przychodów ze sprzedaży w marcu br.

DO OK SA, firma specjalizująca się w konsultingu IT i dostarczaniu kompleksowych usług programistycznych, jest również w procesie zmiany modelu biznesowego autorskiej platformy IoT Cloud DoConnect, z usługi (Platform as a Service, PaaS) do oprogramowania do analizy danych (Big Data Analytics as a Service, BDaaS). Produkt ten stanowić ma jeden z głównych filarów biznesu spółki.

“Prognozowany 40% wzrost przychodów ze sprzedaży w marcu, w istotnym stopniu związany jest z rozpoczęciem prac oraz realizacją umów z naszymi nowymi klientami z Wielkiej Brytanii, Holandii, USA, a także z krajów nordyckich – Finlandii i Norwegii, gdzie koncentruje się główny rynek naszej sprzedaży. Zakładamy, że znajdzie to również swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku” – mówi Dmitrij Żatuchin, prezes i założyciel DO OK SA.

We wszystkich pozyskanych kontraktach DO OK jest dostawcą oprogramowania, dedykowanego potrzebom nowych usługobiorców, wśród których w wypadku trzech na pięć podmiotów, z którymi nawiązało współpracę, zakłada dosprzedaż swoich usług w dłuższej perspektywie – wskazują przedstawiciele spółki.

Jednocześnie, jednym z głównych filarów działalności firmy jest rozwój autorskiej platformy IoT Cloud DoConnect, która ma przyczynić się do szybkiej transformacji organizacji produkujących osprzęt urządzeń niepodłączonych do chmury i tym samym umożliwić zdalną obsługę. Jak już wspomniano, DO OK jest obecnie w procesie zmiany modelu biznesowego tej platformy. W budowaniu kanałów dotarcia do nowych klientów spółkę wspiera Microsoft Polska. “DoConnect to produkt, w którym widzimy bardzo duży potencjał. Rozwojem platformy zainteresowani są inwestorzy zewnętrzni, z którymi prowadzimy obecnie rozmowy” – podsumowuje Dmitrij Żatuchin.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży wskazywane przez spółkę mają oczywiście charakter szacunkowy. Ostateczna wartość jednostkowych i skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży DO OK SA oraz Grupy Kapitałowej DO OK SA, zostanie opublikowana w sprawozdaniu za I kwartał 2021 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *