Branża ITRynek

Dobre wyniki Comarch za pierwszy kwartał 2021 roku

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku przychody ze sprzedaży produktów oraz usług firmy Comarch osiągnęły wartość 384 mln zł. To oznacza wzrost o 6,16 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu rozliczeniowego 2020 roku. Zysk operacyjny wyniósł natomiast 46,2 mln zł, rosnąc rok do roku o 1,4 mln zł. Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości 67,4 mln zł, a więc o wartości podobnej do ubiegłorocznej. Z kolei rentowność operacyjna w opisywanym okresie wyniosła +12%, a rentowność netto +6,8%.

Dobre wyniki Comarch za pierwszy kwartał 2021 roku
Piotr Krajewski – Fotografia Architektury

Te dobre wyniki to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży krajowej, który został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży do klientów z sektora MŚP w Polsce, firm handlowych i usługowych oraz instytucji służby zdrowia, wskazują przedstawiciele spółki. Sprzedaż krajowa stanowiła w I kwartale 2021 roku 41,5% całkowitych przychodów Grupy Comarch. Wartość sprzedaży zagranicznej była z kolei niższa o 14,8 mln zł, głównie w wyniku mniejszego niż rok temu wpływu różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych na wartość przychodów ze sprzedaży.

Wyraźny wzrost, 66,2% (p 4,9 mln zł), odnotowały przychody ze sprzedaży do sektora medycyny. Jak się okazuje, placówki służby zdrowia nabyły produkty i usługi o wartości 12,2 mln zł. Dwucyfrową dynamikę utrzymała sprzedaż systemów w segmencie MŚP w Polsce. Wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce wyniosła 54,2 mln zł, poprawiając wynik o 8,7 mln zł. Grupa poprawiła również wynik w segmencie handlu i usług, gdzie sprzedaż rozwiązań informatycznych wyniosła 63,4 mln zł, rosnąc rok do roku o ponad 11,2% oraz w przypadku sprzedaży do sektora finanse, bankowość i ubezpieczenia. Tutaj przychody wzrosły o 0,5 mln zł i osiągnęły wynik 57,7 mln zł.

Niewielki spadek, 5,4 mln zł, nastąpił w segmencie przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora TMT, jednak dalej stanowi on największą część biznesu Grupy. Jak tłumaczą przedstawiciele Comarch, spadek ten ma charakter przejściowy i był spowodowany znacznie wyższymi przychodami z tytułu różnic kursowych z wyceny należności w I kwartale 2020 w stosunku do I kwartału 2021. Sprzedaż systemów informatycznych dla telekomów wyniosła 91,6 mln zł. Spadek odnotowały również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities. Przedsiębiorcy z tych branż zakupili produkty Comarch o wartości 43,1 mln zł,czyli o 12% mniej niż przed rokiem. W I kwartale 2021 roku spadły również przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych: o 1,3 mln zł oraz do klientów z sektora MSP w regionie DACH, o 1 mln zł.

“Te dobre wyniki to efekt wieloletnich inwestycji w nowe oraz już istniejące produkty, a także aktywnego rozwoju biznesu na nowych rynkach, m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji. Ta skrupulatnie realizowana długoterminowa strategia przynosi zyski, a sytuacja Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie” – skomentował Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Jeśli chodzi natomiast o najbliższe plany Grupy to w II kwartale 2021 roku spółka Comarch Inc. zamierza rozpocząć budowę data center w Stanach Zjednoczonych. Comarch S.A. prowadził będzie natomiast przegląd rynku w zakresie potencjalnych akwizycji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *