PracaRynek

Europejskie firmy powracają do poziomu inwestycji sprzed pandemii

Wskazuje na to nowe badanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dotyczące poziomu inwestycji w 2023 (EIBIS 2023), a opublikowane dziś na corocznych spotkaniach Banku Światowego i MFW. Z analizy wynika również, że już 70% przedsiębiorstw w UE korzysta obecnie z zaawansowanych technologii. 

Europejskie firmy powracają do poziomu inwestycji sprzed pandemii

Najważniejsze informacje

  • Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w UE powróciła do poziomu sprzed pandemii.
  • 64% firm w UE stoi w obliczu ryzyka wynikającego ze zmiany klimatu (7% więcej niż w roku poprzednim).
  • Tylko 13% wykupiło ubezpieczenie, aby zrekompensować straty spowodowane zmianą klimatu.
  • 70% przedsiębiorstw w UE korzysta obecnie z zaawansowanych technologii cyfrowych.
  • 51% firm w UE inwestuje w efektywność energetyczną - jest to skutek wzrostu cen energii.
  • 81% europejskich przedsiębiorstw sygnalizuje trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu.
  • 29% europejskich firm nadal postrzega transformację klimatyczną jako szansę.

Pomimo niestabilnych warunków gospodarczych, odsetek firm z UE, które zainwestowały w tym roku, powrócił do poziomu sprzed pandemii. Na ten pozytywny wynik złożyło się uznanie przez firmy pilnej potrzeby transformacji strukturalnej oraz zgromadzone w ostatnich latach środki finansowe.

Około 80% firm w UE odnotowało zyski w ostatnim roku finansowym, tym samym udział rentownych firm również powrócił do poziomu sprzed pandemii. Co więcej, wsparcie publiczne i dotacje rządowe przyczyniły się do inwestycji, a transfery kapitałowe z sektora publicznego do prywatnego trzeci rok z rzędu wynoszą średnio blisko 2% produktu krajowego brutto (PKB). Jednakże w miarę ograniczania pomocy finansowej skutki zaostrzających się warunków finansowych stają się coraz bardziej widoczne.

Przeczytaj również
Czy polskie firmy są już gotowe na model pracy zdalnej z dowolnego miejsca na świecie?

Jednym z kluczowych wniosków badania jest znaczny postęp, jaki europejskie firmy poczyniły w zakresie cyfryzacji, zmniejszając dystans do Stanów Zjednoczonych. Bowiem około 70% firm w UE korzysta obecnie z zaawansowanych technologii cyfrowych, co sprzyja postpandemicznemu ożywieniu gospodarczemu.

Dodatkowo EIBIS 2023 podkreśla negatywne postrzeganie otoczenia politycznego i gospodarczego przez firmy, przy czym więcej organizacji w UE spodziewa się pogorszenia sytuacji w nadchodzącym roku. Przedsiębiorstwa sygnalizują również negatywne perspektywy w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego w obliczu zaostrzających się warunków finansowania i stopniowego ograniczania wsparcia publicznego. Tymczasem 81% firm postrzega trudności w znalezieniu wykwalifikowanej kadry. Istnieje ścisły związek pomiędzy inwestycjami organizacji w kapitał ludzki, a ich wynikami biznesowymi w przyszłości.

„Powrót do poziomu inwestcyji sprzed pandemii to dobry prognostyk dla gospodarki i rynku pracy w Unii Europejskiej. Jednak należy zauważyć, że kontynuacja wzrostu inwestycji będzie zależeć od tego w jaki sposób firmy w UE poradzą sobie z  głównymi barierami rozwoju: wysokimi cenami energii i niedoborem wykfalifikowanej kadry. Tu istotną rolę będą pełnić banki rozwoju – EBI jest gotów udzielić niezbędnego wsparcia dla przedsiębiorców by wzmocnić ich konkurencyjność i zabezpieczyć dalszy rozwój” – skomentowała prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.

Ankieta Grupy EBI na temat inwestycji – prowadzona od 2016 roku – to badanie obejmujące około 13 000 firm. Dane zebrano w połowie 2023 roku od firm ze wszystkich państw członkowskich UE. W badaniu uwzględniono także próbę firm ze Stanów Zjednoczonych. Badanie gromadzi dane na temat charakterystyki i wyników firm, przeszłych działań inwestycyjnych i planów na przyszłość, źródeł finansowania, kwestii finansowych i innych wyzwań stojących przed firmami, takich jak zmiana klimatu, cyfryzacja i handel międzynarodowy.

Przeczytaj również
NFON otwiera w Polsce pierwsze biuro w Europie Środkowo-Wschodniej
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *