Branża ITRynekPolecane tematy

Exact stawia na specjalizację, mobilność i chmurę

O planach, trendach na rynku oprogramowania biznesowego, planach rozwoju oprogramowania, pozycji polskiej branży ERP na tle innych rynków Europy Wschodniej oraz zmianach w lokalnych strukturach firmy mówi Erik van der Meijden, dyrektor generalny firmy Exact.

Exact stawia na specjalizację, mobilność i chmurę
Erik van der Meijden, dyrektor generalny firmy Exact.

Firma Exact działa na światowym rynku oprogramowania biznesowego od ponad 30 lat. Jakie trendy są dziś w szczególnym stopniu widoczne na tym rynku?
Widoczne na rynku IT trendy w zakresie mediów społecznościowych oraz rozwiązań mobilnych, analitycznych i chmurowych – tzw. SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud) – definiują dziś oczekiwania klientów także względem systemów klasy ERP. Przykładowo, koncentrując się na aspekcie mobilności, użytkownicy oczekują możliwości swobodnego korzystania z systemu ERP w dowolnym miejscu i czasie, za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej w tablecie, czy smartfonie. W dużej mierze jest to efekt stale rosnącej skali wykorzystania narzędzi chmurowych oraz postępującej konsumeryzacji technologii IT. W efekcie rozwiązania aplikacyjne powinny być przede wszystkim łatwe w obsłudze. Funkcjonalność niezbędna do wykonania określonego zadania powinna być osiągalna w jak najprostszy sposób. Jednocześnie, naszym zdaniem, rozwój rynku ERP będzie zmierzał w kierunku wyznaczonym przez najmniejsze organizacje. Zakładamy, że w kolejnych latach również firmy średniej wielkości będą decydować się na wymianę rozwiązań instalowanych lokalnie – najpierw na systemy hostowane, a następnie, stopniowo na oprogramowanie dostępne z chmury.

Jakie zmiany rynkowe lub gospodarcze wpływają dziś na rynek oprogramowania biznesowego?
Żyjemy w czasach permanentnej zmiany. Aby osiągnąć sukces organizacje biznesowe muszą szybko reagować na zmieniające się warunki gospodarcze. W nadchodzącej dekadzie każdą bez wyjątków organizację biznesową czeka pewien rodzaj transformacji biznesowej. Jestem przekonany, że gwałtowny wzrost wykorzystania nowych technologii wpłynie na zmiany modeli biznesowych w każdej gałęzi gospodarki. Jednocześnie, aby podejmować przemyślane decyzje osoby zarządzające muszą dysponować narzędziami pozwalającymi przewidywać szanse rynkowe. Z tego też powodu znaczenie oprogramowania biznesowego jest wyższe niż kiedykolwiek wcześniej: działalność biznesowa staje się na tyle złożona, że niemożliwe jest przetworzenie wszystkich niezbędnych informacji bez automatyzacji. Tymczasem odpowiednie decyzje coraz częściej jesteśmy w stanie podejmować tylko wówczas, gdy mamy pod ręką raporty oparte na jak najszerszej ilości parametrów biznesowych.

W jaki sposób zmiany te odbijają się na funkcjonalności systemów wspierających zarządzanie? Czy typowe systemy ERP nie są dziś niewystarczające?
Zmianą, którą w szczególny sposób widać na rynku oprogramowania biznesowego jest spadek liczby wdrożeń oprogramowania tworzonego na zamówienie. Głównym powodem takiej zmiany są koszty wynikające z potrzeby ciągłego dostosowywania rozwiązań wspierających zarządzanie do specyfiki rynku oraz charakteru działalności. Ustandaryzowane systemy są łatwiejsze do utrzymania i rozwoju – pod warunkiem, że korzystamy z rozwiązania opartego na otwartych standardach. Dzięki temu dużo łatwiejsze staje się uzupełnienie potrzebnej, ale potencjalnie brakującej w posiadanym rozwiązaniu funkcjonalności za pomocą dodatkowych aplikacji.
Wynika stąd jedna z najważniejszych dziś potrzeb klientów – mając do dyspozycji niezbędne informacje musimy dysponować narzędziami pozwalającymi je sprawnie przeanalizować. Systemy ERP nie tyle są niewystarczające, co stanowią pewną podstawę środowiska narzędzi biznesowych. Analityka pozwala wykorzystać zgromadzone informacje, aby podejmować rozsądne decyzje i wykorzystywać w pełni nadarzające się okazje. Rozwiązania mobilne ułatwiają dostęp do takiej wiedzy.

Jakim obszarom poświęcają Państwo dziś największą uwagę?
Z tego powodu koncentrujemy się na rozwoju zintegrowanych ze środowiskiem ERP, wyspecjalizowanych funkcjonalnie aplikacji, które dostarczą użytkownikom niezbędnych informacji za pośrednictwem przyjaznego interfejsu. Przygotowaliśmy już takie rozwiązania dla obszarów takich jak: CRM i mediów społecznościowych, samoobsługi pracowniczej i obsługi wydatków służbowych, a także rozwiązanie wspierające pracowników terenowych. Aplikacje te ułatwiają pracownikom dostęp do potrzebnych informacji, a także upraszczają korzystanie z wybranych funkcjonalności typowych dla systemu ERP. Bardzo istotny jest dla nas także rozwój technologii mobilnych. Wyrazem naszego unikalnego podejścia do narzędzi mobilnych jest też ciągły rozwój aplikacji odpowiadających potrzebom typowym dla branż takich jak sprzedaż hurtowa i dystrybucja, przemysł oraz usługi profesjonalne.

Jakie miejsce w ofercie firmy Exact mają dziś rozwiązania chmurowe?
Zakładając stopniową migrację do chmury, rozwiązania Exact Globe i Exact Synergy od dawna oferujemy w modelu hostowanym. Jednak organizacjom szczególnie zainteresowanym takim modelem wdrożenia oprogramowania biznesowego proponujemy rozwiązanie Exact Online – w pełni wielodostępne, chmurowe oprogramowanie, oferowane dotąd klientom z Belgii, Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Zamierzamy również wprowadzać oprogramowanie Exact Online na inne, perspektywiczne rynki. Jest to rozwiązanie dość unikalne, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę szeroką gamę wspieranych procesów biznesowych. O ile większość naszych konkurentów koncentruje się na obszarze księgowości, my rozwijamy funkcjonalności zarządcze uzupełnione o rozwiązania wyspecjalizowane branżowo.

W jakim stopniu rynek rozwiązań ERP w Europie Wschodniej różni się dziś od swoich odpowiedników w Europie Zachodniej, czy Stanach Zjednoczonych?
Rynek ERP w regionie Europy Wschodniej jest dużo bardziej elastyczny, a jednocześnie bardziej złożony, konkurencyjny i zróżnicowany niż w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych. Klienci z Europy Wschodniej często oczekują rozwiązań unikalnych, w pełni odpowiadających ich potrzebom, stąd wysoka skala wykorzystania rozwiązań budowanych na zamówienie. Z kolei o wysokiej konkurencyjności decyduje obecność wielu dostawców, zarówno globalnych, jak i lokalnych – nie tylko tych największych. Jednocześnie, poszczególne rynki regionu Europy Wschodniej charakteryzuje duży potencjał wzrostowy. Dotyczy to także Polski. Warto dodać, że polskie przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają wykorzystywać rozwiązania IT do wzmocnienia własnej pozycji na rynkach międzynarodowych.

W jakim stopniu oceniają Państwo zatem potencjał polskiego rynku rozwiązań biznesowych?
Z naszej perspektywy Polska pozostaje najważniejszym rynkiem w regionie. W Polsce dysponujemy silnym zespołem. Jesteśmy tu obecni od lat i przeznaczamy też znaczne środki na rozwój. Na polskim rynku, naszym głównym konkurentem spośród graczy globalnych jest IFS. Wśród lokalnych graczy konkurujemy głównie z firmą Comarch. Nasze rozwiązania są jednak różne, więc jesteśmy przekonani, że na rynku znajdzie się miejsce dla wszystkich.

Czy na naszym rynku jest jednak miejsce dla tylu graczy?
Unikając większości bolesnych skutków ostatniego kryzysu gospodarczego Polska udowodniła jak silna jest gospodarczo. W Polsce widoczny jest też systematyczny wzrost PKB. W części jest to efekt rosnących inwestycji w nowe technologie – przedsiębiorstwa sięgają po nowe rozwiązania, aby lepiej wykorzystać posiadane środki. Inwestycjom technologicznym sprzyja również dostępność funduszy unijnych, a w efekcie lokalny rynek coraz bardziej otwiera się też na rozwiązania firm takich jak Exact.

Jakie były przyczyny fundamentalnych zmian wprowadzonych w połowie 2012 roku w polskich strukturach firmy Exact?
W połowie 2012 roku przystąpiliśmy do realizacji strategii zakładającej rozwój w oparciu o specjalizację, innowacje oraz łatwość obsługi. Efektem nowej strategii były gruntowne zmiany organizacyjne, które objęły całą strukturę firmy Exact, także nasz polski oddział. Koncentrując się na rozwiązaniach mobilnych oraz hostowanych zaoferowaliśmy klientom nowe sposoby wdrożenia naszych rozwiązań. Dla rozwiązań Exact Globe oraz Exact Synergy stworzyliśmy przyjazne interfejsy obsługi pozwalające użytkownikom wygodnie korzystać z oprogramowania biznesowego za pomocą smartfonów oraz tabletów. Systematycznie rozwijamy także naszą, zbudowaną wokół platformy Exact Online, ofertę rozwiązań chmurowych i wprowadzamy rozwiązania chmurowe na kolejne rynki. Nasza strategia przynosi efekty. Dowodem jej skuteczności niech będzie fakt, że od pięciu kwartałów notujemy systematyczny, organiczny wzrost sprzedaży.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *