BiznesAnalitykaPolecane tematy

Firmy chcą budować Internet Rzeczy, żeby lepiej analizować zachowania klientów

Analizy firmy Schneider Electric pokazują, że projekty zakładające budowę i wykorzystanie infrastruktury Internetu Rzeczy są coraz bardziej pożądane biznesowo. Wśród głównych korzyści wymieniana jest m.in. możliwość lepszego analizowania zachowań klientów i podnoszenia jakości usług. Według ekspertów inicjatywom takim sprzyjają spadające ceny urządzeń i czujników tworzących sieci IoT.

Firmy chcą budować Internet Rzeczy, żeby lepiej analizować zachowania klientów

Wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę Schneider Electric pozwalają sądzić, że większość osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich dostrzega potencjał biznesowy koncepcji IoT. Wiedzę na temat możliwości wykorzystania Internetu Rzeczy z korzyścią dla firm, które reprezentują zadeklarowało aż 70 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej. Dwie trzecie ankietowanych zapowiada z kolei zamiar zrealizowania, opartych na aplikacjach mobilnych, projektów IoT jeszcze w 2016 roku. Co czwarty (23 proc.) ankietowany przedstawiciel kadry kierowniczej uważa, że w jego firmie takie rozwiązania zaczną być stosowane w ciągu najbliższego półrocza.

Wiedzę na temat możliwości wykorzystania Internetu Rzeczy z korzyścią dla firm, które reprezentują zadeklarowało aż 70 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej.

Jednocześnie, jak pokazują analizy Schneider Electric, głównym powodem zainteresowania inwestycjami w obszarze Internetu Rzeczy jest chęć wykorzystania infrastruktury IoT, jako źródła danych pozwalających lepiej analizować zachowania klientów i wykorzystywać takie informacje w celu podnoszenia jakości usług. Powszechne jest też postrzeganie projektów związanych z Internetem Rzeczy jako inwestycji sprzyjających tworzeniu nowych szans rynkowych i podnoszeniu efektywności kluczowych procesów biznesowych. Istotne wydaje się jednak wykorzystanie sieci wzajemnie połączonych urządzeń jako źródła danych dla zaawansowanych systemów Business Intelligence.

Za jedno z głównych ryzyk towarzyszących projektom zakładającym budowę infrastruktury Internetu Rzeczy uczestnicy badania Schneider Electric uznają kwestię cyberbezpieczeństwa. Dwóch z pięciu (41 proc.) respondentów przewiduje, że związane z infrastrukturą Internetu Rzeczy zagrożenia IT nabiorą krytycznego znaczenia dla prowadzonej przez ich firmy działalności. Niezależnie od tego, zdaniem ekspertów firmy Schneider Electric, rozwiązania IoT w niedługim czasie upowszechnią się w wielu firmach i staną się źródłem realnych korzyści biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *