BiznesAnalitykaPolecane tematy

Firmy chcą budować Internet Rzeczy, żeby lepiej analizować zachowania klientów

Analizy firmy Schneider Electric pokazują, że projekty zakładające budowę i wykorzystanie infrastruktury Internetu Rzeczy są coraz bardziej pożądane biznesowo. Wśród głównych korzyści wymieniana jest m.in. możliwość lepszego analizowania zachowań klientów i podnoszenia jakości usług. Według ekspertów inicjatywom takim sprzyjają spadające ceny urządzeń i czujników tworzących sieci IoT.

Firmy chcą budować Internet Rzeczy, żeby lepiej analizować zachowania klientów

Wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę Schneider Electric pozwalają sądzić, że większość osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich dostrzega potencjał biznesowy koncepcji IoT. Wiedzę na temat możliwości wykorzystania Internetu Rzeczy z korzyścią dla firm, które reprezentują zadeklarowało aż 70 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej. Dwie trzecie ankietowanych zapowiada z kolei zamiar zrealizowania, opartych na aplikacjach mobilnych, projektów IoT jeszcze w 2016 roku. Co czwarty (23 proc.) ankietowany przedstawiciel kadry kierowniczej uważa, że w jego firmie takie rozwiązania zaczną być stosowane w ciągu najbliższego półrocza.

Wiedzę na temat możliwości wykorzystania Internetu Rzeczy z korzyścią dla firm, które reprezentują zadeklarowało aż 70 proc. ankietowanych przedstawicieli kadry kierowniczej.

Jednocześnie, jak pokazują analizy Schneider Electric, głównym powodem zainteresowania inwestycjami w obszarze Internetu Rzeczy jest chęć wykorzystania infrastruktury IoT, jako źródła danych pozwalających lepiej analizować zachowania klientów i wykorzystywać takie informacje w celu podnoszenia jakości usług. Powszechne jest też postrzeganie projektów związanych z Internetem Rzeczy jako inwestycji sprzyjających tworzeniu nowych szans rynkowych i podnoszeniu efektywności kluczowych procesów biznesowych. Istotne wydaje się jednak wykorzystanie sieci wzajemnie połączonych urządzeń jako źródła danych dla zaawansowanych systemów Business Intelligence.

Przeczytaj również
Poznaliśmy finalistów konkursu na Anioła Biznesu Roku 2020

Za jedno z głównych ryzyk towarzyszących projektom zakładającym budowę infrastruktury Internetu Rzeczy uczestnicy badania Schneider Electric uznają kwestię cyberbezpieczeństwa. Dwóch z pięciu (41 proc.) respondentów przewiduje, że związane z infrastrukturą Internetu Rzeczy zagrożenia IT nabiorą krytycznego znaczenia dla prowadzonej przez ich firmy działalności. Niezależnie od tego, zdaniem ekspertów firmy Schneider Electric, rozwiązania IoT w niedługim czasie upowszechnią się w wielu firmach i staną się źródłem realnych korzyści biznesowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *