BiznesCDOPolecane tematy

Firmy nie wykorzystują pełni możliwości nowych technologii do poprawy efektywności pracy

Aż 8 na 10 menedżerów odpowiedzialnych za obszar IT w polskich firmach jest zdania, że ich organizacje nie są w stanie wykorzystać pełni potencjału aplikacji mobilnych w zakresie rozwoju biznesu oraz środowisk pracy. Takie wnioski płyną z analiz przeprowadzonych na zlecenie VMware Polska.

Firmy nie wykorzystują pełni możliwości nowych technologii do poprawy efektywności pracy

Wśród głównych korzyści wynikających z wdrożenia koncepcji “cyfrowego środowiska pracy” wymieniane są m.in. zwiększenie skuteczności procesów biznesowych (takiego zdania jest 85 proc. respondentów), lepsza współpraca między różnymi zespołami i działami (83 proc.), zmniejszenie czasu realizacji zadań (82 proc.), poprawa jakości obsługi klienta (76 proc.) oraz skrócenie procesów decyzyjnych (68 proc.). O ile jednak nowe technologie wspierające pracowników w wykonywaniu bieżących zadań niosą za sobą szereg korzyści, to tylko w nielicznych polskich firmach tego typu technologie są wykorzystywane na szeroką skalę. Dobrym przykładem jest tu obszar aplikacji mobilnych.

Trzy czwarte (72 proc.) dyrektorów informatyki z polskich firm jest zdania, że aplikacje mobilne mogą w istotny sposób zmienić sposób funkcjonowania ich organizacji, ale ponad połowa ankietowanych CIO (52 proc.) negatywnie ocenia możliwości wyboru biznesowych aplikacji przez pracowników dostępne w firmach, które reprezentują. Oznacza to, że pracownicy nie mają swobody wyboru aplikacji dostarczanych przez dział IT. Dodatkowo, jak przyznaje połowa respondentów, użytkownicy biznesowi często nie mają dostępu do potrzebnych aplikacji na wszystkich urządzeniach wykorzystywanych do celów służbowych, w tym na urządzeniach prywatnych. Co więcej, zdaniem 55 proc. uczestników badania, w ich firmach, to pracownicy coraz częściej nabywając i instalując potrzebne im aplikacje na własną rękę tworzą własne cyfrowe środowiska pracy. Brak centralizacji w tym obszarze może jednak prowadzić do zwiększenia poziomu ryzyka biznesowego. Niemal dwie trzecie (60 proc.) uczestników badania VMWare twierdzi, że nowe aplikacje biznesowe znacząco zwiększają ryzyko ataków na firmową infrastrukturę IT. Prawie co trzeci badany przyznaje, że wdrożenie jednej platformy do zarządzania wszystkimi aplikacjami biznesowymi, spowodowałoby znaczną poprawę bezpieczeństwa firmowych środowisk informatycznych.

“Zmiany są nieodzowne. W czasach, gdy o przewadze konkurencyjnej decyduje sprawne wdrażanie nowych technologii, firmom nie wolno bagatelizować wpływu, jakie na ich działanie mogą mieć mobilni pracownicy z dostępem do aplikacji z dowolnego miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa, które zbudują środowisko pracy oparte na bezpieczeństwie oraz zaufaniu i które zagwarantują pracownikom elastyczny dostęp do danych i aplikacji, zwiększą nie tylko zaangażowanie pracowników, ale również ich efektywność i wydajność” – uważa Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist w VMware Polska. Według niego ograniczona skala wykorzystania potencjału nowych technologii, szczególnie w obszarze tzw. cyfrowego środowiska pracy, przyczyniają się do wymiernych strat finansowych. Dodatkowe koszty wynikają m.in. z niewykorzystanych możliwości w zakresie efektywności procesów biznesowych. “Z naszych badań wynika, że w aż 85% przypadków, dostęp do aplikacji pracowniczych zwiększył skuteczność procesów biznesowych” – zauważa Stanisław Bochnak. Wspomniane straty finansowe są też efektem m.in. wyższej rotacji kadr i ograniczeń dotyczących procesów rekrutacji.

Wnioski z badania Employee Experience Study 2018 pozwalają też sądzić, że przeszkodą na drodze do budowania nowoczesnych środowisk pracy, które pozwalałyby pracownikom polskich firm w pełni wykorzystać możliwości nowych technologii jest m.in. zagwarantowanie zgodności nowych technologii ze starszymi systemami, które pozostają w użyciu. Barierą okazuje się też brak współpracy ze strony pracowników, którzy mieliby z nowych rozwiązań korzystać.

Badanie “Employee Experience Study 2018” zostało przeprowadzone wspólnie przez VMware Polska i CIONET na grupie osób odpowiedzialnych za obszar technologii i cyfryzacji w 69 największych polskich przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *