BiznesCIOPolecane tematy

Firmy przeceniają swoją elastyczność

Wyniki badania firmy Oracle pokazują, że przedsiębiorstwa z całego świata w dużym stopniu przeceniają swoją zdolność do szybkiego reagowania na zmiany otoczenia. Mocno optymistycznie do tej kwestii podchodzą przedstawiciele polskich firm. Jedną z najważniejszych przeszkód jest brak odpowiednich rozwiązań na poziomie infrastruktury oraz procesów IT.

Firmy przeceniają swoją elastyczność

Według autorów analizy ponad połowa (52%) działów informatycznych w firmach nie jest przygotowana na zagrożenia wynikające z działań konkurentów – zwłaszcza w zakresie możliwości szybkiego wprowadzania na rynek nowych usług. W wielu firmach brakuje mechanizmów sprawnego zarządzania obciążeniami oraz rozwiązań pozwalających szybko opracowywać, testować i wdrażać nowe aplikacje wspierające wprowadzanie nowych usług lub produktów.

Tymczasem za zdolne do zdolne do szybkiego reagowania na szanse biznesowe lub szybkiego wprowadzania nowych produktów i usług własne firmy uznało statystycznie aż 64% badanych. Wśród przedstawicieli polskich firm optymizm jest wyższy – i sięga 71%. Jest to najwyższy odsetek wśród wszystkich, objętych badaniem, europejskich krajów. Zdolność do szybkiego opracowywania, testowania i wprowadzania nowych aplikacji biznesowych za istotną dla sukcesu biznesowego uznało 81% ankietowanych. W Polsce odsetek ten był wyższy i wyniósł 89%.

W połowie (49%) firm brakuje możliwości lub wiedzy na temat przenoszenia obciążeń oraz aplikacji pomiędzy chmurą, a lokalnym środowiskiem IT.

Co trzeci ankietowany (29%) za najważniejszą, z perspektywy oczekiwań biznesu, zdolność organizacji IT uznał skuteczne dostosowanie aplikacji i usług do wymagań urządzeń mobilnych. Tymczasem tylko 30% firm jest w stanie opracowywać, testować i wdrażać nowe aplikacje biznesowe przeznaczone dla urządzeń mobilnych w ciągu jednego miesiąca. Dla 50% organizacji czas ten wynosi pół roku.

Według autorów badania jednym z rozwiązań pozwalających zwiększyć elastyczność operacyjną organizacji jest chmura obliczeniowa. Jednak z analizy Oracle wynika, że w połowie (49%) firm brakuje możliwości lub wiedzy na temat przenoszenia obciążeń oraz aplikacji pomiędzy chmurą, a lokalnym środowiskiem IT. „Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że elastyczność jest kluczem do sukcesu, ale często brakuje im wiedzy o tym, jak ją osiągnąć za pomocą odpowiednich inwestycji w technologię” – mówi Robert Shimp, Group Vice President w firmie Oracle. Według niego odpowiedzią na zwiększone potrzeby biznesowe w zakresie budowania przewagi nad konkurentami ma być m.in. wykorzystanie modelu chmury obliczeniowej – szczególnie w warstwie platformy PaaS. „Rozwiązania typu PaaS umożliwiają szybkie projektowanie aplikacji – w ciągu zaledwie dwóch tygodni – co pozwala szybko uruchamiać nowe aplikacje, zarówno wewnętrzne, jak i przeznaczone dla klientów. Dzięki temu firmy mogą prawie natychmiast reagować na nowe warunki rynkowe i udostępniać klientom swoje produkty i usługi szybciej niż konkurencja” – dodaje Robert Shimp.

Zdaniem przedstawicieli Oracle w wielu firmach potrzebne jest zrozumienie w jaki sposób nowe technologie mogą wspierać działania ukierunkowane na wzmocnienie elastyczności biznesowej. Jednocześnie oczekiwane efekty wykorzystania modelu cloud computing nie powinny ograniczać się do kwestii finansowych. “Owszem, niższe koszty zapewniane przez rozwiązania PaaS są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest ich zdolność do pomocy przedsiębiorstwom w skróceniu czasu opracowywania aplikacji oraz łatwiejszym dopasowywaniu i integrowaniu aplikacji SaaS pochodzących od innych producentów, dzięki czemu mogą lepiej reagować na potrzeby klientów” – dodaje Robert Shimp. Tymczasem tylko 32% badanych – 35% respondentów z Polski – twierdzi, że w pełni rozumie na czym polegają usługi typu Platform-as-a-Service (PaaS). W badaniu Oracle Cloud Agility wzięło udział ponad 2,2 tys. osób zatrudnionych w dużych globalnych korporacjach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *