Rynek

Fortinet odnotował wzrosty w I kwartale 2023 roku

Fortinet przedstawił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Przychody ogółem spółki sięgnęły 1,26 mld USD, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak wskazali przedstawiciele firmy, odpowiadały za to zarówno wpływy ze sprzedaży produktów, jak i usług.

Fortinet odnotował wzrosty w I kwartale 2023 roku

Najważniejsze wyniki finansowe i operacyjne spółki Fortinet w I kwartale 2023 roku: 

 • Przychody z produktów: 500,7 mln USD, wzrost o 35% (rok do roku).
 • Przychody ze świadczonych usług: 761,6 mln USD, wzrost o 30% (rdr).
 • Przychody ogółem: 1,26 mld USD, wzrost o 32% (rdr).
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 1,5 mld USD, wzrost o 30% (rdr).
 • Przychody przyszłych okresów: 4,88 mld USD, wzrost o 33% (rdr).
 • Przychody z działalności operacyjnej liczone według zasad GAAP: 273,5 mln USD, wzrost o 81% (rdr).
 • Przychody z działalności operacyjnej liczone według zasad innych niż GAAP: 334 mln USD, wzrost o 59% (rdr).
 • Marża operacyjna GAAP: 21,7%.
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 26,5%.
 • Rozwodniony dochód netto GAAP na akcję przypisany Fortinet, Inc: 0,31 USD, wzrost o 82% (rdr).
 • Rozwodniony dochód netto na akcję według standardów Non-GAAP przypisany Fortinet, Inc.: 0,34 USD, wzrost o 79% (rdr).
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 677,5 mln USD.
 • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 647,2 mln USD.

“Wzrost przychodów w pierwszym kwartale wyniósł 32% dzięki znacznemu zwiększeniu zarówno wpływów z produktów, jak i usług. Wzrost dochodów ze sprzedaży produktów o 35% udowadnia, że kontynuujemy zdobywanie udziału w rynku, będąc jednocześnie wiodącą firmą w branży cyberbezpieczeństwa pod względem przychodów z produktów. Wpływy z usług wzrosły o ponad 30% w kwartale po raz pierwszy od sześciu lat. Uważamy, że mamy duże możliwości dalszego zwiększania przychodów z usług poprzez dodatkową sprzedaż wartości dodanej usług bezpieczeństwa do naszej dużej bazy stałych klientów” – skomentował Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. “Firmy różnej wielkości coraz częściej dostrzegają, że zintegrowana technologia FortiOS i custom ASIC firmy Fortinet mogą zapewnić niższy całkowity koszt użytkowania rozwiązań ochronnych, przy jednoczesnej poprawie ich wydajności i skuteczności zabezpieczeń” – podsumował.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *