Rynek

ICM Uniwersytetu Warszawskiego wdrożyło klaster HPC oparty o rozwiązania Huawei

Wdrożenie klastra obliczeniowego złożonego z serwerów kasetowych zrealizował Qumak, od roku partner Huawei Enterprise. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 20 lat buduje infrastrukturę pod projekty naukowo-badawcze.

ICM Uniwersytetu Warszawskiego wdrożyło klaster HPC oparty o rozwiązania Huawei

To największe wdrożenie firmy Huawei z kategorii High Performance Computing (HPC) zrealizowane w Europie. Integratorem wdrożenia jest Qumak. Głównym celem projektu było stworzenie wysokiej wydajności środowiska obliczeniowego w technologii HPC, które z jednej strony pozwoliłoby na wykorzystanie szans rozwojowych i badawczych, z drugiej spełniłoby wymagania narzucone przez Unię Europejską w związku z projektem prowadzonym pod nazwą PL-Grid – Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Szeroki zakres działań, wynikający z kompetencji ICM UW, wymaga wielkoskalowych obliczeń komputerowych i przetwarzania danych. Przeprowadzenie błyskawicznych i skomplikowanych obliczeń, które służą naukowcom i inżynierom do rozwiązywania złożonych naukowych, technicznych i gospodarczych problemów, możliwe staje się tylko przy pomocy systemu wykorzystującego dużą przepustowość z niską latencję sieci, w połączeniu z bardzo wysoką mocą obliczeniową” – mówi prof. dr hab. Marek Niezgódka z ICM UW.

Huawei wraz z Qumak dostarczyło do ICM UW łącznie 250 serwerów. Urządzenia te zostały połączone w jeden klaster obliczeniowy i dołączone do istniejącej infrastruktury PL-Grid. Dzięki temu wydatnie zwiększył się potencjał badawczy środowiska obliczeniowego ICM UW, a wdrożenie technologii HPC, zaproponowane przez Huawei, jest największym tego typu projektem zrealizowanym przez firmę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak mówią przedstawiciele firmy, projekt jest bardzo ważny dla całego sektora edukacyjnego w Polsce. Dostarczanie polskim naukowcom mocy obliczeniowych na najwyższym światowym poziomie, umożliwia im prowadzenie obliczeń tak samo wydajnie i w tej samej skali, jak robią to naukowcy na całym świecie. Realizacja projektu udowadnia, że Huawei spełnia najwyższe standardy i wszystkie wymogi stawiane przez uczelnie, które są jednymi z najbardziej wymagających klientów, w odniesieniu do jakości otrzymywanych rozwiązań i ich wydajności.

Centrum powstało w 1993 r. ICM UW zaczął od bycia centrum superkomputerowym. Dziś z infrastruktury ICM korzysta ponad 150 naukowców, m.in. do symulacji złożonych układów biologicznych. Inny obszar symulacji dotyczą obserwacji kosmologicznych. Wyniki tej symulacji są analizowane przez kosmologów z całej Europy. Trzeci typ symulacji bardzo rozpowszechniony w ICM związany jest z rozprzestrzenianiem się chorób i epidemii.

Od niedawna mamy paradygmat eksploracji danych – Data Scientist. Nie przygotowujemy już symulacji, której wyniki następnie analizujemy, lecz bezpośrednio analizujemy dane zbierane z otaczającego nas świata. Są to projekty typu Big Data. Jednym z przykładów takiego projektu jest analiza 1000 genomów. Jest to baza danych genetycznych wielkości ok. 200 TB. Wymaga to nowych algorytmów przetwarzania danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *