Rynek

ICM Uniwersytetu Warszawskiego wdrożyło klaster HPC oparty o rozwiązania Huawei

Wdrożenie klastra obliczeniowego złożonego z serwerów kasetowych zrealizował Qumak, od roku partner Huawei Enterprise. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 20 lat buduje infrastrukturę pod projekty naukowo-badawcze.

ICM Uniwersytetu Warszawskiego wdrożyło klaster HPC oparty o rozwiązania Huawei

To największe wdrożenie firmy Huawei z kategorii High Performance Computing (HPC) zrealizowane w Europie. Integratorem wdrożenia jest Qumak. Głównym celem projektu było stworzenie wysokiej wydajności środowiska obliczeniowego w technologii HPC, które z jednej strony pozwoliłoby na wykorzystanie szans rozwojowych i badawczych, z drugiej spełniłoby wymagania narzucone przez Unię Europejską w związku z projektem prowadzonym pod nazwą PL-Grid – Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Szeroki zakres działań, wynikający z kompetencji ICM UW, wymaga wielkoskalowych obliczeń komputerowych i przetwarzania danych. Przeprowadzenie błyskawicznych i skomplikowanych obliczeń, które służą naukowcom i inżynierom do rozwiązywania złożonych naukowych, technicznych i gospodarczych problemów, możliwe staje się tylko przy pomocy systemu wykorzystującego dużą przepustowość z niską latencję sieci, w połączeniu z bardzo wysoką mocą obliczeniową” – mówi prof. dr hab. Marek Niezgódka z ICM UW.

Huawei wraz z Qumak dostarczyło do ICM UW łącznie 250 serwerów. Urządzenia te zostały połączone w jeden klaster obliczeniowy i dołączone do istniejącej infrastruktury PL-Grid. Dzięki temu wydatnie zwiększył się potencjał badawczy środowiska obliczeniowego ICM UW, a wdrożenie technologii HPC, zaproponowane przez Huawei, jest największym tego typu projektem zrealizowanym przez firmę w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak mówią przedstawiciele firmy, projekt jest bardzo ważny dla całego sektora edukacyjnego w Polsce. Dostarczanie polskim naukowcom mocy obliczeniowych na najwyższym światowym poziomie, umożliwia im prowadzenie obliczeń tak samo wydajnie i w tej samej skali, jak robią to naukowcy na całym świecie. Realizacja projektu udowadnia, że Huawei spełnia najwyższe standardy i wszystkie wymogi stawiane przez uczelnie, które są jednymi z najbardziej wymagających klientów, w odniesieniu do jakości otrzymywanych rozwiązań i ich wydajności.

Centrum powstało w 1993 r. ICM UW zaczął od bycia centrum superkomputerowym. Dziś z infrastruktury ICM korzysta ponad 150 naukowców, m.in. do symulacji złożonych układów biologicznych. Inny obszar symulacji dotyczą obserwacji kosmologicznych. Wyniki tej symulacji są analizowane przez kosmologów z całej Europy. Trzeci typ symulacji bardzo rozpowszechniony w ICM związany jest z rozprzestrzenianiem się chorób i epidemii.

Od niedawna mamy paradygmat eksploracji danych – Data Scientist. Nie przygotowujemy już symulacji, której wyniki następnie analizujemy, lecz bezpośrednio analizujemy dane zbierane z otaczającego nas świata. Są to projekty typu Big Data. Jednym z przykładów takiego projektu jest analiza 1000 genomów. Jest to baza danych genetycznych wielkości ok. 200 TB. Wymaga to nowych algorytmów przetwarzania danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *