CIOPolecane tematy

IDC: 30% menedżerów działów biznesowych coraz chętniej sama finansuje IT

Według danych niedawno opublikowanych przez IDC, już teraz niemal 29% wszystkich wydatków na technologie IT pochodzi bezpośrednio z działów biznesowych. Co więcej, finansowanie IT przez działy biznesowe ma wzrosnąć o 33% do końca 2019 r.

IDC: 30% menedżerów działów biznesowych coraz chętniej sama finansuje IT

Jak podaje IDC, menedżerowie działów biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE) coraz częściej sami inwestują w rozwiązania technologiczne, z pominięciem działów IT. Poziom wydatków różni się, w zależności od sektora i kraju. Przykładem może być branża bankowa. W 2015 r. działy biznesowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sfinansowały nieco ponad 29% wydatków IT. Na Węgrzech było to zaledwie 8%, w Czechach 18% a w Polsce aż 43%. Równie duże dysproporcje występują w handlu detalicznym. W pozostałych krajach CEE działy biznesowe firm handlu detalicznego sfinansowały zaledwie 13% wydatków IT w 2015 r. W Rosji liczba ta wrasta do 32%, a w Rumunii – aż 71%.

Obserwujemy wyraźne trendy krajowe i wertykalne w skali regionu. W Polsce i Rumunii większa część ogólnego finansowania IT pochodzi z działów biznesowych, niż np. w Czechach czy na Węgrzech. Na tych dwóch ostatnich rynkach zespoły IT budowały swoje doświadczenie równolegle z działami biznesowymi, co wyraźnie wpłynęło na podział budżetów IT. W większości są to jednak głównie analizy charakteryzujące każdy specyficzny rynek, więc w poszukiwaniu źródła pieniędzy zawsze warto wziąć pod uwagę zarówno kraj, jak i branżę” – mówi Jarosław Smulski, starszy menedżer ds. badań w IDC Polska.

Udział jednostek biznesowych w finansowaniu IT ma rosnąć w ciągu następnych kilku lat. IDC szacuje, że w 2019 r. działy biznesowe w regionie CEE będą odpowiedzialne za ponad 31% wydatków IT, przy czym na początku listy znajdą się media oraz usługi indywidualne z mniej więcej 41 proc. udziałem. Choć proporcje w regionie CEE są – prawdopodobnie pozostaną – znacznie niższe od prognozowanej globalnej średniej, która wynosi ok. 48%, wpływ działów biznesowych w regionie CEE będzie większy, niż sugerują to dane budżetowe.

W 2015 r. w sektorze bankowym działy biznesowe firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sfinansowały nieco ponad 29% wydatków IT. Na Węgrzech było to zaledwie 8%, w Czechach 18% a w Polsce aż 43%. Równie duże dysproporcje występują w handlu detalicznym. W pozostałych krajach CEE działy biznesowe firm handlu detalicznego sfinansowały zaledwie 13% wydatków IT w 2015 r. W Rosji liczba ta wrasta do 32%, a w Rumunii – aż 71%.

Źródło finansowania to dobry wskaźnik tego, kto ma wpływ na podejmowane decyzje IT. W Europie Środkowej i Wschodniej wpływ ten będzie niedoszacowany. Z badań IDC wynika, że 75% liderów biznesowych ma dobre relacje ze swoimi działami IT, a 40% prowadzi projekty z udziałem zespołów IT. Liczby te będą rosły szybciej, niż wkład działów biznesowych w finansowanie IT, ponieważ wiedza techniczna ma kluczowe znaczenie dla efektywnych wdrożeń IT w takich obszarach, jak wytwórczość, usługi użyteczności publicznej, opieka zdrowotna i telekomunikacja” – mówi Jarosław Smulski.

Więcej – m.in. o tym, jak kompetencje nabywcze przesuwają się z działów IT do 11 innych jednostek biznesowych – w “IDC Worldwide Semiannual IT Spending Guide: Line of Business“. Analiza IDC objęła 53 kraje, 17 rynków wertykalnych i 31 obszarów technologicznych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *