Biznes

IDC: Prostsza infrastruktura IT źródłem wymiernych korzyści dla biznesu

Analizy IDC potwierdzają wymierne korzyści biznesowe wynikające z uproszczenia firmowej infrastruktury IT. Nie chodzi tu jednak tylko o oszczędności związane z zakupem, czy zarządzaniem środowiskami informatycznymi.

IDC: Prostsza infrastruktura IT źródłem wymiernych korzyści dla biznesu

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Oracle pozwalają sądzić, że istotną barierą dla rozwoju biznesu okazują się wyzwania związane z potrzebą zarządzania heterogenicznymi środowiskami informatycznymi oraz integracji poszczególnych, projektowanych niezależnie rozwiązań. W podsumowaniu analizy czytamy, że wspomniane problemy przekładają się na zwiększenie kosztów operacyjnych, zmniejszenie wydajności pracowników i ograniczenie zdolności zapewnienia wysokiego poziomu obsługi, a w efekcie – zmniejszenie przewagi nad konkurencją. Wyniki badania pokazują też, że przy większym stopniu złożoności firmowej infrastruktury informatycznej nieefektywne staje się funkcjonowanie rozwiązań informatycznych, których zadaniem jest wspieranie efektywności całej organizacji.

wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT oraz uproszczenie infrastruktury przyniosło średni wzrost obrotów na poziomie ok. 3,6 tys. USD rocznie w przeliczeniu na jednego pracownika.

Według analityków uproszczenie środowisk IT może stać się czynnikiem stymulującym rozwój organizacji w wielu obszarach. Możliwe ma być m.in. zwiększenie elastyczności organizacji i skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzenie do oferty nowych usług. Poza aspektem kosztowym uproszczenie środowisk IT niesie możliwość odciążenia organizacji i skierowania większych wysiłków na usprawnienie ważnych procesów biznesowych lub budowanie innowacji.

Alternatywą dla złożonych z wielu, wzajemnie zintegrowanych systemów i aplikacji funkcjonujących w oprciu o rozwiązania sprzętowe różnych dostawców mają być fabrycznie zoptymalizowane, kompleksowe rozwiązania IT oraz usługi oferowane w modelu cloud.

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród przedstawicieli kierownictwa działów biznesowych oraz organizacji IT w zróżnicowanych pod kątem wielkości i rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorstwach z całego świata. W analizowanych firmach wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT oraz uproszczenie infrastruktury przyniosło średni wzrost obrotów na poziomie ok. 3,6 tys. USD rocznie w przeliczeniu na jednego pracownika. Zdaniem analityków większa skala korzyści ma być osiągalna dzięki modernizacji rozwiązań zaliczanych do niższych warstw środowiska IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “IDC: Prostsza infrastruktura IT źródłem wymiernych korzyści dla biznesu”

  1. Modernizacja rozwiązań i stawianie na kompleksowe urządzenia, które zarządzają infrastrukturą IT to jedno. Oprócz tego warto, aby były one dostosowane do wielkości (i też możliwości finansowych firmy) oraz w miarę możliwości uniwersalne i współpracowały z rozwiązaniami innych producentów.