Branża ITSprzętRynekPolecane tematy

Intel: Udostępniając wiedzę i otwierając się na nowe możliwości współpracy z klientami chcemy aktywnie uczestniczyć w cyfrowej transformacji gospodarki

O sytuacji na rynku mikroprocesorów, rozwoju technologii, konieczności zapewnienia wsparcia dla rosnącej liczby zastosowań sztucznej inteligencji, a także o nowej strategii biznesowej, możliwościach dostosowania procesorów do specyfiki potrzeb klientów, usługach dla klientów korporacyjnych, integratorów i instytucji rządowych oraz o wsparciu dla projektów cyfrowej transformacji i migracji do chmury obliczeniowej mówi Maurits Tichelman, wiceprezes i dyrektor generalny regionu EMEA Territory w firmie Intel.

Intel: Udostępniając wiedzę i otwierając się na nowe możliwości współpracy z klientami chcemy aktywnie uczestniczyć w cyfrowej transformacji gospodarki

Stawiamy na zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych, rozwój innowacji, współpracę z nowymi partnerami, a także wzmocnienie i wykorzystanie pozycji lidera z zakresie rozwoju technologii związanych z przetwarzaniem danych. Nasza oferta jest unikalna podobnie jak unikalne są możliwości, którymi dysponujemy. Jesteśmy specjalistami w rozwijaniu technologii, projektowaniu, produkcji i dostarczaniu najnowocześniejszych procesorów. Taka kombinacja kompetencji sprawia, że Intel to firma, która jest jednym z fundamentów ekosystemu wspierającego transformację cyfrową naszego świata.
Maurits Tichelman, wiceprezes i dyrektor generalny regionu EMEA Territory w firmie Intel

W jaki sposób, z perspektywy firmy technologicznej, ostatni rok zmienił sytuację na światowym rynku IT?

Na początku pandemii COVID-19 powszechnie spodziewano się spadku popytu na sprzęt komputerowy, w szczególności urządzenia końcowe. Rzeczywistość okazałą się jednak zupełnie inna. Wprowadzenie reguł izolacji społecznej, konieczność przejścia na model pracy oraz edukacji zdalnej spowodowały, że w wielu gospodarstwach domowych niezbędne stały się dodatkowe komputery. Konsumenci, zwłaszcza w krajach zachodnich, powszechnie decydowali się na zakup urządzeń, aby zapewnić sobie i rodzinom możliwość funkcjonowania w nowych realiach. Nasilił się też trend związany z modernizacją posiadanego wcześniej sprzętu. W przypadku Intela, możemy mówić wręcz o pikowym zwiększeniu zapotrzebowania na procesory, choć m.in. w obliczu trendów związanych z cyfryzacją kolejnych obszarów naszego życia popyt na nasze rozwiązania był wysoki także wcześniej.

Ogromny wzrost nastąpił także w kontekście potrzebnej mocy obliczeniowej. Przechodzenie na pracę zdalną – ale też gwałtowny rozwój usług cyfrowych, w tym e-commerce – przyczyniły się do konieczności szybkiej rozbudowy infrastruktury wielu centrów danych. Wyjątkowe potrzeby względem rozbudowy posiadanej infrastruktury zgłaszały też rządy państw z naszego regionu, a także różnego rodzaju instytucje edukacyjne. Dość powiedzieć, że pandemia przyspieszyła cyfrową transformację wielu dziedzin gospodarki. Pojawiła się także znacząca presja na rozwój infrastruktury dostawców usług IT. Rosnące wymagania klientów zmusiły dostawców usług chmurowych i telekomunikacyjnych do pilnej realizacji rozległych inwestycji – w szczególności dotyczyło to infrastruktury związanej ze świadczeniem usług cloud computing, bo są to środowiska bardzo wymagające, jeśli chodzi o moc obliczeniową.

Jak tego typu potrzeby wpłynęły na potrzeby względem układów obliczeniowych?

W efekcie, zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, znacząco wzrosło – także na procesory. Pomimo pierwotnych prognoz zdecydowaliśmy się kontynuować realizację naszej strategii rozwoju i niezależnie od obiektywnych trudności związanych z trwającą pandemią tylko w 2020 roku powiększyliśmy nasze moce produkcyjne o ponad 20%. Zwiększyliśmy także nasze możliwości w zakresie dostosowywania podaży naszych układów do potrzeb rynku. Z pewnością jednak głównym wyzwaniem minionego roku było zapewnienie maksymalnej, możliwej do osiągnięcia dostępności komponentów wykorzystywanych we wszystkich segmentach rynku. Nie można zaprzeczyć, że cała branża odczuła problemy z dostępnością różnego rodzaju układów scalonych. Na rynku pojawiły się np. braki w dostępności substratu wykorzystywanego przy produkcji układów scalonych.

Jakie są główne założenia ogłoszonej niedawno strategii biznesowej koncernu Intel?

Stawiamy na zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych, rozwój innowacji, współpracę z nowymi partnerami, a także wzmocnienie i wykorzystanie pozycji lidera z zakresie rozwoju technologii związanych z przetwarzaniem danych. Nasza oferta jest unikalna podobnie jak unikalne są możliwości, którymi dysponujemy. Jesteśmy specjalistami w rozwijaniu technologii, projektowaniu, produkcji i dostarczaniu najnowocześniejszych procesorów. Taka kombinacja kompetencji sprawia, że Intel to firma, która jest jednym z fundamentów ekosystemu wspierającego transformację cyfrową naszego świata.

W miarę jak nasz świat staje się coraz bardziej cyfrowy przybywa odbiorców naszych rozwiązań – zarówno na rynku konsumenckim, jak i w sektorze komercyjnym. Coraz więcej jest także firm, które oferując własne produkty lub usługi potrzebują układów mocno dostosowanych, czy wręcz zaprojektowanych specjalnie dla nich. Do niedawna takie firmy miały ograniczone możliwości rozwoju technologii. Myślę, że jest to strategiczna szansa na rozwój dla tego rodzaju producentów, ale także całej branży. Systematyczna rozbudowa możliwości wytwórczych jest także istotnym elementem strategii rynkowej firmy Intel.

No właśnie, w marcu 2021 roku ogłosili Państwo – wartą 20 mld USD – inwestycję w rozbudowę kampusu w amerykańskim stanie Arizona…

To prawda. Powstaną tam dwa nowe zakłady, które znacząco zwiększą własne moce produkcyjne firmy Intel. Co niemniej ważne, pracę w nich znajdzie kilka tysięcy specjalistów i kilkukrotnie więcej osób zaangażowanych w różne procesy związane z funkcjonowaniem naszych fabryk. Podobne inwestycje planujemy realizować również w Europie. Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat.

Jaka jest rola spółki Intel Foundry Services i jakie świadczy usługi?

W ramach Intel Foundry Services oferujemy kompleksowe usługi związane z szeroko rozumianą produkcją mikroprocesorów. Zapewniamy dostarczenie układów zaprojektowanych przez naszych klientów, udział w ich projektowaniu, a nawet stworzenie od podstaw układów wyspecjalizowanych pod kątem unikalnych potrzeb lub zastosowań. Gwarantujemy także szeroką elastyczność w zakresie możliwości dostosowania standardowych układów, które oferuje Intel.

Udostępniając wiedzę i otwierając się na nowe możliwości współpracy z klientami chcemy aktywnie uczestniczyć w cyfrowej transformacji gospodarki. Zapewniamy np. możliwości dostosowania naszych istniejących procesorów do specyfiki potrzeb klientów z różnych branż – tak, aby jeszcze lepiej odpowiadały zmieniającym się potrzebom rynku. W ramach współpracy z klientami możemy też zintegrować ich technologie w ramach układów firmy Intel i odpowiednio je zoptymalizować, tak aby zapewniały jak największą wartość dla nabywców. Na zasadzie licencji oferujemy także dostęp do naszej własności intelektualnej. Mam tu na myśli m.in. patenty dotyczące najnowszych rozwiązań spotykanych w naszych układach, ale też wiedzę związaną z projektowaniem czy pakowaniem CPU. Klientów wspieramy także w kontekście możliwości produkcyjnych i tworzenia łańcucha wartości.

Analitycy Gartnera spodziewają się, że w nadchodzących latach wiele organizacji biznesowych zdecyduje się na modernizację posiadanych centrów danych z myślą o wykorzystaniu modelu chmury obliczeniowej…

To prawda. Pęd w kierunku wykorzystania różnych wariantów modelu chmury obliczeniowej jest coraz bardziej widoczny – nie tylko w sektorze komercyjnym – i nie pozostaje bez wpływu na naszą działalność. Blisko współpracujemy bowiem ze wszystkimi największymi dostawcami usług cloud computing, a także z integratorami i operatorami mniejszych, wyspecjalizowanych lub lokalnych platform chmurowych. W ramach tej współpracy staramy się oferować rozwiązania zoptymalizowane pod kątem zastosowań typowych dla infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia usług w tym modelu.

Niezależnie jednak od popularyzacji chmury duże firmy i instytucje rządowe, przynajmniej w możliwej do przewidzenia przyszłości, będą zmuszone do pozostawienia istotnej części zbiorów danych w ramach lokalnych środowisk IT. Dlatego tak ważne jest, abyśmy blisko współpracowali także z sektorem komercyjnym, wspierając jego potrzeby nie tylko na poziomie samych CPU. Nasza rola we współpracy z klientami sektora Enterprise nie ogranicza się bowiem jedynie do zapewnienia mocy obliczeniowej w sposób najbardziej efektywny pod kątem specyfiki potrzeb biznesowych.

Oferujemy m.in. usługi, w ramach których wspieramy klientów w migracji do chmury obliczeniowej. Układy Intel Xeon to obecnie najpopularniejsze procesory wykorzystywane w centrach danych, naturalnym jest więc zapewnienie klientom wsparcia w sytuacji, kiedy przenoszą swoje rozwiązania do środowisk chmury obliczeniowej, tak, aby w optymalny sposób wykorzystać możliwości modelu cloud computing w powiązaniu z możliwościami infrastruktury dostępnej lokalnie. Staramy się podpowiadać najlepsze możliwości wykorzystania technologii Intel, tak aby budować efektywne i skalowalne środowiska chmurowe, a jednocześnie maksymalizować stopę zwrotu z inwestycji w rozwiązania IT. Dzielimy się wiedzą i narzędziami, z których sami korzystamy. W analogiczny sposób też z instytucjami rządowymi, a także z dużymi integratorami.

Skoro mowa o układach Intel Xeon, to jakie technologie – dostępne na poziomie procesora przeznaczonego do zastosowań serwerowych – będą mieć największe znaczenie w kontekście zmieniających się potrzeb w obszarze przetwarzania danych?

Dla wielu organizacji kluczowego znaczenia nabierze możliwość wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji bezpośrednio na brzegu infrastruktury. Dzięki temu możliwe będzie podejmowanie tu i teraz decyzji świadomych i podpartych kontekstowo dostarczonymi rekomendacjami AI. Zwiększenie do maksimum szybkości przetwarzania danych na potrzeby biznesowe wymagać będzie przeniesienia sztucznej inteligencji jak najbliżej źródeł tych danych, a nie ciągłego przesyłania danych do data center.

Przeniesienie AI bliżej danych – a nie danych do działającego w centrum danych AI – oznacza jednak istotną zmianę dotychczasowego paradygmatu. Nie oznacza to jednak, że centralna infrastruktura będzie traciła na znaczeniu. Będzie nadal niezbędna w przypadku mniej pilnych, a bardziej kompleksowych modeli czy analiz. Z myślą o takich zastosowaniach stale rozwijamy możliwości naszych procesorów. Wbudowując bezpośrednio w procesor rozwiązania wspierające obsługę obciążeń typowych dla uczenia maszynowego jesteśmy w stanie znacząco podnieść wydajność infrastruktury także na jej brzegu. Doskonałym przykładem jest tu technologia Intel Deep Learning Boost, która znalazła się w procesorach Intel Xeon drugiej generacji. Jest to standardowa funkcja zapewniająca naszym układom znaczącą przewagę wydajnościową w realizacji obliczeń typowych dla sztucznej inteligencji.

Kontynuujemy także prace badawczo-rozwojowe w obszarze nowych funkcji i procesów technologicznych, a także rozwój naszych procesorów przeznaczonych dla urządzeń osobistych.

W jaki sposób zmienia się konstrukcja procesorów Intel?

Jeśli spojrzeć na naszą roadmapę to jasno widać, że już następna generacja CPU będzie stanowić trójwymiarową konstrukcję kafli, z których każdy stanowić może osobny, wyspecjalizowany moduł. Zamiast pojedynczego rdzenia krzemowego stawiamy na konstrukcję modułową, która otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie specjalizacji naszych układów i wyposażania je w różnego rodzaju funkcjonalności dodane. Już teraz zresztą Intel jest liderem rozwoju technologii pakowania układów scalonych. Stale rozwijamy się też i w tym zakresie. W tego typu działalność wpisuje się też, ogłoszone w marcu 2021 roku, zacieśnienie naszej współpracy technologicznej z IBM. Nasza współpraca koncentruje się obecnie na opracowaniu nowej generacji podejścia do logiki CPU, a także technologii pakowania mikroprocesorów.

Jakie rozwiązania lub technologie będą kluczowe dla branży IT w kolejnych latach?

Prowadzimy m.in. badania pod kątem technologii wspierających autonomiczność różnego rodzaju systemów. Jest to w pewnym sensie rozwinięcie koncepcji przetwarzania brzegowego. Coraz bliżej jesteśmy jednak sytuacji, gdzie nowoczesne systemy IT będą musiały podejmować istotne decyzje w ułamkach sekund, bez opóźnień związanych z transmisją danych. W kontekście rozwiązań autonomicznych z pewnością pierwsze na myśl przychodzą nam pojazdy autonomiczne. Na nich jednak użyteczność takich technologii się nie kończy. Dzięki autonomizacji można, przykładowo, wyeliminować wiele nieefektywności typowych dla tradycyjnego przemysłu. Możliwość w pełni zdalnego zarządzania i operowania maszynami produkcyjnymi wymaga wyposażenia ich w pewną dozę samodzielności. Nad takimi rozwiązaniami już pracujemy. Długofalowo, działalność działu Intel Labs dotyka także takich zagadnień, jak: przetwarzanie kwantowe, sieci neuronowe czy komputery neuromorficzne. Jak widać wszystkie one w pewnym stopniu dotykają kwestii sztucznej inteligencji – nie powinno to jednak dziwić, skoro AI dotyka kolejnych obszarów rzeczywistości, a jednocześnie, w swojej skali, wymaga coraz większej mocy obliczeniowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *