BiznesPracaRynekPolecane tematy

Jak będzie wyglądał nowy model pracy po pandemii?

Pandemia przyczyniła się do zmiany sposobu oraz warunków pracy ludzi na całym świecie. Spowodowała nie tylko zmianę kultury organizacyjnej wielu organizacji – pracownicy przekonali się również, jakie korzyści przynosi im praca z domu, umożliwiając osiągnięcie lepszej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, a w efekcie także bardziej efektywne działanie. Okazuje się, że w nowej rzeczywistości chcą oni mieć możliwość swobodnego wyboru sposobu, czasu i miejsca wykonywania obowiązków, łącząc pracę w biurze z działaniem zdalnym – tak wskazało 83% respondentów w badaniu „Workforce of the Future” autorstwa Cisco.

Jak będzie wyglądał nowy model pracy po pandemii?

Jak wskazują autorzy badania, pracownicy zdają sobie sprawę, że inwestycje w technologie i umiejętności cyfrowe pozwolą zbudować solidny fundament dla odporności biznesu i jego rozwoju w przyszłości. Ich zdaniem, te kierunki powinny być priorytetem dla pracodawców w 2021 roku. Pracownicy chcą więc utrzymać na stałe kilka pozytywnych aspektów nowego sposobu pracy. I tak, 68% Polaków chce zachować większą autonomię i elastyczność w codziennym życiu zawodowym. 74% respondentów chce kontynuować pracę w swoich zespołach, mino ich rozproszenia, a 69% ankietowanych oczekuje szybszego podejmowania decyzji, podobnie jak miało to miejsce na początku pandemii – czytamy w badaniu Cisco.

Kultura organizacyjna ma obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej

Okres przymusowej pracy w domu na początku pandemii był dla pracowników przełomowym momentem pokazującym im w jaki sposób mogą współpracować w ramach swoich organizacji. Przed wspomnianym lockdownem, jedynie 5% uczestników badania przez większość czasu pracowała zdalnie. W obecnych, nowych warunkach, jeden schemat działania nie będzie pasował dla wszystkich pracowników, ponieważ przytłaczająca większość z nich ma nadzieję na zachowanie możliwości swobody wyboru, elastyczności i autonomii – to wspomniane już 83% ankietowanych, którzy chcą mieć możliwość decydowania o miejscu wykonywania obowiązków. Respondenci ci, chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte.

„Ponieważ coraz śmielej stosujemy w firmach model pracy hybrydowej, technologia do współpracy, wykorzystująca m.in. sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i zaawansowaną analitykę, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania łączności oraz produktywności zespołów w każdej lokalizacji, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa” – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. „Pracownicy chcą większej elastyczności, zespoły są bardziej rozproszone, co z kolei sprawia, że kultura organizacyjna oraz wzajemne zaufanie mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej”– dodaje.

Konieczne inwestycje w technologie oraz zmiany dotyczące pracy zdalnej

Z badania „Workforce of the Future” wynika, że w miarę jak liderzy zwiększali zaufanie do swoich pracowników, następowały pozytywne zmiany na polu harmonii pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. I tak, 40% ankietowanych miało poczucie, że zwierzchnicy bardziej im ufają. Jednocześnie 68% pracodawców ma teraz większą świadomość wyzwań oraz korzyści wynikających z pracy w domu. Co więcej, 58% osób włączyło więcej ćwiczeń fizycznych do swojej codziennej domowej rutyny, a połowa (50%) chce poświęcać mniej czasu na dojazdy i bardziej produktywnie wykorzystywać swój czas.

Ankietowani przyznają także, że technologia do współpracy oraz umiejętności cyfrowe stanowią solidną podstawę dla odporności i rozwoju biznesu. Pracownicy są zgodni co do tego, że liderzy muszą skoncentrować się na inwestycjach w technologie, aby stymulować zmiany oraz zaspokajać potrzeby, które dotyczą ich biznesu. Zapytani o to, jakie podjęliby decyzje, gdyby przez jeden dzień mogli pełnić stanowisko CEO, przyznają, że w pierwszej kolejności wprowadziliby zmiany dotyczące pracy zdalnej:

  • 85% zapewniłoby skuteczną komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami.
  • Tyle samo ankietowanych (85%) wskazuje na konieczność zapewnienia każdemu członkowi zespołu technologii niezbędnej do wykonywania obowiązków w domu na takim samym poziomie, jak w biurze.
  • 81% podjęłoby decyzję o zwiększeniu liczby szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych.

Na pytanie o to, na czym pracodawcy powinni skoncentrować się tworząc budżet na rok 2021, na pierwszym miejscu znalazły się odpowiedzi dotyczące inwestycji w technologie, tworzące bezpieczniejsze miejsca pracy, a następnie inwestycje w innowacje technologiczne, mające na celu zwiększenie wydajności pracowników.

Badanie „Workforce of the Future” przeprowadzono wśród pracowników biurowych z 12 krajów regionie EMEAR, w tym z Polski. Wzięło w nim udział 10 000 pracowników z całego regionu – w tym ponad 1 000 Polaków, którzy w czasie pandemii i zamrożenia pracowali w domu przez co najmniej 10 kolejnych dni. Badanie przeprowadzono latem 2020 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *