Branża ITRynekPolecane tematy

Jest porozumienie w sprawie zniesienia ceł na niemal 200 rozwiązań IT

Państwa członkowskie Światowej Organizacji Handlu porozumiały się w sprawie zniesienia ceł na ok. 200 produktów branży IT. Wartość globalnego obrotu objętymi porozumieniem rozwiązań informatycznych sięgać ma nawet biliona dolarów.

Jest porozumienie w sprawie zniesienia ceł na niemal 200 rozwiązań IT

Wstępne porozumienie osiągnięto w ramach kolejnej tury rozmów o rozszerzeniu towarów informatycznych, których dotyczą zerowe stawki celne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na liście znalazły się m.in. rozwiązania półprzewodnikowe, systemy obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego, urządzenia lokalizacji GPS, a także konsole do gier. Łącznie, po wprowadzeniu w życie zaktualizowanej listy produktów IT, bezcłowym obrotem objętych będzie niemal 350 towarów. Wiadomo również, że nie wszystkie produkty znajdujące się na nowej liście zostaną od razu objęte zerowym cłem.

Lista stanowić będzie aktualizację obowiązującego od 1997 roku porozumienia WTO w sprawie technologii IT (Information Technology Agreement). Określa ono m.in. zasady międzynarodowego, bezcłowego obrotu wybranymi produktami branży IT. Na przestrzeni lat do grona 29 sygnatariuszy pierwotnej umowy dołączyło kolejne 51 krajów – obecnie są to m.in. kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Korea Południowa oraz Chiny i Rosja. Z informacji WTO wynika, że sygnatariusze porozumienia ITA odpowiadają za 97% światowego handlu rozwiązaniami IT. Do ich grona nie należy m.in. Białoruś, Meksyk i Brazylia. Przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego już zapowiedzieli jednak, że nie przystąpią do rozszerzonej wersji porozumienia.

Na liście znalazły się m.in. rozwiązania półprzewodnikowe, systemy obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego, urządzenia lokalizacji GPS, a także konsole do gier.

Warto dodać, że rozmowy o obniżeniu stawek celnych dla kolejnych produktów IT trwają od wielu miesięcy. Ostatnia, zakończona fiaskiem tura negocjacji odbyła się w grudniu 2014 roku. Wówczas mówiło się, że do załamania rozmów doszło m.in. na skutek braku porozumienia pomiędzy Chinami oraz Koreą w sprawie zniesienia ceł na ekrany ciekłokrystaliczne.

Obecna, zaakceptowana treść porozumienia przed wejściem w życie musi zyskać jeszcze aprobatę odpowiedzialnych za handel międzynarodowy ministrów z poszczególnych krajów członkowskich WTO. Ostateczne porozumienie ma zostać podpisane przez wszystkie kraje członkowskie WTO najpóźniej w najbliższy piątek, 24 lipca. Wówczas zapewne publicznie znana będzie także pełna lista towarów, które obejmować będą zerowe stawki celne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *