CIOPolecane tematy

Konkurs! Wygraj szkolenie z zakresu administracji nowoczesnymi macierzami dyskowymi

Okazją do zdobycia umiejętności pozwalających sprostać nowym wymaganiom biznesowym i sprawnie zarządzać nowoczesnymi środowiskami pamięci masowych jest udział w konkursie zorganizowanym przez redakcję ITwiz wspólnie z firmami EMC oraz S4E.

Konkurs! Wygraj szkolenie z zakresu administracji nowoczesnymi macierzami dyskowymi

Nagrodą w naszym konkursie jest bezpłatny udział w – podzielonym na dwa etapy – szkoleniu z zakresu administracji i konfiguracji zunifikowanych macierzy dyskowych EMC VNX. Trwająca dwa dni część podstawowa przygotowuje do codziennej pracy z macierzami EMC VNX na poziomie operatorskim. Drugi etap pozwala uzupełnić zdobyte umiejętności o wiedzę z zakresu pełnej administracji zunifikowanymi macierzami oraz funkcji dodatkowych. Komplet tych szkoleń to wyjątkowa okazja do wzmocnienia własnych kompetencji, a także szansa na rozwój zawodowy.

Potencjał informacji biznesowych w dużym stopniu zależy dziś od szybkości oraz efektywności ich wykorzystania za pośrednictwem rozmaitych aplikacji biznesowych – systemów transakcyjnych, analitycznych, czy raportujących

Nagrodę główną otrzyma osoba, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na nasze pytanie. Ponadto, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają voucher uprawniający do 40% zniżki na udział we wspomnianym szkoleniu.

Umiejętne użycie posiadanych informacji pozwala firmie działać w sposób bardziej efektywny, sprawniej wykorzystywać nadarzające się szanse sprzedażowe i budować przewagę nad konkurencją. Weź udział w konkursie ITwiz i wygraj bezpłatny udział w kompleksowym szkoleniu na temat konfiguracji i administracji zunifikowanymi macierzami dyskowymi EMC!

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie:
https://itwiz.plkonkurs
Zapraszamy do udziału!

Sprawny dostęp do aktualnych informacji biznesowych coraz częściej warunkuje sprawność działania organizacji biznesowych. O tym, w jaki sposób dane zostaną wykorzystane decydują najczęściej użytkownicy biznesowi. To oni, na podstawie – odpowiednio skorelowanych i właściwie zaprezentowanych – danych są w stanie podejmować lepsze decyzje przekładające się na większą sprawność oraz wyniki biznesowe organizacji.

Jednak dostępność informacji to problem typowy dla świata IT. Problem tym ważniejszy, że potencjał informacji biznesowych w dużym stopniu zależy dziś od szybkości oraz efektywności ich wykorzystania za pośrednictwem rozmaitych aplikacji biznesowych – systemów transakcyjnych, analitycznych, czy raportujących. Aby jednak informacje mogły zostać na szeroką skalę wykorzystane w procesach biznesowych – potrzeba je najpierw zebrać i zgromadzić w sposób zapewniający wysoką dostępność i łatwość sięgania po informacje, a także w należyty sposób zabezpieczyć. W jaki sposób to osiągnąć nie narażając organizacji na nadmierne wydatki i nie utrudniając zarządzania środowiskiem informatycznym?

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają voucher uprawniający do 40% zniżki na udział w szkoleniu

Eksperci EMC prognozują, że w ciągu najbliższych pięciu lat ilość danych zgromadzonych na świecie informacji wzrośnie dziesięciokrotnie – z 4,4 bilionów gigabajtów (zettabajtów) przechowywanych obecnie. Uwzględniając zróżnicowane względem charakteru prowadzonej działalności zapotrzebowanie na dane w różnych gałęziach gospodarki, uwzględniając wzrost powszechności nośników chmurowych oraz zakładając wzrost zjawiska Big Data można spodziewać się, że ilość danych przechowywanych w ramach lokalnego środowiska statystycznej firmy będzie także dynamicznie rosła.

Rosnąć będzie także popyt na nowoczesne, skalowalne i zdolne w bezpieczny sposób przechowywać i udostępniać rosnące zbiory danych, systemy pamięci masowych. Równolegle wzrastać będzie zapotrzebowanie na unikalne kompetencje niezbędne do sprawnego zarządzania takim środowiskiem storage. Co ciekawe, analizy firmy TechTarget przeprowadzone w 2012 roku i dotyczące rynku amerykańskiego pozwalały sądzić, że pomimo ciągłej presji na obniżanie kosztów utrzymania IT zarobki specjalistów z zakresu pamięci masowych rosły szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Pytanie konkursowe, formularz rejestracyjny oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie: https://itwiz.pl

Zapraszamy do udziału!

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *