RynekPolecane tematy

Konsultacje Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do koncepcji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uwagi można składać w terminie do 15 grudnia 2015 r. do godz. 16:00.

Konsultacje Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019

Głównym celem realizacji branżowego programu promocji IT/ICT jest prezentacja polskiej oferty produktów i usług IT/ICT wśród partnerów zagranicznych oraz promocja Polski jako kraju wytwarzającego zaawansowane technologie i usługi, oferującego interesujące i innowacyjne rozwiązania, posiadającego potencjał do rozwoju na rynkach zagranicznych.

Realizacja branżowego programu promocji zaplanowana jest na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2019 r. i obejmie: działania promocyjne przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy mogą się ubiegać o dofinansowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r., w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (zwanego dalej rozporządzeniem).

Zakres działalności gospodarczych przedsiębiorców zgodnie z kodem PKD 2007, które objęte powinny zostać wsparciem w ramach branżowego programu promocyjnego branży IT/ICT:

 26.1 – Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,

 26.2 – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

 26.3 – Produkcja sprzętu,

 58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,

 62.0 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,

 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

Wykaz rynków pozaunijnych, na terenie których będą mogły być realizowane działania promocyjne w ramach branżowego programu promocyjnego branży IT/ICT (por. Załącznik nr 1 „Uzasadnienie wyboru krajów, na terenie których realizowany będzie branżowy program promocji IT/ICT”): Brazylia, Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone, Emiraty Arabskie.

Wykaz rynków unijnych, na terenie których będą mogły być realizowane działania promocyjne w ramach branżowego programu promocyjnego branży IT/ICT (por. Załącznik nr 1 „Uzasadnienie wyboru krajów, na terenie których realizowany będzie branżowy program promocji IT/ICT”):  Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Austria.

Wykaz najważniejszych targów branżowych, które odbywają się na rynkach pozaunijnych, o których mowa w pkt. 2 (por. Załącznik nr 2 „Uzasadnienie wyboru krajów, na terenie których realizowany będzie branżowy program promocji IT/ICT”):

  • Futurecom, Rio de Janeiro, Brazylia
  • Japan IT Week, Tokio, Japonia
  • Tokyo Game Show
  • Hong Kong Electronics Fair / International ICT Expo
  • China Digital Entertainment Expo & Conference (China Joy)
  • E3, Los Angeles, Stany Zjednoczone
  • Gitex Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
[highlihgt]Uwagi do programu można składać na stronie PARP.[/highlihgt]
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *