RynekPolecane tematy

Kto był liderem w zamówieniach publicznych na IT w 2014

W całym 2014 roku rozstrzygnięto przetargi i zlecenia na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT na kwotę blisko 7 mld zł. Rok wcześniej było to 10,3 mld zł. Oznacza to spadek o ponad 30%. W tym roku, w pierwszym półroczu lekkie odbicie.

Kto był liderem w zamówieniach publicznych na IT w 2014

Raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach i zleceniach na usługi, wykonanie oraz dostawy dotyczące branży IT  w Polsce w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku przygotował serwis PressInfo.pl.

Sezonowość przetargów w branży IT

W 2014 roku, dokonano rozstrzygnięć 21275* przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT. Z tej puli 19999 wyników  dotyczyło bezpośrednio branży IT , czyli nie były powiązane z innymi branżami (cały wynik dotyczył branży informatycznej).

Najwięcej informacji na temat rozstrzygnięć przetargowych w branży IT, pojawiło się w grudniu (2766). Drugim, najbardziej obfitującym w rozstrzygnięcia przetargów miesiącem był styczeń (2174), a na trzecim „miejscu” znalazł się listopad (2026). Najmniejszą liczbę przetargów wygranych odnotowano w lutym (1413).

Instytucje z Mazowsza „liderami” wydatków na IT

Nie jest zaskoczeniem fakt, że organizatorzy z województwa mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w branży IT na przestrzeni całego 2014 roku (5911). Z instytucji i przedsiębiorstw objętych Ustawą o zamówieniach publicznych z Mazowsza pochodziło 28% wszystkich przetargów. Powyżej dwóch tysięcy informacji ukazało się w województwach: małopolskim (2346) oraz śląskim (2168). Najsłabiej w tym podsumowaniu wypadają województwa opolskie – z 378 wynikami i lubuskie – gdzie opublikowano tylko 215 rozstrzygnięć.

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą w sumie kwotę jest również mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów wyniosła 3,53 mld zł. Kwota ta stanowi 51% ogólnej wartości wszystkich rozstrzygnięć w Polsce. Tutaj jednak działają wszystkie instytucje centralne. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa małopolskie z kwotą łączną 558 mln zł, dolnośląskie – 452 mln zł oraz podlaskie 385 mln zł. Najniższa wartość za wyniki przetargów rozstrzygniętych w okresie 2014 roku, uzbierała się na koncie województwa lubuskiego – 50 mln zł.

Czego dotyczyły przetargi w branży IT

Wśród wyników przetargów, które w całości dotyczyły branży IT (wszystkie części przetargu), przeważającą część stanowiły przetargi na dostawę/dzierżawę komputerów/serwerów. W 2014 roku stanowiły one aż 32% wszystkich w tej branży (6835). Kolejne miejsce należało do przetargów dotyczących dostawy urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych – 4355 wyników (20%) oraz oprogramowania komputerowego – 3535 wyników (16%). Najmniej rozstrzygnięć dotyczyło tym razem archiwizacji dokumentów – 84 wyniki. Usługi informatyczne to ok. 813 przetargów. Swoją drogą ciekawe, w której kategorii – może inne (2299 przetargów)  – znajdują się przetargi na budowę systemów takich, jak np. ePUAP2?

Które firmy wygrały najwięcej przetargów

Niekwestionowanym liderem pod względem ilości wygranych postępowań przetargowych w branży IT w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku jest firma: Asseco Poland. Na drugim miejscu jest Sygnity, a na trzecim – wśród firm IT – Qumak.

Firmy o największych przychodach z przetargów IT w 2014 r.
FirmaWartość (w PLN)
ASSECO POLAND S.A.279 519 125
SYGNITY S.A.228 302 577
IMPEL SECURITY POLSKA SP. Z O.O.214 020 000
GREN OPERATOR SP. Z O.O.210 693 720
QUMAK S.A.208 016 591
COMARCH POLSKA S.A.151 681 465
LG CNS CO. LTD.144 016 125
MAXTO SP. Z O.O. S.K.A.101 510 946
ORACLE POLSKA SP. Z O.O.96 959 256
APN PROMISE S.A.92 855 954
IBM POLSKA SP. Z O.O.92 127 698
COMP S.A.81 094 517
UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.76 269 843
MEGATEL SP. Z O.O. SP.K.73 922 887
DECSOFT S.A.71 142 721
ELEKTROTIM S.A.70 065 720
WASKO S.A.69 826 160
IT.EXPERTS SP. Z O.O.64 104 869
BETACOM S.A.62 050 257

W pierwszym półroczu 2015 lekkie wzrosty

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Serwis Pressinfo.pl w II kwartale 2015 roku rozstrzygnięto przetargi z branży IT o wartości 3,5 mld zł (7250 przetargów). Rok temu było to 3,2 mld zł (9862 przetargi).

Niekwestionowanym liderem pod względem łącznej wartości za wygrane przetargi w I półroczu 2015 roku jest IBM Polska (230 mln zł), a następnie Asseco Poland (221 mln zł), Integrated Solutions (133 mln zł), , SAP Polska (127 mln zł) i Kamsoft (74 mln zł).

W pierwszej połowie roku 2014 były to firmy Asseco Poland (235 mln zł), Qumak (196 mln zł), Sygnity (188 mln zł) i Comarch (106 mln zł) oraz Impel Security Polska (214 mln zł), choć ta ostatnia to nie firma IT.

Firmy o największych przychodach z przetargów IT w I połowie 2015 r.
Nazwa firmyWartość (w PLN)
IBM POLSKA SP. Z O.O.230 000 000
ASSECO POLAND S.A.221 454 349
INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.133 087 896
SAP POLSKA SP. Z O.O.126 905 885
KAMSOFT S.A.73 527 776
ORANGE POLSKA S.A.56 874 522
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.53 259 700
GLENBROOK INVESTMENTS SP. Z O.O.52 338 960
ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK SP. Z O.O.47 342 658
APN PROMISE S.A.45 961 375
ALMA S.A.44 601 035
PKE POLSKA SP. Z O.O.44 351 821
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SP. Z O.O.43 209 922
COMP S.A.41 243 748
MEDENIT SYSTEMS SP. Z O.O.40 629 678
LOGON S.A.37 489 663
NTT SYSTEM S.A.37 444 890
PC FACTORY S.A.37 444 890
IT.EXPERTS SP. Z O.O.35 521 595
PROTEL SYSTEM SP. Z O.O.34 860 660
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.32 889 136
BIURO INFORMATYCZNO-WDROŻENIOWE KONCEPT SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE29 519 713
DAHLIAMATIC SP. Z O.O.28 691 621
SYGNITY S.A.23 557 633
QUMAK S.A. CENTRALA W WARSZAWIE22 229 366
NEWIND SP. Z O.O.20 971 389
MATIC SP. Z O.O.20 303 382
PPHU PIOMAR SP.J. MAREK SOROKA ERNESTA SOROKA20 074 280

Źródło – serwis Pressinfo.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *