BiznesRynek

Łączna wartość fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku osiągnęła rekordową wartość 20 mld dolarów

Tak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company. Łączna wartość transakcji była o ok. 1 mld dolarów wyższa niż w 2021 i niemal dwukrotnie większa niż w 2019 roku. Eksperci spodziewają się, że pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, aktywność inwestorów utrzyma się w tym roku na wysokim poziomie, m. in. za sprawą bardziej atrakcyjnych wycen przejmowanych spółek.

Łączna wartość fuzji i przejęć w Polsce w 2022 roku osiągnęła rekordową wartość 20 mld dolarów

Szacunki Bain & Company uwzględniają przejęcia dokonane przez inwestorów branżowych oraz spółki portfelowe należące do funduszy private equity. Do rekordowego ubiegłoroczny wyniku przyczyniły się dwa przejęcia dokonane przez koncern PKN Orlen – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Grupy Lotos.

“Jak wynika z naszych analiz w ubiegłym roku wartość transakcji M&A w Polsce wzrosła o około 7%, a ich liczba o ponad jedną trzecią. Po kilku miesiącach niepewności spowodowanej wybuchem wojny w Ukrainie, inwestorzy powrócili do zakupów i spodziewamy się, że ta wzmożona aktywność utrzyma się także w tym roku. Sprzyjać temu będzie spadek wycen aktywów, zwłaszcza w sektorze technologii i ochrony zdrowia” – komentuje Paweł Szreder, Partner Bain & Company.

Eksperci Bain & Company szacują, że średnia cena, po jakiej w ubiegłym roku inwestorzy strategiczni kupowali spółki spadła na świecie do najniższego poziomu od 10 lat i wyniosła 11,9 razy zysk EBITDA. Rok wcześniej inwestorzy płacili średnio 15,4-krotność zysku, co było najwyższym poziomem w historii. Analitycy spodziewają się, że w najbliższym czasie utrzyma się presja na dalszy spadek wycen spółek.

“Jak pokazują nasze analizy, inwestorzy branżowi, którzy podczas poprzednich okresów dekoniunktury gospodarczej decydowali się na przejęcia innych firm, wygrywali. Te odważne decyzje przynosiły bardzo dobre stopy zwrotów. Dlatego teraz, gdy ceny spółek są niższe, warto szukać okazji inwestycyjnych” – twierdzi Paweł Szreder.

Branża technologiczna w centrum zainteresowania inwestorów

Wśród największych transakcji na polskim rynku, oprócz tych wspomnianych zrealizowanych przez PKN Orlen, był zakup spółki Lotos Paliwa przez węgierski MOL i Rafinerii Gdańskiej przez koncern Saudi Aramco. Istotne były też transakcje wyjścia z inwestycji przez fundusze private equity, w wyniku czego PKP Energetyka została przejęta przez Polską Grupę Energetyczną a Grupa Inelo przez Eurowag. Dużą transakcją o rzadkiej na polskim rynku strukturze był także wykup menedżerski Grupy Empik przez prezeskę zarządu Ewę Szmidt-Belcarz.

Jak przewidują eksperci Bain & Company, w tym roku w centrum zainteresowania inwestorów pozostanie branża technologiczna. Uwaga będzie się koncentrować nie tylko na spółkach, które specjalizują się w segmencie IT, ale także na firmach, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania do usprawniania działalności i rewolucjonizują swoje branże. Dotyczy to na przykład sektora handlu, medycznego czy finansowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem przejęć w Polsce mogą być spółki z sektora ochrony zdrowia, a także producenci dóbr konsumpcyjnych i spółki przemysłowe, m.in. ze względu na możliwości rozwijania sprzedaży eksportowej, czemu sprzyjać mogą zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Atrakcyjny jest nadal sektor odnawialnych źródeł energii, szczególnie w obszarze fotowoltaiki. Zdaniem ekspertów Bain & Company, branża ta wciąż jest mocno rozdrobniona i jednocześnie wymaga znacznych nakładów finansowych za sprawą przyspieszającej dekarbonizacji.

“Gorącym tematem w najbliższych latach będą inwestycje w sektory, które mogą skorzystać na dynamicznym trendzie budowy gospodarki zeroemisyjnej. Dotyczy to nie tylko spółek wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, ale też szeroko pojętej branży elektromobilności, logistyki czy magazynowania energii” – podsumowuje Paweł Szreder.

Pełen raport na temat trendów na światowym rynku fuzji i przejęć Global M&A Report 2023 dostępny jest tu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *