Branża ITRynekPolecane tematy

Lenovo Data Center Group zapewni wsparcie dla cyfrowej transformacji

Strategia rozwoju Lenovo w obszarze rozwiązań biznesowych skupia się wokół potrzeb związanych z cyfrową transformacją. Znaczącym obszarem działalności Lenovo w segmencie infrastruktury IT są też rozwiązania wspierające wdrożenia platformy SAP HANA. Planowane jest też wzmocnienie ekosystemu partnerów – i podwojenie obrotów.

Lenovo Data Center Group zapewni wsparcie dla cyfrowej transformacji

„Bardzo blisko współpracujemy z firmą SAP, aby dostarczyć jak najlepsze, gotowe rozwiązania służące wdrożeniom platformy SAP HANA. W przypadku wdrożeń SAP HANA wyróżnia nas też niższy niż w przypadku rozwiązań konkurencji całkowity koszt posiadania” – mówi Roman Sioda, Country Leader Lenovo Data Center Group w Polsce.

Dział Lenovo Data Center Group oferuje dziś m.in. rozwiązania infrastrukturalne dla centrów danych, rozwiązania definiowane programowo, systemy hiperskalowalne, konwergentne i wysokowydajne, a także – usługi biznesowe. „Ofertę Lenovo Data Center Group wyróżnia na rynku także licząca 10 tys. osób grupa profesjonalistów zajmujących się wdrożeniami naszych rozwiązań. W niektórych obszarach czujemy się na tyle silnie, że – jako firma Lenovo – jesteśmy w stanie od początku do końca wdrożyć stosowne rozwiązania u klienta końcowego” – zapewnia Roman Sioda, Country Leader Lenovo Data Center Group w Polsce. Do grona klientów Lenovo DCG w Polsce należą m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, PKO BP, Bank Pekao, NBP, a także PZU, TVN, Onet, Ciech, Cersanit i Kross.

Model biznesowy Lenovo DCG opiera się na ścisłej współpracy z partnerami handlowymi i wdrożeniowymi. Co ważne, inżynierowie Lenovo biorą bezpośredni udział w realizacji projektów wdrożeniowych. Coraz częściej są to wdrożenia związane z projektami cyfrowej transformacji biznesu. Roman Sioda podkreśla, że duży wpływ na sposób prowadzenia działalności biznesowej mają dziś właśnie zmiany związane z realizacją projektów cyfrowej transformacji – i to praktycznie we wszystkich branżach. „Firmy budują swoją przewagę nad konkurentami w oparciu o cyfrową transformację. Zmiany w obszarze infrastruktury i operacji IT umożliwiają wdrażanie zmian biznesowych” – mówi Roman Sioda. Według niego kluczowe znaczenie dla tego typu inwestycji mają kwestie związane z analizą danych oraz wykorzystaniem wniosków płynących z analiz biznesowych w działalności biznesowej. „Sam dobry produkt coraz częściej nie wystarcza, aby wygrać z konkurencją. Potrzebne jest szybkie i precyzyjne zaadresowanie potrzeb klientów. Projekty cyfrowej transformacji nie służą dziś jedynie podniesieniu wydajności działania, ale pozwalają wyróżnić swoją działalność na rynku i sięgnąć po nowe możliwości tworzenia interakcji z klientami i partnerami biznesowymi” – dodaje Roman Sioda. Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma także bezpieczeństwo IT.

Potrzeby rynku skupione wokół cyfrowej transformacji

Wśród zyskujących dziś popularność technologii i rozwiązań wpisujących się w projekty cyfrowej transformacji przedstawiciele firmy Lenovo wymieniają m.in. infrastrukturę Internetu Rzeczy, oprogramowanie wykorzystujące technologię Blockchain, a także narzędzia biznesowe działające przy wsparciu algorytmów sztucznej inteligencji.

Co ważne, według analiz IDC, tylko w 2018 roku wydatki światowych firm na projekty z zakresu cyfrowej transformacji przekroczą 1,1 mld USD, a w perspektywie najbliższych 2 lat strategie zakładające gruntowną zmianę biznesu w oparciu o możliwości nowych technologii realizować ma już niemal trzy czwarte (72 proc.) przedsiębiorstw. Z perspektywy dostawcy rozwiązań sprzętowych sensowność strategii zakładającej oferowanie rozwiązań wspierających realizację projektów cyfrowej transformacji potwierdzają też inne analizy. Według cytowanego podczas spotkania prasowego wyników badań zamieszczonych w 2017 roku przez Wall Street Journal, ponad połowa (52 proc.) firm będzie musiała zasadniczo zmodernizować swoją infrastrukturę IT – tak, aby zapewnić jej wyższą dostępność i elastyczność. Nieznacznie niższy odsetek firm (49 proc.) będzie jednocześnie dysponować niższymi niż wcześniej budżetami na tego rodzaju inwestycje. Oba te czynniki łącznie sprawiać mają m.in. wzrost zainteresowania usługami i rozwiązaniami IT zapewniającymi dodatkową wartość biznesową. W tego typu oczekiwania wpisywać ma się właśnie strategia rozwoju działalności Lenovo Data Center Group.

Sprzęt jako usługa

Niebawem w ofercie Lenovo DCG pojawi się nowa oferta usług typu Hardware as a Service. Zakłada ona udostępnienie rozwiązań sprzętowych Lenovo na zasadzie usługi wspartej m.in. wygodnym finansowaniem. „Będzie to oferta skierowana do klientów, którzy nie chcą inwestować znaczących środków, a chcieliby mieć infrastrukturę dostępną całościowo w formie usługi – i przy zachowaniu pełnej elastyczności wykorzystania. W Polsce taka usługa będzie dostępna prawdopodobnie już w przyszłym roku” – zapewnia Roman Sioda.

Oferta nastawiona na 4 fundamenty transformacji

Strategia rynkowa Lenovo DCG koncentruje się na czterech filarach. Są to kolejno: chmura obliczeniowa, analityka biznesowa, sztuczna inteligencja, a także – rozwiązania infrastrukturalne pozwalające na maksymalne skrócenie i uproszczenie realizacji projektów biznesowych. Szczególną rolę odgrywają tu rozwiązania związane z przetwarzaniem danych. „Globalnie inwestujemy znaczące środki w obszar analityki biznesowej, szczególnie w kontekście rozwiązań dla platformy SAP HANA. Tylko w Polsce mamy ponad 20 klientów, którzy w tym obszarze zaufali zespołowi Lenovo Data Center Group” – mówi Roman Sioda, dodając, że firma ma znaczące plany rozwoju w zakresie działalności powiązanej z projektami SAP HANA, także na rynku polskim. „Bardzo blisko współpracujemy z firmą SAP, aby dostarczyć jak najlepsze, gotowe rozwiązania służące wdrożeniom platformy SAP HANA. W przypadku wdrożeń SAP HANA wyróżnia nas też niższy niż w przypadku rozwiązań konkurencji całkowity koszt posiadania” – zapewnia Roman Sioda. Dowodem bliskiej współpracy Lenovo i SAP ma być m.in. fakt, że SAP na potrzeby własnych projektów, ale też rozwoju platformy HANA wykorzystuje właśnie rozwiązania sprzętowe Lenovo. Dział Lenovo DCG oferuje także usługi związane nie tylko z uruchomieniem platformy SAP HANA, ale też jej utrzymaniem u klienta.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że rozwiązania serwerowe Lenovo wspierają zarówno bardzo wysoki poziom wirtualizacji obciążeń, jak i specyficzne potrzeby typowe m.in. dla oprogramowania SAP HANA. „Oferujemy kompletne, gotowe rozwiązanie, które obejmuje też wdrożenie i uruchomienie platformy SAP HANA u klienta. Nasze rozwiązanie jest unikalne, jeśli chodzi o skalę obsługiwanych danych, bo skaluje się w najszerszych obecnie granicach – od 192 GB do 12 TB – na jednym serwerze. W ramach systemów klastrowych wspieramy do 48 TB w przypadku danych transakcyjnych i do 564TB w zastosowaniach analitycznych. Takie cechy posiadają rozwiązania z góry certyfikowane przez SAP, możliwe jest oczywiście dostarczenie większych konfiguracji dedykowanych” – twierdzi Jakub Rogulski, starszy inżynier sprzedaży w Lenovo DCG. Jego zdaniem serwery Lenovo stanowią ok. 50 proc. wykorzystywanych dziś na świecie rozwiązań serwerowych dla SAP HANA.

Lenovo Data Center Group zapewni wsparcie dla cyfrowej transformacji

„Oferujemy kompletne, gotowe rozwiązanie, które obejmuje też wdrożenie i uruchomienie platformy SAP HANA u klienta. Nasze rozwiązanie jest unikalne, jeśli chodzi o skalę obsługiwanych danych, bo skaluje się w najszerszych obecnie granicach – od 192 GB do 12 TB – na jednym serwerze. W ramach systemów klastrowych wspieramy do 48 TB w przypadku danych transakcyjnych i do 564TB w zastosowaniach analitycznych. Takie cechy posiadają rozwiązania z góry certyfikowane przez SAP, możliwe jest oczywiście dostarczenie większych konfiguracji dedykowanych” – mówi Jakub Rogulski, starszy inżynier sprzedaży w Lenovo DCG.

Według przedstawicieli Lenovo, w ostatnim okresie dział DCG zrealizował też szereg ciekawych projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. „Tego typu projekty to najczęściej wdrożenia globalne i korporacyjne, które widzimy najczęściej w branżach, takich jak: przemysł, bankowość i telekomunikacja. Kilka projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zrealizowaliśmy już także w Polsce” – mówi Roman Sioda. W ciągu najbliższych 3 lat firma Lenovo zamierza przeznaczyć ponad 1,2 mld USD na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie biznesowego wykorzystania sztucznej inteligencji, a także – koncepcji Internetu Rzeczy. Oferta Lenovo DCG będzie rozszerzona także o konkretne rozwiązania dostosowane do potrzeb poszczególnych branż.

Nowości chmurowe i sprzętowe

Z kolei w obszarze rozwiązań chmurowych dział Lenovo Data Center Group współpracuje m.in. z największymi dostawcami usług publicznej chmury obliczeniowej, ale też z firmami, które świadczą usługi w modelu chmury prywatnej. Jeśli zaś chodzi o rozwiązania infrastrukturalne, to wedle przyjętej strategii Lenovo DCG będzie rozwijać m.in. ofertę rozwiązań prekonfigurowanych, fabrycznie przygotowanych do bezpośredniego wdrożenia, a także – ofertę systemów hiperkonwergentnych. Zacieśniona będzie też dotychczasowa współpraca z firmą Nutanix. Innowacje Lenovo w obszarze sprzętu dotyczą także rozwoju wysoce wydajnych systemów przetwarzania. „Koncentrujemy się na tworzeniu zaawansowanych, kompletnych rozwiązaniach dla centrów danych, które będą odpowiadały konkretnym potrzebom biznesowym. Przykładowo, nasza oferta serwerowa pokrywa całe spektrum potrzeb klientów w aspekcie niskopoziomowego IT – od serwerów jednoprocesorowych, przez klastry obliczeniowe GPU, po serwery specjalizowane oraz te, przeznaczone do zastosowań o krytycznym znaczeniu biznesowym” – podkreśla Jakub Rogulski. Według niego ciekawym obszarem oferty Lenovo Data Center Group są rozwiązania składowania danych. „Rozwiązania NetApp pozwoliły nam na zaoferowanie nowych funkcjonalności, w tym zunifikowanego, blokowanego dostępu do danych” – dodaje Jakub Rogulski. Co ważne, rozwiązania z zakresu pamięci masowych Lenovo są już rozwijane w ramach ścisłej współpracy z firmą NetApp. Powstanie stosownego joint venture obu firm ogłoszono we wrześniu 2018 roku. „Kolejne rozwiązania pamięci masowych Lenovo, zwłaszcza te oparte na technologiach flash, będą projektowane we współpracy z zespołem NetApp. Przez jakiś czas będziemy jednak kontynuować rozwój własnych rozwiązań” – mówi Roman Sioda. W potrzeby biznesowe związane z rosnącą skalą wykorzystania danych wpisuje się też zapowiadany rozwój serwerów wysokowydajnych Lenovo. Obecnie co czwarty superkomputer z listy TOP500 to właśnie maszyna wykorzystująca rozwiązania chińskiego koncernu.

Uzupełnieniem oferty Lenovo DCG są rozwiązania sieciowe dla serwerowni. „Korzenie naszych technologii sieciowych sięgają rozwiązań Alteon Web Systems i Bay Networks, przejętych następnie przez firmę Nortel. Rozwiązania te dały podwaliny pod bardzo zaawansowaną infrastrukturę sieciową, którą dziś oferuje Lenovo” – zapewnia Jakub Rogulski. Możliwe jest też stworzenie dedykowanych rozwiązań sprzętowych, które zostaną dostosowane do specyficznych potrzeb już na etapie produkcji. Usługi działu Lenovo DCG obejmują też finansowanie zakupu oferowanych rozwiązań.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “Lenovo Data Center Group zapewni wsparcie dla cyfrowej transformacji”