Branża ITRynek

Lenovo z rekordową rentownością w ostatnim roku finansowym

W minionym roku finansowym przychody Grupy Lenovo przekroczyły 50 mld dol. po raz drugi z rzędu. Dochód netto wyniósł 665 mln dol. co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Zdaniem przedstawicieli firmy jej atutem pozostaje rentowność – rekordowe w jej historii dochody przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld dol. stanowią przyrost o niemal 19% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego. 

Lenovo z rekordową rentownością w ostatnim roku finansowym

Pomimo wymagających warunków gospodarczych, na które składały się m.in. wyzwania makroekonomiczne i branżowe firmie udało się utrzymać silną pozycję na rynku. Przedstawiciele koncernu Lenovo podkreślają, że co prawda pandemia COVID-19 odbiła się na IV kwartale obrachunkowym Lenovo, który odpowiada I kwartałowi roku kalendarzowego, ale jej wpływ został skompensowany przez globalne moce produkcyjne i sprawność operacyjną łańcucha dostaw, dzięki czemu wyniki przekroczyły rynkowe oczekiwania. „Firma Lenovo znacząco zreorganizowała swoją działalność przez ostatni rok pomimo jednego z najdonioślejszych okresów globalnych zmian w historii. Jestem niezwykle dumny z naszych solidnych wyników: od rekordowego dochodu przed opodatkowaniem w wysokości 1,02 mld dol. po niemal rekordowe przychody na poziomie 50,7 mld dol.” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor generalny Lenovo. “Jestem przekonany, że pomimo niepewnych czasów Lenovo będzie nadal realizować strategię inteligentnej transformacji dzięki swojej doskonałości operacyjnej i globalnemu zasięgowi oraz w pełni wykorzysta szanse, jakie przynosi nam nowa normalność” – dodał.

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło branży IT kilka wyzwań – niepewność geopolityczną, niedobory komponentów, wpływy kursów wymiany walut, a w IV kwartale – globalną pandemię COVID-19. Reagując na koronawirusa firma Lenovo wykorzystała sieć ponad 30 własnych i zewnętrznych zakładów na całym świecie do skorygowania mocy produkcyjnych oraz zrównoważenia produkcji. Ta zdolność do zachowania równowagi dzięki geograficznemu zasięgowi wraz z nieustającą innowacyjnością mają nadal napędzać rozwój firmy, która będzie wykorzystywać w dłuższej perspektywie czasowej okazje do wzrostu związane z „nową normalnością” pracy oraz nauki w domu, wskazują przedstawiciele Grupy. Wspomniany trend spowodować ma ożywienie nie tylko w segmencie komputerów osobistych i urządzeń inteligentnych, ale także wspierających je centrów danych oraz infrastruktury umożliwiającej działanie szybkich sieci i korzystanie z usług cyfrowych, uważają eksperci Lenovo.

Wyniki Lenovo w ujęciu poszczególnych działów

Głównym motorem dobrych wyników Lenovo pozostaje wchodząca w jej skład Intelligent Devices Group (IDG). Jeden z jej dwóch działów, grupa PC and Smart Devices (PCSD), osiągnęła przychody za pełny rok na poziomie niemal 40 mld dol., co stanowi wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku. Rekordowo wzrosła też rentowność grupy — dochód przed opodatkowaniem sięgnął poziomu 2,3 mld dol. (+18% rdr), a marża zysku przed opodatkowaniem wyniosła 5,9% (+0,7 rdr). Tym samym Grupa utrzymała się na pozycji lidera światowego rynku PC, a jej udział w rynku wyniósł 24,5% za pełny rok (+1%). Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, wzrost ten napędza konsekwentna strategia koncentracji i inwestycji w segmentach o wysokim potencjale wzrostowym: firma osiąga dwucyfrową przewagę nad resztą branży pod względem sprzedaży w segmentach gamingu, stacji roboczych, monitorów, urządzeń smukłych i lekkich oraz Chromebooków.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) był, jak wskazują specjaliści Lenovo, na dobrej drodze do przełomowego roku – niestety przeszkodziło mu wymagane zamknięcie głównej fabryki smartfonów firmy w Wuhan na skutek pandemii COVID-19. Z tego też powodu ogólne przychody MBG spadły, a straty przed opodatkowaniem wyniosły 43 mln dol. – zostały one znacznie skompensowane przez wzrost rentowności o 96 mln dol. w ujęciu rok do roku. Dział ten powrócił do segmentu premium dzięki charakterystycznemu, składanemu smartfonowi Motorola Razr.

Dział Data Center Group (DCG) odnotował ogólny spadek przychodów o 8,7% rdr ze względu na mniejszy popyt na rozwiązania hiperskalowe oraz znaczne spadki cen towarów. Jednak, jak informują przedstawiciele firmy, przychody z pozostałej oferty wzrosły o 5,3%. Wpłynęło to na dwucyfrowe zwiększenie przychodów z infrastruktury zdefiniowanej programowo (SDI), pamięci masowej, a także oprogramowania oraz usług. W szczególności przychody z pamięci masowej wzrosły o ponad 50% w ujęciu rok do roku. Ponadto sprzedaż serwerów niehiperskalowych zwiększyła się o 14%, a przychody w Chinach o 23% rdr. Firma utrzymała również pierwszą pozycję w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych (173 systemy ze światowej listy Top500 bazują na sprzęcie Lenovo).

Jak wskazują przedstawiciele producenta, postępy odnotowały działy związane z transformacją biznesu. I tak, przychody segmentu Smart IoT wzrosły niemal czterokrotnie (+296% rdr) dzięki rozwiązaniom do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, inteligentnego biura oraz Internetu rzeczy. Przychody z inteligentnej infrastruktury zwiększyły się z kolei o 37% – stoją za tym rozwiązania do wirtualizacji funkcji sieciowych – a z inteligentnych rozwiązań branżowych wzrosły ponad dwukrotnie (+133%) dzięki solidnym wynikom w dziale Data Intelligence Business Group oraz inteligentnym rozwiązaniom medycznym i edukacyjnym. Natomiast segment oprogramowania i usług odnotował przełomowy rok dzięki rekordowym przychodom na poziomie 3,5 mld dol. (+43,2% rdr), stając się katalizatorem dla przemian całej Grupy, podkreślają jej członkowie.

Najważniejsze wyniki Grupy Lenovo za IV kwartał:

  • Przychody Grupy za kwartał wyniosły 10,6 mld dol., co stanowi spadek o 9,7% w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 77 mln dol, a dochód netto: 43 mln dol.
  • Był to korzystny kwartał dla działu PC and Smart Devices. Wprawdzie przychody spadły o 4,4% rdr, ale dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 15% (525 mln dol. w porównaniu z 458 mln dol.), co pozwoliło zwiększyć rentowność do rekordowego wskaźnika 6,2%.
  • Sprzedaż komputerów PC wyprzedziła wyniki rynkowe o 4%, dzięki czemu firma utrzymała się na 1 miejscu wśród producentów na świecie. Przychody ze sprzedaży komputerów PC były wyższe od wskaźników rynkowych we wszystkich regionach na świecie – podkreślają przedstawiciele firmy.\
  • Dział Mobile Business Group odczuł skutki pandemii COVID-19 (zamknięta fabryka w Wuhan) ale wyprodukował w ciągu tego kwartału 6 mln telefonów.
  • W segmencie centrów danych utrzymywał się dwucyfrowy wzrost sprzedaży serwerów — 14% rdr.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *