BranżaRynek

Lenovo z rekordową rentownością w ostatnim roku finansowym

W minionym roku finansowym przychody Grupy Lenovo przekroczyły 50 mld dol. po raz drugi z rzędu. Dochód netto wyniósł 665 mln dol. co oznacza wzrost o 12% w ujęciu rok do roku. Zdaniem przedstawicieli firmy jej atutem pozostaje rentowność – rekordowe w jej historii dochody przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld dol. stanowią przyrost o niemal 19% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego. 

Lenovo z rekordową rentownością w ostatnim roku finansowym

Pomimo wymagających warunków gospodarczych, na które składały się m.in. wyzwania makroekonomiczne i branżowe firmie udało się utrzymać silną pozycję na rynku. Przedstawiciele koncernu Lenovo podkreślają, że co prawda pandemia COVID-19 odbiła się na IV kwartale obrachunkowym Lenovo, który odpowiada I kwartałowi roku kalendarzowego, ale jej wpływ został skompensowany przez globalne moce produkcyjne i sprawność operacyjną łańcucha dostaw, dzięki czemu wyniki przekroczyły rynkowe oczekiwania. „Firma Lenovo znacząco zreorganizowała swoją działalność przez ostatni rok pomimo jednego z najdonioślejszych okresów globalnych zmian w historii. Jestem niezwykle dumny z naszych solidnych wyników: od rekordowego dochodu przed opodatkowaniem w wysokości 1,02 mld dol. po niemal rekordowe przychody na poziomie 50,7 mld dol.” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i dyrektor generalny Lenovo. “Jestem przekonany, że pomimo niepewnych czasów Lenovo będzie nadal realizować strategię inteligentnej transformacji dzięki swojej doskonałości operacyjnej i globalnemu zasięgowi oraz w pełni wykorzysta szanse, jakie przynosi nam nowa normalność” – dodał.

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło branży IT kilka wyzwań – niepewność geopolityczną, niedobory komponentów, wpływy kursów wymiany walut, a w IV kwartale – globalną pandemię COVID-19. Reagując na koronawirusa firma Lenovo wykorzystała sieć ponad 30 własnych i zewnętrznych zakładów na całym świecie do skorygowania mocy produkcyjnych oraz zrównoważenia produkcji. Ta zdolność do zachowania równowagi dzięki geograficznemu zasięgowi wraz z nieustającą innowacyjnością mają nadal napędzać rozwój firmy, która będzie wykorzystywać w dłuższej perspektywie czasowej okazje do wzrostu związane z „nową normalnością” pracy oraz nauki w domu, wskazują przedstawiciele Grupy. Wspomniany trend spowodować ma ożywienie nie tylko w segmencie komputerów osobistych i urządzeń inteligentnych, ale także wspierających je centrów danych oraz infrastruktury umożliwiającej działanie szybkich sieci i korzystanie z usług cyfrowych, uważają eksperci Lenovo.

Przeczytaj również
Raport ClickMeeting: Najpopularniejsze trendy w webinarach

Wyniki Lenovo w ujęciu poszczególnych działów

Głównym motorem dobrych wyników Lenovo pozostaje wchodząca w jej skład Intelligent Devices Group (IDG). Jeden z jej dwóch działów, grupa PC and Smart Devices (PCSD), osiągnęła przychody za pełny rok na poziomie niemal 40 mld dol., co stanowi wzrost o 3,6% w ujęciu rok do roku. Rekordowo wzrosła też rentowność grupy — dochód przed opodatkowaniem sięgnął poziomu 2,3 mld dol. (+18% rdr), a marża zysku przed opodatkowaniem wyniosła 5,9% (+0,7 rdr). Tym samym Grupa utrzymała się na pozycji lidera światowego rynku PC, a jej udział w rynku wyniósł 24,5% za pełny rok (+1%). Jak tłumaczą przedstawiciele firmy, wzrost ten napędza konsekwentna strategia koncentracji i inwestycji w segmentach o wysokim potencjale wzrostowym: firma osiąga dwucyfrową przewagę nad resztą branży pod względem sprzedaży w segmentach gamingu, stacji roboczych, monitorów, urządzeń smukłych i lekkich oraz Chromebooków.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG) był, jak wskazują specjaliści Lenovo, na dobrej drodze do przełomowego roku – niestety przeszkodziło mu wymagane zamknięcie głównej fabryki smartfonów firmy w Wuhan na skutek pandemii COVID-19. Z tego też powodu ogólne przychody MBG spadły, a straty przed opodatkowaniem wyniosły 43 mln dol. – zostały one znacznie skompensowane przez wzrost rentowności o 96 mln dol. w ujęciu rok do roku. Dział ten powrócił do segmentu premium dzięki charakterystycznemu, składanemu smartfonowi Motorola Razr.

Przeczytaj również
Oprogramowanie PLMVS chroni przed fałszywymi lekami

Dział Data Center Group (DCG) odnotował ogólny spadek przychodów o 8,7% rdr ze względu na mniejszy popyt na rozwiązania hiperskalowe oraz znaczne spadki cen towarów. Jednak, jak informują przedstawiciele firmy, przychody z pozostałej oferty wzrosły o 5,3%. Wpłynęło to na dwucyfrowe zwiększenie przychodów z infrastruktury zdefiniowanej programowo (SDI), pamięci masowej, a także oprogramowania oraz usług. W szczególności przychody z pamięci masowej wzrosły o ponad 50% w ujęciu rok do roku. Ponadto sprzedaż serwerów niehiperskalowych zwiększyła się o 14%, a przychody w Chinach o 23% rdr. Firma utrzymała również pierwszą pozycję w dziedzinie wysokowydajnych systemów obliczeniowych (173 systemy ze światowej listy Top500 bazują na sprzęcie Lenovo).

Jak wskazują przedstawiciele producenta, postępy odnotowały działy związane z transformacją biznesu. I tak, przychody segmentu Smart IoT wzrosły niemal czterokrotnie (+296% rdr) dzięki rozwiązaniom do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, inteligentnego biura oraz Internetu rzeczy. Przychody z inteligentnej infrastruktury zwiększyły się z kolei o 37% – stoją za tym rozwiązania do wirtualizacji funkcji sieciowych – a z inteligentnych rozwiązań branżowych wzrosły ponad dwukrotnie (+133%) dzięki solidnym wynikom w dziale Data Intelligence Business Group oraz inteligentnym rozwiązaniom medycznym i edukacyjnym. Natomiast segment oprogramowania i usług odnotował przełomowy rok dzięki rekordowym przychodom na poziomie 3,5 mld dol. (+43,2% rdr), stając się katalizatorem dla przemian całej Grupy, podkreślają jej członkowie.

Najważniejsze wyniki Grupy Lenovo za IV kwartał:

  • Przychody Grupy za kwartał wyniosły 10,6 mld dol., co stanowi spadek o 9,7% w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 77 mln dol, a dochód netto: 43 mln dol.
  • Był to korzystny kwartał dla działu PC and Smart Devices. Wprawdzie przychody spadły o 4,4% rdr, ale dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 15% (525 mln dol. w porównaniu z 458 mln dol.), co pozwoliło zwiększyć rentowność do rekordowego wskaźnika 6,2%.
  • Sprzedaż komputerów PC wyprzedziła wyniki rynkowe o 4%, dzięki czemu firma utrzymała się na 1 miejscu wśród producentów na świecie. Przychody ze sprzedaży komputerów PC były wyższe od wskaźników rynkowych we wszystkich regionach na świecie – podkreślają przedstawiciele firmy.\
  • Dział Mobile Business Group odczuł skutki pandemii COVID-19 (zamknięta fabryka w Wuhan) ale wyprodukował w ciągu tego kwartału 6 mln telefonów.
  • W segmencie centrów danych utrzymywał się dwucyfrowy wzrost sprzedaży serwerów — 14% rdr.
Przeczytaj również
Na świecie brakuje mikroprocesorów. To już nie tylko problem branży motoryzacyjnej
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *