Branża ITRynek

Grupa Lenovo z 17,1 mld USD przychodu w II kwartale roku finansowego 2022/23

Grupa Lenovo ogłosiła wyniki za II kwartał roku finansowego 2022/23, w którym rentowność poprawiła się rok do roku już dziesiąty kwartał z rzędu. Dochód netto w badanym okresie zwiększył się o 6% rdr i osiągnął poziom 541 mln USD. Z kolei przychody Grupy wzrosły do 17,1 mld USD (+3% rdr). 

Grupa Lenovo z 17,1 mld USD przychodu w II kwartale roku finansowego 2022/23
Źródło: Lenovo

Wszystkie główne obszary działalności Grupy przyniosły dodatni zysk operacyjny, co świadczy o dalszych postępach w realizacji celu, jakim jest podwojenie rentowności w perspektywie średnioterminowej, poinformowali przedstawiciele Lenovo. Podkreślili oni również, iż do osiągnięcia tak dobrych wyników przyczyniła się dywersyfikacja, bowiem zarówno działalność związana z rozwiązaniami i usługami, jak i z infrastrukturą, odnotowuje dwucyfrowy wzrost w ujęciu rocznym. Jak się okazuje, dochody spoza sektora komputerów osobistych stanowią obecnie ponad 37% całkowitych przychodów Grupy. Z kolei zdrowy bilans gotówkowy oznacza, że Grupa nadal podwajać będzie inwestycje w badania i rozwój w perspektywie średnioterminowej.

“Lenovo po raz kolejny osiągnęło solidne wyniki na dość wymagającym rynku globalnym. Dowodzi to, że nasza strategiczna dalekowzroczność, odporność operacyjna i konsekwentne inwestowanie w zróżnicowane motory wzrostu, dobrze przygotowały nas na trudne czasy. Niezależnie od tego, czy nasze tradycyjne rynki przeżywają rozkwit, czy też się kurczą, Lenovo konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania i przewyższa oczekiwania rynku” – skomentował Yuanqing Yang, prezes i dyrektor generalny Lenovo.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *