BiznesRynekPolecane tematy

Merit – nowy, procesowy system ERP w ofercie Macrologic

Nastawiony na łatwość konfiguracji oraz użytkowania, a także możliwość dynamicznego, ale uporządkowanego wprowadzania zmian w toku realizacji procesów. Jako taki system ma wspierać zmiany modelu zarządzania z podejścia silosowego w kierunku całościowego spojrzenia na przebieg procesów biznesowych w organizacji. Ma też ułatwiać podnoszenie efektywności organizacji.

Merit – nowy, procesowy system ERP w ofercie Macrologic

Zdaniem przedstawicieli firmy Macrologic nowy system to pierwszy polski, w pełni procesowy system klasy ERP. „Do tej pory takie narzędzia były tylko dla dużych, zagranicznych firm, które dysponują z jednej strony odpowiednim finansowaniem, a z drugiej – odpowiednia strukturą organizacyjną” – podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, prezes firmy Macrologic. Zapewnia ona również, że oprogramowanie Macrologic Merit jest dopasowane do potrzeb polskich przedsiębiorców zarówno pod kątem obsługi specyfiki prawnej, jak i organizacji prac w rodzimych organizacjach.

Niezależnie od wprowadzenia na rynek systemu Merit, oprogramowanie Macrologic ERP będzie nadal dostępne.

„Macrologc Merit to narzędzie dla rozwijających się polskich firm” – podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz. „Zakładamy, że proporcja jakości do ceny, którą proponujemy klientom jest dużo wyższa niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań zachodnich” – dodaje. Przedstawiciele warszawskiej spółki zapewniają też, że niezależnie od wprowadzenia na rynek systemu Merit, oprogramowanie Macrologic ERP będzie nadal dostępne.

Oprogramowanie Macrologic Merit ma być skierowane przede wszystkim do firm średniej wielkości Przedstawiciele firmy Macrologic podkreślają, że system jest dostępny także dla mniejszych organizacji – i może zostać skonfigurowany zarówno pod kątem ich potrzeb, jak i możliwości finansowych. Wedle zapowiedzi funkcjonalność rozwiązania nie jest ograniczona do zastosowania w wybranych branżach, zaś możliwość swobodnego definiowania sposobu działania oprogramowania w oparciu o wbudowane narzędzie do modelowania procesów biznesowych – świadczyć ma o uniwersalności systemu Macrologic Merit. W system wbudowano także narzędzia do graficznego modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN. Takie rozwiązanie pozwalać ma na łatwe dostosowywanie sposobu działania systemu do zmieniających się potrzeb biznesowych, a także – do rzeczywistego przebiegu procesów w firmie.

Merit – nowy, procesowy system ERP w ofercie Macrologic

Oprogramowanie wyposażono też w zestaw niemal 200 predefiniowanych, uniwersalnych procesów. W przyszłości przybywać ma ustandaryzowanych map procesów dostosowanych do specyficznych potrzeb typowych dla wybranych branż. Zdefiniowane w systemie procesy obejmują m.in. obszary: zasobów ludzkich, majątku, sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, produkcji oraz finansów i księgowości. „Pakiet predefiniowanych procesów pozwala na szybkie uruchomienie rozwiązania, a wbudowany modeler ułatwia dostosowanie sposobu działania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa” – dodaje Jarosław Witwicki, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Macrologic. Zapewnia on też, że system Macrologic Merit jest przygotowany także do działania w modelu cloud computing. Oprogramowanie cechować mają też szerokie możliwości kastomizacji, a także mechanizmy z zakresu planowania pracy poszczególnych użytkowników.

W system wbudowano także narzędzia do graficznego modelowania procesów biznesowych w notacji BPMN. Takie rozwiązanie pozwalać ma na łatwe dostosowywanie sposobu działania systemu do zmieniających się potrzeb.

Przedstawiciele producenta zapewniają, że prace nad systemem Macrologic Merit trwały ponad trzy lata. System bazuje na autorskim środowisku bazodanowym – MicroBASE. Zastosowanie takiego rozwiązania ma zapewniać m.in. wysokie bezpieczeństwo danych, a także – przekładać się na niższe koszty licencjonowania oprogramowania Macrologic. Oprogramowanie ma także czerpać z doświadczeń zespołu firmy Macrologic w zakresie projektów realizowanych w oparciu o – oferowany do tej pory – system Macrologic ERP. Z oficjalnych informacji wynika, że w oprogramowania Macrologic ERP korzysta dziś ponad 1,5 tys. firm. Oba oferowane przez warszawską spółkę rozwiązania klasy ERP wyróżniać ma też wysoka zgodność z obowiązującym w Polsce prawem. „Tylko w ciągu ostatniego roku działający na polskim rynku przedsiębiorcy musieli zmierzyć się z niemal 20 zmianami prawa. Nasz nowy system jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami” – podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz. Dodaje przy tym, że zarówno system Merit, jak i oferowane dotąd rozwiązanie Macrologic ERP, są w pełni przystosowane do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Interfejs obsługi nowego systemu firmy Macrologic został oparty o kompleksowe, spersonalizowane pulpity robocze ułatwiające realizację przydzielonych pracownikom zadań. Według zapowiedzi kokpity wyposażono także w funkcje pozwalające użytkownikowi na uruchomienie dostępnych dla niego procesów. „Interfejs pomaga w sprawnym wprowadzaniu danych i dalszym ich przetwarzaniu” – podkreśla Jarosław Witwicki. W pracach nad interfejsem oprogramowania brali udział eksperci Deloitte Digital. Współpraca miała na celu zoptymalizowanie sposobu obsługi nowego systemu ERP firmy Macrologic pod kątem ergonomii i efektywności pracy.

Z perspektywy kadry zarządzającej wykorzystanie wbudowanych w system Macrologic Merit graficznych mierników i narzędzi analizy procesowej pozwala łatwo kontrolować bieżący przebieg procesów biznesowych, a także wdrażać usprawnienia zgłaszane przez pracowników.

Co ważne, oprogramowanie wyposażono zarówno w interfejs obsługiwany za pomocą dedykowanej, instalowanej lokalnie aplikacji, jak i – za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Drugie ze wspomnianych rozwiązań ma też pozwalać na swobodne korzystanie z oprogramowania za pomocą urządzeń mobilnych.
Przedstawiciele producenta zapewniają też, że z perspektywy kadry zarządzającej wykorzystanie wbudowanych w system Macrologic Merit graficznych mierników i narzędzi analizy procesowej pozwala łatwo kontrolować bieżący przebieg procesów biznesowych, a także wdrażać usprawnienia zgłaszane przez pracowników. Wedle zapowiedzi oprogramowanie pozwala bowiem modyfikować przebieg procesów działania bezpośrednio w trakcie pracy systemu ERP. „Funkcjonalność ta działa w ten sposób, że po wprowadzeniu zmian procesowych wszystkie nowo rozpoczynane procesy są realizowane według nowej ścieżki, zaś te uruchomione wcześniej – finalizowane według wcześniejszych reguł” – mówi Jarosław Witwicki. Według niego, podczas prac nad systemem Macrologic Merit szczególny nacisk położono na możliwość łatwej kastomizacji oprogramowania i zmiany przebiegu standardowych procesów nawet przez osoby nieposiadające umiejętności informatycznych.

Wykorzystane rozwiązania mają też ułatwiać proces adaptacji pracowników do pracy z systemem ERP. „Aplikacja wspomaga pracowników rozpoczynających pracę z oprogramowaniem w realizacji kolejnych zadań” – zapewnia Jarosław Witwicki. Dodatkowo, bezpośrednio z systemu użytkownicy mają dostęp do informacji na temat całościowego przebiegu procesów, w których uczestniczą. Mogą też skontaktować się z osobami, które wykonywały analogiczne zadania w przeszłości. Częścią systemu Macrologic Merit jest też baza wiedzy zawierająca instrukcje wykonywania poszczególnych czynności.

Przeprowadzone przez specjalistów Macrologic analizy pokazują, że procesowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, choć znajduje uzasadnienie w wynikach biznesowych, to w polskich firmach jest praktykowane znacznie rzadziej, niż w zachodnich organizacjach. „Z naszych badań wynika, że polskie firmy są na początku drugi do zarządzania procesowego. Tylko 23 proc. rodzimych przedsiębiorstw koncentruje się na procesach biznesowych. Polscy przedsiębiorcy są zbyt zajęci nadzorowaniem pojedynczych działów, zamiast spoglądać na całą organizację” – mówi Renata Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania w firmie Macrologic. Jednocześnie, jak pokazują wspomniane analizy, podejście procesowe ma prowadzić do podniesienia jakości zarządzania, zwiększenia szybkości i efektywności działania organizacji, a także – lepszego dopasowania firmy do sytuacji rynkowej. Dodatkową korzyścią ma być ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji. Jako główne towarzyszące zmianie podejścia do sposobu kierowania organizacją wskazywane są kolejno: wysokie koszty przeprowadzenia takiej zmiany, konieczność zmiany sposobu działania organizacji, konieczność wprowadzenia zmian personalnych. Co ważne, większość analizowanych firm deklaruje, ze posiada już opisy procesów biznesowych. Analizę przeprowadzono na grupie 215 różnej wielkości przedsiębiorstw o zróżnicowanej specjalizacji biznesowej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *