CyberbezpieczeństwoCIOPolecane tematy

Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up

Advertorial

W erze cyfrowej transformacji rośnie znaczenie rozwiązań do zarządzania kopiami zapasowymi. Wchodzą one właśnie do grona pierwszoligowych systemów wspierających na bieżąco działanie zanurzonych w heterogenicznym, zróżnicowanym środowisku firm. Warto pomyśleć o tym, by miał cechy efektywnej, skalowalnej i dobrze integrującej się platformy usług.

Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up

Cyfrowa transformacja rozszerzyła bardzo mocno spektrum wykorzystywanych architektur, podejść i technologii. Zasadniczą zmianę stanowi upowszechnienie modelu chmurowego, który szybko okazał się synkretycznym, dążącym ku zróżnicowanej hybrydzie gatunkiem. Stos technologiczny firm z którymi współpracują dostawcy stał się, co za tym idzie, także szalenie zróżnicowany. Obok dojrzałych systemów, firmy w rozmaitym zakresie wdrażają wiele postaci chmury obliczeniowej. Część dostawców nie nadąża za taką rozpiętością i decyduje się na wspieranie albo jednego, albo drugiego nurtu.

Szerokoliniowiec Micro Focus

Ten problem nie dotyczy Micro Focus, który towarzyszy firmom w każdym wyborze architektonicznym. Micro Focus dysponuje bardzo szeroką paletą oprogramowania, m.in. do wirtualizacji, migracji do chmury, orkiestracji i automatyzacji procesów. Posiada też rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa oraz skupione wokół Data Protector, flagowego rozwiązania back-up.

Wiele firm współpracuje z nami od dawna w zakresie tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi. Micro Focus jest przyzwyczajony i przygotowany do długiego marszu z klientami, niezależnie od ich etapu transformacji IT. W regionie Europy Środkowej firma obsługuje obecnie ponad 500 klientów Data Protector. W Polsce wśród klientów są czołowe firmy i instytucje, m.in. ZUS, NFZ, Centrum e-Zdrowia, ARMiR, BGK, PKO BP. Część ze względów prawnych i złożoności posiadanych rozwiązań decyduje się utrzymywać model on-premise i w nim rozwijać nowe funkcjonalności – w takim też środowisku uzyskuje stale wsparcie rozwiązań backup Data Protector.
Część podejmuje natomiast dziś trud transformacji cyfrowej w oparciu o migrację do chmury. Jej scenariusz bywa podobny: wielka instytucja finansowa transformuje się, przyspiesza te zmianę ze względu na pandemię, przenosząc istotny obszar – usługę lub cały ich zestaw – do chmury publicznej.

Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up
Kluczowa funkcjonalność platformy Micro Focus Data Protector

Kiedy opada kurz po projekcie migracji, zwraca się do nas po rozwiązanie pozwalające na back-up danych z przeniesionego do chmury obszaru do instancji lokalnej albo utworzenia go w tejże chmurze. Powody? Powody tworzenia kopii zapasowych nie znikły wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej a nawet pojawiły się nowe… Konieczność posiadania dostępnej na bieżąco kopii danych wynika z dobrze pojętej polityki bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Wymogi zgodności z regulacjami, ale i potrzeby biznesowe powodują natomiast, że tworzone kopie powinny być aktualne i dostępne ad hoc, a więc w formule, do której przyzwyczaili się już użytkownicy w erze cyfrowej.

Data Protector pozostaje czystym, efektywnym i specjalistycznym narzędziem klasy enterprise. Nie jest elementem ekosystemu, do którego wchodzi użytkownik, godząc się z nadmiarowymi, nieadekwatnymi do jego sytuacji funkcjami. Ten ekosystem definiuje sam użytkownik, który zależnie od swoich indywidualnych potrzeb, podejścia, perspektywy decyduje o tym, z czym integruje się jego implementacja Data Protector. Uzyskuje tym samym własną, spójną i adekwatną do potrzeb oraz planów platformę usług.

Chcemy i potrafimy zwieńczyć tę migrację chmurową odpowiednim rozwiązaniem backupowym, uwzględniając specyfikę danego dostawcy chmury, jego polityki cenowej, danej usługi, koszty ogólne i inne istotne dla klienta czynniki. Dlatego Data Protector odpowiada zarówno na potrzeby dojrzałych firm, które nie decydują się na wielkie transformacje chmurowe i cyfrowe, jak też rozwija i adaptuje nowe technologie ściśle związane z chmurą: kontenery, mikrousługi, rozwiązania bazodanowe noSQL… Kluczem jest dostosowanie do klienta i umiejętność uzyskania informacji od klienta o specyfice jego transformacji. To przewaga konkurencyjna Micro Focus.

Data Protector jako platforma back-up

Tak, jak wcześniej towarzyszyliśmy klientowi w transformacji infrastruktury własnej, przez etap wirtualizacji, dziś bierzemy udział w jego dzisiejszej migracji do chmury i architektury usługowej. Strategia, aktualny poziom i cele firm w zakresie technologii i cyfryzacji są bardzo różne. Muszą uwzględniać cele biznesowe, istniejącą infrastrukturę i istniejące dojrzałe systemy.

W portfelu Micro Focus flagowym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych jest Data Protector. To dojrzały produkt, którego społeczność oraz zespoły projektowe, wsparcia i rozwoju w całości przeszły pod skrzydła Micro Focus trzy lata temu, wraz z całą gamą rozwiązań do bezpieczeństwa danych i zarządzania infrastrukturą z HPE. To wysoce skalowalny produkt klasy enterprise, stający się dziś platformą integracji rozwiązań backup przeznaczonych do różnych zadań.

Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up
Scentralizowane zarządzanie środowiskiem kopii zapasowych

Rozwiązania do back-upu także ewoluują, uwzględniają zmiany jakie dokonują się w portfelu oprogramowania i technologii wykorzystywanych przez firmy. Te kwestie uwzględnia mapa drogowa rozwoju Data Protector. Przykładem wynikających z potrzeb klientów projektów jest więc rozbudowa aplikacji opartych na klasycznych bazach SQL, Oracle, SAP HANA do rozwiązań typu Cassandra. Kluczowe kierunki odzwierciedlającego potrzeby klientów rozwoju Data Protectora wynikają z adaptacji rozwiązań kontenerowych, chmurowych oraz architektury multitenancy. Data Protector pokrywa zatem cały współczesny złożony, hybrydowy obraz firmowego IT: od świata sprzętowego, przez rozwiązania zwirtualizowane, po nowy świat architektur chmurowych.

Integracja backupu wokół Data Protector

Mapa rozwoju Data Protectora nie wynika ze ślepej adaptacji trendów, ale odzwierciedla wybory klientów i wieloletniej współpracy, opartej o kontrakty z zakresem wykorzystania produktów, a nie klasyczne licencje. To także wyraz wzajemnego zaufania i dowód dopasowywania się do wizji klientów. Możliwości indywidualnego dopasowania możliwości Data Protectora będą jeszcze rosły.

Micro Focus jest przyzwyczajony i przygotowany do długiego marszu z klientami, niezależnie od ich etapu transformacji IT. W regionie Europy Środkowej firma obsługuje obecnie ponad 500 klientów Data Protector. W Polsce wśród klientów są czołowe firmy i instytucje, m.in. ZUS, NFZ, Centrum e-Zdrowia, ARMiR, BGK, PKO BP.

Rozwój Data Protector zakłada uczynienie zeń centralnego rozwiązania, wokół którego grupowane są mniejsze produkty do konkretnych zadań związanych z kopiami zapasowymi. Platformowa strategia rozwoju Data Protector polega na jego dobrej integracji z innymi istniejącymi rozwiązaniami w portfolio Micro Focus. Zamiast kreować nowe funkcjonalności, można integrować istniejące, wraz z ich bogatym know how.

Przykładem jest automatyzacja zadań, ważna dla wszystkich dużych przedsiębiorstw, którą można zrealizować poprzez integrację z Micro Focus Operation Orchestration – zaawansowanym rozwiązaniem do automatyzacji i orkiestracji procesów. Wokół Data Protectora integrowane są także funkcjonalności backup dostępne w rozwiązaniach Micro Focus do wirtualizacji i migracji chmurowych. Podobnym przykładem jest system do raportowania, na potrzeby backupu zintegrowany i udostępnione jako nowa funkcjonalność.

Tym samym Data Protector pozostaje czystym, efektywnym i specjalistycznym narzędziem klasy enterprise. Nie jest elementem ekosystemu, do którego wchodzi użytkownik, godząc się z nadmiarowymi, nieadekwatnymi do jego sytuacji funkcjami. Ten ekosystem definiuje sam użytkownik, który zależnie od swoich indywidualnych potrzeb, podejścia, perspektywy (np. bezpieczeństwa kluczowego dla biznesu obszaru albo procesów zapewnienia zgodności z regulacjami) decyduje o tym, z czym integruje się jego implementacja Data Protector. Uzyskuje tym samym własną, spójną i adekwatną do potrzeb oraz planów platformę usług.

Stabilizacja poprzez Data Protector

Podstawowe oczekiwania wobec rozwiązań back-up to zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcie dla ciągłości działania biznesu. Zakres tego, co pod tym rozumieją klienci ulega rozszerzeniu, standardy i poziomu usług podnoszą się wobec nowych wyzwań. Bardzo ważny aspekt stanowi na przykład kwestia wsparcia dla procesów i procedur zgodności z regulacjami dotyczącymi danych.

Nowoczesny system backup’u nie jest już tym samym rozwiązaniem back-end a staje się usługą w chmurze i dostępem do chmury, przechowuje krytyczne dane mając jednocześnie dostęp do zasobów wielu różnych systemów. Musi tym samym spełniać większe wymogi legislacyjne czy standardy. Dobrym wyznacznikiem jakości i dojrzałości rozwiązania jest niezależna i obiektywna norma bezpieczeństwa systemów IT – Common Criteria. Data Protector posiada certyfikat poziomu EAL 4 (Methodically Designed, Tested, and Reviewed). W istotny sposób podnosi wzmacnia więc stabilność pod względem formalnym i rzeczywistym całego firmowego ekosystemu klienta.

Data Protector zmienia się wraz ze zmianami potrzeb swoich klientów, uwzględnia ich wybory architektoniczne dyktowane celami biznesowymi i wymogami regulacyjnymi. W wyłaniającym się stopniowo z chaosu nowym cyfrowym świecie stanowi zarazem mocny, pewny punkt oparcia dla firm dążących do działania w oparciu o efektywną, stabilną technologię.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *