CyberbezpieczeństwoCIOPolecane tematy

Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up

Advertorial

W erze cyfrowej transformacji rośnie znaczenie rozwiązań do zarządzania kopiami zapasowymi. Wchodzą one właśnie do grona pierwszoligowych systemów wspierających na bieżąco działanie zanurzonych w heterogenicznym, zróżnicowanym środowisku firm. Warto pomyśleć o tym, by miał cechy efektywnej, skalowalnej i dobrze integrującej się platformy usług.

Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up

Cyfrowa transformacja rozszerzyła bardzo mocno spektrum wykorzystywanych architektur, podejść i technologii. Zasadniczą zmianę stanowi upowszechnienie modelu chmurowego, który szybko okazał się synkretycznym, dążącym ku zróżnicowanej hybrydzie gatunkiem. Stos technologiczny firm z którymi współpracują dostawcy stał się, co za tym idzie, także szalenie zróżnicowany. Obok dojrzałych systemów, firmy w rozmaitym zakresie wdrażają wiele postaci chmury obliczeniowej. Część dostawców nie nadąża za taką rozpiętością i decyduje się na wspieranie albo jednego, albo drugiego nurtu.

Szerokoliniowiec Micro Focus

Ten problem nie dotyczy Micro Focus, który towarzyszy firmom w każdym wyborze architektonicznym. Micro Focus dysponuje bardzo szeroką paletą oprogramowania, m.in. do wirtualizacji, migracji do chmury, orkiestracji i automatyzacji procesów. Posiada też rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa oraz skupione wokół Data Protector, flagowego rozwiązania back-up.

Wiele firm współpracuje z nami od dawna w zakresie tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi. Micro Focus jest przyzwyczajony i przygotowany do długiego marszu z klientami, niezależnie od ich etapu transformacji IT. W regionie Europy Środkowej firma obsługuje obecnie ponad 500 klientów Data Protector. W Polsce wśród klientów są czołowe firmy i instytucje, m.in. ZUS, NFZ, Centrum e-Zdrowia, ARMiR, BGK, PKO BP. Część ze względów prawnych i złożoności posiadanych rozwiązań decyduje się utrzymywać model on-premise i w nim rozwijać nowe funkcjonalności – w takim też środowisku uzyskuje stale wsparcie rozwiązań backup Data Protector.
Część podejmuje natomiast dziś trud transformacji cyfrowej w oparciu o migrację do chmury. Jej scenariusz bywa podobny: wielka instytucja finansowa transformuje się, przyspiesza te zmianę ze względu na pandemię, przenosząc istotny obszar – usługę lub cały ich zestaw – do chmury publicznej.

Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up
Kluczowa funkcjonalność platformy Micro Focus Data Protector

Kiedy opada kurz po projekcie migracji, zwraca się do nas po rozwiązanie pozwalające na back-up danych z przeniesionego do chmury obszaru do instancji lokalnej albo utworzenia go w tejże chmurze. Powody? Powody tworzenia kopii zapasowych nie znikły wraz z pojawieniem się chmury obliczeniowej a nawet pojawiły się nowe… Konieczność posiadania dostępnej na bieżąco kopii danych wynika z dobrze pojętej polityki bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Wymogi zgodności z regulacjami, ale i potrzeby biznesowe powodują natomiast, że tworzone kopie powinny być aktualne i dostępne ad hoc, a więc w formule, do której przyzwyczaili się już użytkownicy w erze cyfrowej.

Przeczytaj również
Kupujemy sobie czas, bo wyścig do Quantum Computing już trwa

Data Protector pozostaje czystym, efektywnym i specjalistycznym narzędziem klasy enterprise. Nie jest elementem ekosystemu, do którego wchodzi użytkownik, godząc się z nadmiarowymi, nieadekwatnymi do jego sytuacji funkcjami. Ten ekosystem definiuje sam użytkownik, który zależnie od swoich indywidualnych potrzeb, podejścia, perspektywy decyduje o tym, z czym integruje się jego implementacja Data Protector. Uzyskuje tym samym własną, spójną i adekwatną do potrzeb oraz planów platformę usług.

Chcemy i potrafimy zwieńczyć tę migrację chmurową odpowiednim rozwiązaniem backupowym, uwzględniając specyfikę danego dostawcy chmury, jego polityki cenowej, danej usługi, koszty ogólne i inne istotne dla klienta czynniki. Dlatego Data Protector odpowiada zarówno na potrzeby dojrzałych firm, które nie decydują się na wielkie transformacje chmurowe i cyfrowe, jak też rozwija i adaptuje nowe technologie ściśle związane z chmurą: kontenery, mikrousługi, rozwiązania bazodanowe noSQL… Kluczem jest dostosowanie do klienta i umiejętność uzyskania informacji od klienta o specyfice jego transformacji. To przewaga konkurencyjna Micro Focus.

Data Protector jako platforma back-up

Tak, jak wcześniej towarzyszyliśmy klientowi w transformacji infrastruktury własnej, przez etap wirtualizacji, dziś bierzemy udział w jego dzisiejszej migracji do chmury i architektury usługowej. Strategia, aktualny poziom i cele firm w zakresie technologii i cyfryzacji są bardzo różne. Muszą uwzględniać cele biznesowe, istniejącą infrastrukturę i istniejące dojrzałe systemy.

W portfelu Micro Focus flagowym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych jest Data Protector. To dojrzały produkt, którego społeczność oraz zespoły projektowe, wsparcia i rozwoju w całości przeszły pod skrzydła Micro Focus trzy lata temu, wraz z całą gamą rozwiązań do bezpieczeństwa danych i zarządzania infrastrukturą z HPE. To wysoce skalowalny produkt klasy enterprise, stający się dziś platformą integracji rozwiązań backup przeznaczonych do różnych zadań.

Przeczytaj również
Mija termin na zapewnienie dostępności cyfrowej przez instytucje administracji publicznej
Micro Focus Data Protector: wszechstronna platforma back-up
Scentralizowane zarządzanie środowiskiem kopii zapasowych

Rozwiązania do back-upu także ewoluują, uwzględniają zmiany jakie dokonują się w portfelu oprogramowania i technologii wykorzystywanych przez firmy. Te kwestie uwzględnia mapa drogowa rozwoju Data Protector. Przykładem wynikających z potrzeb klientów projektów jest więc rozbudowa aplikacji opartych na klasycznych bazach SQL, Oracle, SAP HANA do rozwiązań typu Cassandra. Kluczowe kierunki odzwierciedlającego potrzeby klientów rozwoju Data Protectora wynikają z adaptacji rozwiązań kontenerowych, chmurowych oraz architektury multitenancy. Data Protector pokrywa zatem cały współczesny złożony, hybrydowy obraz firmowego IT: od świata sprzętowego, przez rozwiązania zwirtualizowane, po nowy świat architektur chmurowych.

Integracja backupu wokół Data Protector

Mapa rozwoju Data Protectora nie wynika ze ślepej adaptacji trendów, ale odzwierciedla wybory klientów i wieloletniej współpracy, opartej o kontrakty z zakresem wykorzystania produktów, a nie klasyczne licencje. To także wyraz wzajemnego zaufania i dowód dopasowywania się do wizji klientów. Możliwości indywidualnego dopasowania możliwości Data Protectora będą jeszcze rosły.

Micro Focus jest przyzwyczajony i przygotowany do długiego marszu z klientami, niezależnie od ich etapu transformacji IT. W regionie Europy Środkowej firma obsługuje obecnie ponad 500 klientów Data Protector. W Polsce wśród klientów są czołowe firmy i instytucje, m.in. ZUS, NFZ, Centrum e-Zdrowia, ARMiR, BGK, PKO BP.

Rozwój Data Protector zakłada uczynienie zeń centralnego rozwiązania, wokół którego grupowane są mniejsze produkty do konkretnych zadań związanych z kopiami zapasowymi. Platformowa strategia rozwoju Data Protector polega na jego dobrej integracji z innymi istniejącymi rozwiązaniami w portfolio Micro Focus. Zamiast kreować nowe funkcjonalności, można integrować istniejące, wraz z ich bogatym know how.

Przykładem jest automatyzacja zadań, ważna dla wszystkich dużych przedsiębiorstw, którą można zrealizować poprzez integrację z Micro Focus Operation Orchestration – zaawansowanym rozwiązaniem do automatyzacji i orkiestracji procesów. Wokół Data Protectora integrowane są także funkcjonalności backup dostępne w rozwiązaniach Micro Focus do wirtualizacji i migracji chmurowych. Podobnym przykładem jest system do raportowania, na potrzeby backupu zintegrowany i udostępnione jako nowa funkcjonalność.

Przeczytaj również
Oracle i Equinix rozszerzają współpracę pod kątem wspierania modelu multicloud w Polsce

Tym samym Data Protector pozostaje czystym, efektywnym i specjalistycznym narzędziem klasy enterprise. Nie jest elementem ekosystemu, do którego wchodzi użytkownik, godząc się z nadmiarowymi, nieadekwatnymi do jego sytuacji funkcjami. Ten ekosystem definiuje sam użytkownik, który zależnie od swoich indywidualnych potrzeb, podejścia, perspektywy (np. bezpieczeństwa kluczowego dla biznesu obszaru albo procesów zapewnienia zgodności z regulacjami) decyduje o tym, z czym integruje się jego implementacja Data Protector. Uzyskuje tym samym własną, spójną i adekwatną do potrzeb oraz planów platformę usług.

Stabilizacja poprzez Data Protector

Podstawowe oczekiwania wobec rozwiązań back-up to zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcie dla ciągłości działania biznesu. Zakres tego, co pod tym rozumieją klienci ulega rozszerzeniu, standardy i poziomu usług podnoszą się wobec nowych wyzwań. Bardzo ważny aspekt stanowi na przykład kwestia wsparcia dla procesów i procedur zgodności z regulacjami dotyczącymi danych.

Nowoczesny system backup’u nie jest już tym samym rozwiązaniem back-end a staje się usługą w chmurze i dostępem do chmury, przechowuje krytyczne dane mając jednocześnie dostęp do zasobów wielu różnych systemów. Musi tym samym spełniać większe wymogi legislacyjne czy standardy. Dobrym wyznacznikiem jakości i dojrzałości rozwiązania jest niezależna i obiektywna norma bezpieczeństwa systemów IT – Common Criteria. Data Protector posiada certyfikat poziomu EAL 4 (Methodically Designed, Tested, and Reviewed). W istotny sposób podnosi wzmacnia więc stabilność pod względem formalnym i rzeczywistym całego firmowego ekosystemu klienta.

Data Protector zmienia się wraz ze zmianami potrzeb swoich klientów, uwzględnia ich wybory architektoniczne dyktowane celami biznesowymi i wymogami regulacyjnymi. W wyłaniającym się stopniowo z chaosu nowym cyfrowym świecie stanowi zarazem mocny, pewny punkt oparcia dla firm dążących do działania w oparciu o efektywną, stabilną technologię.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *