Quantum ComputingRynek

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych skorzysta z rozwiązań HPE

Działająca przy Uniwersytecie Gdańskim instytucja rozpoczęła korzystanie z platformy do obliczeń o wysokiej wydajności dostarczonej przez Hewlett Packard Enterprise (HPE), której głównym elementem jest serwer HPE SuperDome Flex. Dzięki tej platformie pracownicy naukowi są w stanie prowadzić badania nad protokołami kwantowymi, które jak dotąd nie były możliwe ze względu na brak odpowiednio wydajnej infrastruktury, a także emulować pracę komputerów kwantowych i realizować projekty z obszaru metrologii oraz komunikacji kwantowej. 

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych skorzysta z rozwiązań HPE

Nowe rozwiązanie wykorzystywane przez Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) to serwer HPE SuperDome Flex, wyposażony w 12 TB pamięci operacyjnej. Dzięki niemu naukowcy pozyskali efektywną kosztowo platformę, która w jednym systemie przechowa i przeprocesuje dane pochodzące z wielu różnych projektów, wymagających ogromnej mocy obliczeniowej. Ponadto konfiguracja systemu pozwala na jego łatwe skalowanie, jeśli w przyszłości zapotrzebowanie na moc obliczeniową czy pamięć operacyjną ulegnie zmianie.

„Badania prowadzone w Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych mają specyficzne wymagania, związane z potrzebą skoncentrowania dużej przestrzeni pamięciowej w jednym systemie, zapewniającym także znaczną moc obliczeniową. Dlatego też, wybraliśmy ofertę opartą na rozwiązaniach HPE, odpowiadającą naszym oczekiwaniom” – skomentował dr Piotr Mironowicz, przedstawiciel ICTQT. „Poszukując rozwiązań, które technologicznie mogłyby sprostać naszym wyzwaniom badawczym, rozważaliśmy różne opcję, w tym dostęp do mocy obliczeniowej w postaci usługi w chmurze publicznej. Jednak szczegółowa analiza ofert wykazała, że byłoby to rozwiązanie droższe i mniej wydajne z uwagi na opóźnienia w transferach danych i ograniczenia konstrukcyjne infrastruktury udostępnianej przez hiperskalerów” – dodał.

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT) to wspólna jednostka badawcza Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk, która koncentruje się na badaniach dotyczących technologii kwantowych przyszłości, a w szczególności komunikacji i informacji kwantowej, oraz samej teorii kwantów. W związku z nabyciem wspomnianej platformy do obliczeń o wysokiej wydajności, planowane są m.in. badania właściwości kwantowej nielokalności oraz nierówności Bella, a tym samym kontynuacja prac nagrodzonych w ubiegłym roku Nagrodą Nobla. Z punktu widzenia praktycznych zastosowań, badania w ICTQT skupiają się na niezawodnych systemach zapewniających absolutne cyberbezpieczeństwo danych (m.in. kwantowa, samotestująca się kryptografia), kwantowych protokołach komunikacyjnych oraz pracach koncepcyjnych dotyczących algorytmów dla komputerów kwantowych.

„Instytucje naukowe to jedni z najbardziej wymagających użytkowników, charakteryzujący się wyrafinowanymi potrzebami w zakresie rozwiązań do obliczeń o wysokiej wydajności. W Polsce i na całym świecie ośrodki badawcze coraz chętniej budują własne instalacje tego typu, przy wykorzystaniu HPE SuperDome Flex. Dzięki temu mogą sprawnie analizować obszerne zbiory danych i korzystać z elastyczności, wydajności i niezawodności sprzętu” – stwierdziła Aleksandra Brodiuk, Enterprise Account Manager w Hewlett Packard Enterprise. „Cechy te doceniają także klienci komercyjni, powszechnie wykorzystujący HPE SuperDome Flex do obsługi baz danych typu in-memory, takich jak SAP HANA” – podsumowała.

Zakupu sprzętu dokonano dzięki finansowaniu otrzymanemu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, współfinansowanego przez Unię Europejską z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Wdrożenie zostało przeprowadzone przez firmę Koma Nord Sp. z o.o.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *