BEST100 edycja 2021BiznesInfrastrukturaCyberbezpieczeństwoRynek

Mobilność, intuicyjność, bezpieczeństwo to kwestie kluczowe dla nowoczesnego miejsca pracy

Executive ViewPoint

Z Krzysztofem Jonakiem, dyrektorem sprzedaży na region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki w firmie Intel, rozmawiamy o nowych potrzebach względem urządzeń końcowych i środowisk IT, rozwiązaniach wspierających zarządzanie firmowym sprzętem w realiach powszechnej pracy zdalnej, o współpracy z wiodącymi producentami komputerów i technologii 5G, a także o założeniach programu Intel Evo.

Mobilność, intuicyjność, bezpieczeństwo to kwestie kluczowe dla nowoczesnego miejsca pracy

Prezentując najnowsze rozwiązania, testujemy je nie tylko w benchmarkach, ale przede wszystkim sprawdzamy je podczas codziennej pracy z najpopularniejszymi programami. Zależy nam na tym, aby zagwarantować użytkownikom końcowym, że laptopy z weryfikacją Intel Evo to urządzenia, które poradzą sobie w codziennych, wymagających zastosowaniach, np. przy jednoczesnej pracy z kilkoma aplikacjami biznesowymi czy intensywnym korzystaniu z multimediów. Zapewnią także sprawne przełączanie pomiędzy aplikacjami oraz wysoką ergonomię, zarówno pod względem szybkości działania, jak i czasu pracy na baterii.

Mówi się, że pandemia COVID-19 przyspieszyła proces cyfrowej transformacji biznesu. Co zmieniło się z perspektywy największego producenta półprzewodników na świecie?

Myślę, że w ostatnim roku na nowo zdefiniowaliśmy potrzebę przyspieszenia transformacji cyfro-wej wielu przedsiębiorstw. Zmiana ta dotyczy nie tylko klientów i użytkowników rozwiązań IT, lecz także producentów. Dynamiczne przejście na pracę zdalną pokazało, że urządzenia i rozwiązania, które tworzymy, nie tylko muszą być wydajne, ale przede wszystkim niezawodne, stabilne i dostępne. Podobnie jak niemal wszystkie organizacje na świecie, musieliśmy radzić sobie z potrzebą zapewnienia ciągłości procesów biznesowych w realiach społecznej izolacji i globalnej walki z pandemią.

Pandemia COVID-19 zmieniła także nasze potrzeby i nawyki konsumenckie. W ślad za tym, wiele branż musiało przestawić się na zupełnie nowy model funkcjonowania. Rosnące wymagania klientów zmusiły dostawców różnego rodzaju usług i produktów do działania tu i teraz, co tylko podkreśliło jak kluczowa w dzisiejszych czasach jest stabilna i szybko skalowalna infrastruktura IT. Ogromny wzrost nastąpił również w kontekście potrzebnej mocy obliczeniowej. Było to spowodowane przejściem wielu sfer naszego życia do internetu, a co za tym idzie – gwałtownym rozwojem usług cyfrowych, w tym e-commerce. Dynamika rozwoju tego kanału sprzedaży stanowiła paliwo napędowe dla konieczności szybkiej rozbudowy infrastruktury IT wielu firm, w tym także ich centrów danych.

Jakie cechy komputerów osobistych zyskały na znaczeniu?

Wszędzie tam, gdzie było to możliwe, starano się wdrażać model pracy zdalnej. Potrzebne stały się zarówno komputery, z których pracownicy mogli swobodnie korzystać w modelu home office, jak i cały zestaw sprzętu wideokonferencyjnego i oprogramowania wspierającego funkcjonowanie rozproszonych – jak nigdy wcześniej – zespołów. W I kwartale 2020 roku wiele firm nie było gotowych na taką zmianę. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wiele wskazuje zresztą na to, że zmiany w sposobie wykonywania wielu rodzajów pracy zostaną z nami na dłużej.

Nowe potrzeby względem komputerów osobistych dotykają nie tylko kwestii mobilności, lecz także ergonomii pracy, która coraz częściej przeplata się z naszym życiem prywatnym. W ostatnich kwartałach nasi klienci zwracali uwagę m.in. na mobilność, rozmiar urządzenia, czas pracy na baterii i intuicyjność obsługi. Tego rodzaju potrzebom wprost odpowiada ustanowiony przez nas certyfikat Intel Evo. Uwzględnia on coś więcej niż tylko typowe wymagania sprzętowe. Poza określonymi cechami konfiguracji sprzętu, certyfikacja Intel Evo obejmuje też kwestie użytkowe, takie jak czas działania na jednym ładowaniu, responsywność pod obciążeniem aplikacjami czy krótki czas potrzebny do pełnego wybudzenia urządzenia.

Prezentując najnowsze rozwiązania, testujemy je nie tylko w benchmarkach, ale przede wszystkim sprawdzamy je podczas codziennej pracy z najpopularniejszymi programami. Zależy nam na tym, aby zagwarantować użytkownikom końcowym, że laptopy z weryfikacją Intel Evo to urządzenia, które poradzą sobie w codziennych, wymagających zastosowaniach, np. przy jednoczesnej pracy z kilkoma aplikacjami biznesowymi czy intensywnym korzystaniu z multimediów. Zapewnią także sprawne przełączanie pomiędzy aplikacjami oraz wysoką ergonomię, zarówno pod względem szybkości działania, jak i czasu pracy na baterii.

Powszechna praca zdalna to też nowe wyzwania dla zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem IT. W jaki sposób nowe technologie Intela wspierają m.in. zdalne zarządzanie komputerami wykorzystywanymi w sposób zdalny?

Zarządzanie całą flotą urządzeń IT to jedno z kluczowych i zarazem krytycznych wyzwań codziennej pracy działów IT, które w realiach pracy zdalnej i hybrydowej nabrało nowego znaczenia. Naszą odpowiedzią na potrzeby w tym obszarze jest platforma Intel vPro, która pozwala na uproszczenie czynności administracyjnych, zwiększając zarazem bezpieczeństwo komputera i danych znajdujących się w jego pamięci. Częścią platformy Intel vPro jest m.in. – zaimplementowana sprzętowo – technologia zarządzania out-of-band Intel Active Management Technology – AMT, która umożliwia zdalny dostęp do komputera, nawet jeśli jest on wyłączony lub gdy system operacyjny uległ awarii.

Co ważne, Intel AMT pozwala na zdecentralizowanie firmowej infrastruktury IT za sprawą modelu chmury obliczeniowej i umożliwia nawiązanie bezpiecznego połączenia administracyjnego z poszczególnymi komputerami, niezależnie od ich lokalizacji. Dzięki temu zespół administratorów ma dostęp do firmowych komputerów także wtedy, kiedy są one wykorzystywane przez pracowników do pracy zdalnej.

Prezentując najnowsze rozwiązania, testujemy je nie tylko w benchmarkach, ale przede wszystkim sprawdzamy je podczas codziennej pracy z najpopularniejszymi programami. Zależy nam na tym, aby zagwarantować użytkownikom końcowym, że laptopy z weryfikacją Intel Evo to urządzenia, które poradzą sobie w codziennych, wymagających zastosowaniach, np. przy jednoczesnej pracy z kilkoma aplikacjami biznesowymi czy intensywnym korzystaniu z multimediów. Zapewnią także sprawne przełączanie pomiędzy aplikacjami oraz wysoką ergonomię, zarówno pod względem szybkości działania, jak i czasu pracy na baterii. W ostatnich miesiącach kluczowej wagi nabrała też kwestia zapewnienia bezpieczeństwa danych i przeciwdziałania atakom wymierzonym bezpośrednio w użytkowników końcowych. W obszarze bezpieczeństwa platforma Intel vPro zapewnia zintegrowaną, działającą w warstwie sprzętowej ochronę komputera, która obejmuje m.in. obszar systemu operacyjnego, aplikacji i danych, a także zaawansowane – korzystające z technologii, takich jak Intel Trusted Execution Technology czy Intel Threat Detection Technology – mechanizmy wykrywania i likwidowania zagrożeń.

Z jakimi partnerami technologicznymi i w jakim zakresie Intel współpracuje pod kątem rozwijania technologii dla nowoczesnych środowisk pracy?

Współpracujemy m.in. z firmami Microsoft, Dell, HP, Lenovo, MSI, Acer czy ASUS. Nasze wspólne zaangażowanie przekłada się na większą liczbę rozwiązań i technologii dostępnych wprost dla użytkowników końcowych. Zacieśniamy również współpracę z wieloma dostawcami rozwiązań 5G, których infrastruktura wykorzystuje technologię Intela – zarówno procesory Intel Xeon, jak i nasze rozwiązania sieciowe.

Po kierunku zmian, w którym podąża rynek widać, że zapotrzebowanie na nasze technologie jest duże. Co więcej, przewidujemy, że będzie nadal rosło. Odpowiadając na ten trend, ogłosiliśmy „IDM 2.0′ Strategy for Manufacturing, Innovation and Product Leadership” – naszą nową strategię, skupioną właśnie wokół produkcji innowacyjnych układów. Nasz plan opiera się na trzech filarach. Są to kolejno: rozbudowa i większe wykorzystanie naszych fabryk, wykorzystanie mocy produkcyjnych partnerów oraz powołanie oddzielnej firmy Intel Foundry Services, która będzie oferowała nasze możliwości produkcyjne firmom trzecim z całego świata. Jesteśmy przekonani, że poczynione i planowane inwestycje w rozwój naszych możliwości wytwórczych stworzą nowe okazje i szanse dotarcia do klientów.

Aktywnie uczestniczymy też w projektach z zakresu szeroko rozumianej automatyzacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Podam tu ciekawy i aktualny przykład – nasz partner, byteLAKE, wdrożył w fabryce papieru rozwiązanie monitorujące linię produkcyjną. Algorytmy AI analizują tam obraz z kamer i czujników IoT, aby wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Cały ten system został oparty na rozwiązaniach Intel Xeon i na OpenVINO.

W jaki sposób zmiany w funkcjonowaniu organizacji wpływają na potrzeby w obszarze rozwoju infrastruktury IT?

Ostatni rok pokazał, jak duże znaczenie biznesowe ma możliwość wykorzystania dostępnych danych. Dla wielu firm był to czas mocnego skrętu ku nowoczesnej analityce i automatyzacji, które stały się podstawą do optymalizacji biznesu czy wdrażania nowych modeli działania na rynku. Rosnąca skala wykorzystania danych w biznesie przekłada się na nowe potrzeby w zakresie całościowej wydajności rozwiązań, z których korzystają użytkownicy biznesowi. Na takie postrzeganie wydajności składa się jednak nie tylko dostępność mocy obliczeniowej, wystarczającej do sprawnego działania nawet wymagających aplikacji biznesowych, lecz także nowe potrzeby w obszarze szybkiej transmisji danych. W odpowiedzi, oferujemy dziś karty sieciowe dysponujące przepustowością na poziomie 100 Gb/s, ale pracujemy już nad kolejnymi ich generacjami.

Istotnie zwiększyły się też potrzeby operatorów różnego rodzaju centrów danych, którzy postawili na rozbudowę posiadanej infrastruktury tak, aby móc szybko reagować na nieustannie zmieniającą się sytuację. Nasilił się również trend związany z modernizacją posiadanego wcześniej sprzętu. W efekcie, w naszym przypadku, możemy mówić wręcz o pikowym zwiększeniu zapotrzebowania na procesory, choć – m.in. w obliczu trendów związanych z cyfryzacją kolejnych obszarów naszego życia – popyt na nasze rozwiązania był wysoki także wcześniej.

Powszechne dziś wideokonferencje przekładają się z kolei na dodatkowe wymagania względem mocy obliczeniowej sprzętu, ale także dostępnej przepustowości pasma i stabilności transmisji. Potrzeby związane ze zdalną pracą i edukacją wymagają rozszerzenia możliwości globalnej infrastruktury sieciowej. Wobec rosnącego popytu na zasoby oraz usługi online niezbędne są też inwestycje w infrastrukturę centrów danych. Z perspektywy poszczególnych firm oznacza to m.in. konieczność zmiany punktu odniesienia i zwiększenia nakładów na zapewnienie sprawnej, dostępnej łączności, która staje się fundamentem funkcjonowania rozproszonych organizacji w dobie pracy zdalnej i popularyzacji usług chmury obliczeniowej.

Bezpieczne – i udostępniane w oparciu o najbardziej wydajne technologie – środowisko chmurowe pozwala na znaczną optymalizację czasu i kosztów. Zapewnia również zupełnie nowe sposoby budo-wania i wdrażania innowacji odpowiadających na nowe możliwości biznesowe. Oczywiście, ważne jest także zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu – takiego, który pozwoli im na wykonywanie obowiązków służbowych w modelu hybrydowym, zarówno w biurze, jak i w domu. Mobilność, intuicyjność, bezpieczeństwo czy szybki czas uruchamiania systemu to jedne z kwestii kluczowych dla nowoczesnego miejsca pracy.

Artykuł ukazał się na łamach Raportu ITwiz BEST100 edycja 2021. Zamów poniżej:

Raport ITwiz BEST100 edycja 2021

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *