Praca

Na jakie świadczenia pozapłacowe mogą liczyć informatycy?

Większość pracodawców z branży IT oferuje pracownikom należącym do szeroko rozumianej grupy specjalistów ds. informatyki możliwość świadczenia pracy w sposób zdalny i w elastycznym czasie pracy, a także dostęp do szkoleń oraz zajęć sportowo-rekreacyjnnych. Dość powszechna jest też prywatna opieka medyczna i komputer przenośny. To wnioski z najnowszego raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT.

Na jakie świadczenia pozapłacowe mogą liczyć informatycy?

Zdaniem analityków rynku pracy świadczenia pozapłacowe nabierają coraz większego znaczenia w systemach wynagrodzeń. Szczególnie widać to w branży IT, gdzie konkurencja o doświadczonego pracownika z roku na rok przybiera na sile. Poza świadczeniami charakterystycznymi dla – coraz bardziej powszechnego w branży IT – elastycznego środowiska pracy specjaliści ds. IT doceniają m.in. szkolenia zawodowe. Może z nich korzystać 87 proc. pracowników z tej grupy. Z kolei benefity związane ze sportem i rekreacją zapewnia swoim pracownikom czterech na pięciu (81 proc.) pracodawców z branży IT.

Dostęp do komputera przenośnego oraz dodatkowej opieki medycznej ma z kolei 72 proc. ankietowanych specjalistów IT. Wśród najrzadziej oferowanych specjalistom ds. IT zatrudnionym w branży teleinformatycznej świadczeniami okazały się: uczestnictwo w programie emerytalnym, służbowy samochód oraz ryczałt na paliwo. Analizy objęły specjalistów IT zatrudnionych na umowę o pracę, współpracujących na zasadzie kontraktu, a także pracujących na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Spośród tych grup na świadczenia dodatkowe najrzadziej liczyć mogą specjaliści zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło.

Z raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla branży IT wynika również, że jedną z grup pracowników, która najczęściej otrzymuje świadczenia pozapłacowe są programiści PHP. Przykładowo, dostęp do szkoleń językowych ma 96 proc. programistów o takiej specjalizacji i jedynie 76 proc. programistów C/C++/C#, 63 proc. programistów Java oraz co drugi (51 proc.) programista baz danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *