Rynek

Nowy model edukacji pozwoli wyrównywać cyfrowe szanse

Pandemia zrewolucjonizowała edukację przenosząc szkoły do środowiska wirtualnego. Przede wszystkim jednak właściwa rewolucja zachodzić będzie w tworzeniu nowych modeli kształcenia. Scrum, project management czy programowanie, to przedmioty, które coraz częściej wdrażane będą do programów szkolnych, a nawet jako zajęcia dodatkowe na wczesnym poziomie edukacji. Również firmy, organizacje i fundacje przygotowują na własną rękę programy szkoleniowe, stawiające na kształcenie wśród dzieci umiejętności niezbędnych w zmieniającym się cyfrowym świecie. 

Nowy model edukacji pozwoli wyrównywać cyfrowe szanse

Promowanie programowania czy zarządzania projektami wśród dzieci to coraz częstsze zjawisko – tego rodzaju edukacja rozwija logiczne myślenie, zadaniowość w podejściu do rozwiązywania problemów, czy umiejętność przeprowadzania szybkiej i efektywnej analizy sytuacji. Nie ma chyba wątpliwości, że jest to szereg umiejętności, które warto kształcić od najwcześniejszych etapów edukacji, ale także niezbędna zmiana modeli kształcenia w zmieniającej się rzeczywistości.

Kluczowym jest więc wykształcenie wśród dzieci niezbędnych umiejętności potrzebnych w cyfrowym świecie, ale powszechny dostęp do edukacji w zakresie technologii to także droga do wyrównywania cyfrowych szans wśród dzieci i młodzieży, uważają eksperci. Docelowo skorzysta na tym każdy: najmłodsi, mający większe możliwości wkroczenia na wyższy poziom edukacji czy rynek pracy; organizacje, dla których zmniejszać będzie się luka specjalistów oraz krajowy rynek, który zostanie jeszcze bardziej nasycony ekspertami, już dziś wysoko wykształconymi i docenianymi na całym świecie.

Projekt “Młodzi Programiści”

Programowanie jest jedną z kluczowych umiejętnością w współczesnym świecie. I choć szkoły na wczesnym etapie zaczynają już wprowadzać zajęcia z programowania, to wciąż możemy mówić jeszcze o nielicznych placówkach. Również firmy, organizacje i fundacje realizują na własną rękę programy szkoleniowe dla najmłodszych, pozwalając tym samym zdobyć im takie umiejętności jak m.in. logiczne myślenie czy rozwiązywanie problemów. Przykładem takiej inicjatywy jest realizowany od 2020 roku przez Capgemini program grantowy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu „Młodzi Programiści”.

“Projekt „Młodzi Programiści 2.0” jest kontynuacją edycji „Młodzi Programiści” z 2020 roku z diametralnym ulepszeniem. W 2020 roku dotarliśmy do ponad 1000 dzieci poprzez współpracę z wydziałami edukacji, szkołami, domami dziecka oraz centrami pieczy zastępczej w całej Polsce. Dzieci otrzymały narzędzia, dzięki którym mogły samodzielnie nauczyć się programowania. W programie udało zrealizować założony parytet 50% dziewczynek oraz minimum 20% dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych” – komentuje Adam Konieczny, lider projektu „Młodzi Programiści 2.0” z katowickiego Capgemini. “Tegoroczna realizacja odbędzie się na platformie stworzonej przez Capgemini – Cyber Plac i jest skierowana do 1500 dzieci i młodzieży w całej Polsce. Rejestrując się, uczestnicy otrzymają dożywotni dostęp do kursów programowania w Scratchu, Minecrafcie i Pythonie” – dodaje.

Projekt zakłada realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ: zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie. Inicjatywa opiera się o naukę programowania dla dzieci i młodzieży, czyli naukę samodzielną umiejętności spoza podstawy programowej. Kursanci będą uczyć się nie tego, co muszą, ale tego co chcą i po godzinach oficjalnej nauki – wskazują przedstawiciele Capgemini. Inicjatywa spełnia także wytyczne zrównoważonego rozwoju środowiska – promuje edukacje zdalną, minimalizując emisję CO2, a dodatkowo cechuje się brakiem konieczności przygotowywania jakichkolwiek materiałów papierowych.

“Pokazujemy dzieciom i młodzieży, że można się uczyć bez książek, notatek i zeszytów – wszystko jest realizowane elektronicznie. Co więcej, istotny jest dla nas aspekt zdrowia psychicznego, dlatego w tegorocznej edycji zachęcamy równie mocno do nauki programowania na zewnątrz, wśród natury i alpak” – wskazuje Adam Konieczny.

Szerzenie świadomości w pracy projektowej

Praca w grupach, uszanowanie różnorodności, podstawy metodologii zarządzania projektem, to z kolei umiejętności, które najmłodsi nabywają podczas warsztatów z zarządzania projektami – PM Cap Kids, organizowanymi we współpracy z Internation Project Management Institute (IPMA). Praca projektowa, planowanie projektu czy zarządzanie konfliktem to umiejętności potrzebne już nie tylko w życiu zawodowym ale również coraz częściej na wczesnych etapach edukacji. Poprzez ciekawie, interaktywnie i edukacyjnie ukierunkowane prace i dyskusje w grupach na tego rodzaju warsztatach dzieci mają szansę rozmawiać o ważnych aktualnie tematach związanych z ekologią, zrównoważonym rozwojem, empatią czy współpracą.

“Wraz z wolontariuszami z wrocławskiego oddziału Capgemini chcielibyśmy szerzyć świadomość projektową wśród dzieci i młodzieży i planujemy kontynuować cykl warsztatów. Przygotowania do tej inicjatywy rozpoczęliśmy już w 2019 roku, ale ze względu na pandemię, dopiero w 2021 udało się przeprowadzić pierwsze warsztaty z dziećmi” – mówi Bogusz Ulatowski, lider projektu PM Cap Kids z wrocławskiego Capgemini. “Szczególnie zależy nam na spotkaniach stacjonarnych, podczas których dzieci mają szansę na bezpośredni kontakt z naszymi specjalistami oraz pracę w grupach nad praktycznymi zadaniami (m.in. na zbudowanie czegoś na podstawie podanych wymagań i dostępnych zasobach, w ograniczonym zakresie czasowym – czyli na tzw. projektach), co przekłada się na zwiększenie ich zaangażowania. Naszym celem jest rozszerzenie inicjatywy w tym roku także na inne lokalizacje Capgemini w Polsce – Poznań, Katowice i Warszawę” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *