Branża ITRynek

NTT System podwaja zysk za trzy kwartały 2020 roku

Zarząd NTT System podał wstępne, skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku zysk netto wyniósł 7,1 mln zł, zaś przychody – 501 mln zł. Oznacza to wzrost o niemal 103% wobec zysku osiągniętego w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku, tj. 3,5 mln zł, który uzyskano przy przychodach w wysokości 363,4 mln zł.

NTT System podwaja zysk za trzy kwartały 2020 roku

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, zarówno osobno rozpatrywany trzeci kwartał, jak i dwa poprzednie były dla niej rekordowe, mimo trudnego okresu gospodarczego. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie 2020 roku Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 4,1 mln zł, czyli ok. 60% więcej, niż rok wcześniej.

„Dystrybucja i sprzedaż w czasach pandemii, to swoista jazda bez trzymanki, bo ciągłym zmianom ulega zarówno łańcuch dostaw jak i rynek wewnętrzny” – mówi Tadeusz Kurek, prezes NTT System. „Mamy jednak powody do zadowolenia. Obok bardzo dobrej sprzedaży sprzętu komputerowego notujemy też duże wzrosty w segmencie sprzętu mobilnego. Ponadto podpisaliśmy właśnie aneks do jednej z umów faktoringu, na mocy którego limit finansowania został zwiększony z 11 do 18,5 mln zł. Patrzymy w przyszłość z optymizmem, bowiem takie działania, wysokie kapitały własne i bardzo dobre wyniki świadczą o zaufaniu jakim cieszy się spółka wśród odbiorców, dostawców i instytucji finansowych” – dodał.

Prezes NTT System podkreśla również, iż współpraca z instytucjami finansowymi takimi jak ubezpieczyciele, banki i faktorzy to klucz do sukcesu w dystrybucji, zaś obecne skłonności do finansowania branży IT są jeszcze zbyt małe w stosunku do zapotrzebowania rynkowego.

Raport z pełnymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej NTT System podany zostanie 27 listopada 2020 roku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *