Branża ITRynek

Ośrodek Przetwarzania Informacji wdrożył Oracle Autonomous Database Warehouse Cloud

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to jednostka naukowa realizująca systemy informatyczne dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, służące środowisku naukowemu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Narodowemu Centrum Nauki oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Z danych korzysta także wielu innych odbiorców instytucjonalnych.

Ośrodek Przetwarzania Informacji wdrożył Oracle Autonomous Database Warehouse Cloud

Ośrodek Przetwarzania Informacji(OPI) jest od wielu lat użytkownikiem baz danych Oracle, stanowiących platformę utrzymującą działanie kluczowych systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Dział Zasobów Informacyjnych (DZI) OPI. Dział ten potrzebował jednak wydajnego środowiska do wykonywania zapytań ad-hoc oraz raportów tekstowych dotyczących gromadzonych w swoich systemach informacji. DZI otrzymuje zadania m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące danych historycznych rejestrowanych w systemach IT zarządzanych przez OPI. Problemem był brak możliwości równoczesnej pracy na więcej niż jednej kopii bazy, z których każda odzwierciedlałaby stan techniczny danych w innym punkcie czasowym. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie autonomicznej bazy danych Oracle Autonomous Database Warehouse Cloud.

Dzięki zastosowaniu Oracle Autonomous Database Warehouse Cloud, Dział Zasobów Informacyjnych OPI ma możliwość jednoczesnej pracy na wymaganej ilości kopii bazy danych, a zlecenia może realizować przy minimalnym zaangażowaniu kadry IT z innych działów. „Autonomiczność rozwiązania pozwoliła także na wyeliminowanie czynności administracyjnych związanych z utrzymywaniem danej kopii bazy. Szacujemy, że dzięki zastosowaniu Oracle ADW czas realizacji wspomnianych zleceń skrócił się średnio o 40%. Jednocześnie dzięki możliwości szybkiego skalowania bazy danych Oracle ADW, czas wykonywania ekstrakcji i agregacji danych zredukował się nawet kilkukrotnie” – opowiada Krzysztof Wiliński, Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych Ośrodka Przetwarzania Informacji.

DZI otrzymuje zadania m.in. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące danych historycznych rejestrowanych w systemach IT zarządzanych przez OPI. Problemem był brak możliwości równoczesnej pracy na więcej niż jednej kopii bazy, z których każda odzwierciedlałaby stan techniczny danych w innym punkcie czasowym. Dzięki Oracle Autonomous Database Warehouse Cloudczas realizacji zleceń skrócił się średnio o 40%.

Baza ta jest jedną z wersji Oracle Autonomous Database, która została skonfigurowana specjalnie dla potrzeb realizowania zadań związanych z działaniem hurtowni danych, czyli integracji danych, ich szybkiego przesyłania i analizowania. „Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji na potrzeby obsługi zadań administracyjnych baza ta jest właściwie bezobsługowa. Sama się skaluje, stroi, dba o swoje bezpieczeństwo i aktualność. Autonomiczna hurtownia danych jest także bardzo łatwa do uruchomienia i może zostać wykorzystana niemal od razu. Ponadto autonomiczna baza Oracle działa w chmurze, co daje niemal nieskończoną skalowalność zasobów” – komentuje Sławomir Koźluk, Customer Success Manager w Oracle Polska.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *