AdvertorialCIOPolecane tematy

PLC wdrożyła w Transgourmet Polska system Commvault 10 Promocja

Promocja
Transgourmet Polska (d. Selgros Cash & Carry) w ramach rozwoju infrastruktury IT wymienił system do zarządzania i ochrony danych. Dotychczas wykorzystywane rozwiązanie zostało zastąpione systemem spełniającym oczekiwania spółki w zakresie odzyskiwania danych i zostało wdrożone w modelu nie ograniczającym, a wręcz rozwijającym kompetencje lokalnego zespołu administratorów.

PLC wdrożyła w Transgourmet Polska system Commvault 10<span class=sponsorowany> Promocja</span>

Selgros Cash & Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferuje zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Firma ma 16 sklepów, w których udostępnia prawie 40 000 artykułów i zatrudnia ponad 4000 pracowników. Pierwsza hala Selgros Cash & Carry została otwarta w Poznaniu w roku 1997. Sieć handlowa w dalszym ciągu się rozwija, otwiera nowe hale sprzedaży, w roku 2015 uruchomiono też magazyn dowozowy Transgourmet Food Service w Ożarowie Mazowieckim. Selgros Cash & Carry z centralą w Poznaniu jest częścią holdingu Transgourmet zajmującego się hurtową sprzedażą produktów żywnościowych. Z kolei udziałowcem Transgourmet Holding SE jest COOP, druga co do wielkości szwajcarska grupa handlu artykułami spożywczymi zatrudniająca 54 tys. pracowników.

Usprawnienie procesu zarządzania i ochrony danych

Od roku 2014 prowadzone są w Selgros Cash & Carry projekty związane z unowocześnianiem infrastruktury IT i usprawnianiem procesów biznesowych. Jednym z elementów tych projektów było uporządkowanie procesu backupu. „Z perspektywy odzyskania danych poprzedni system był niewystarczający dla wciąż rozbudowywanej infrastruktury. Brak było np. możliwości efektywnego i scentralizowanego backupu danych lokalnych z naszych hal. Trudno było także pozyskać odpowiednie raporty. Problemem było również to, że zarządzanie backupem i archiwizacją danych przekazane było częściowo w outsourcing” – wspomina Bartłomiej Stryczek, zastępca dyrektora IT w Transgourmet Polska. „Tymczasem korzystamy z bardzo wielu różnorodnych systemów IT i musimy zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych w nich przechowywanych” – dodaje.

W związku z tym Transgourmet Polska zaczął szukać nowego rozwiązania do zarządzania i ochrony danych. Od tego systemu – choć znajdującego się w back-office – zależy bezpieczeństwo systemów biznesowych, w tym zastosowanie odpowiednich polityk bezpieczeństwa. „Potrzebowaliśmy narzędzia, które będzie dostosowane – w zakresie backupu i odtworzenia danych – do wymogów opiekunów poszczególnych, stosowanych przez nas, aplikacji biznesowych. Poprzednie rozwiązanie nie dawało takich możliwości” – wyjaśnia Bartłomiej Stryczek. „Jednocześnie wiadomo było, że – odpowiadając za całość wsparcia procesów biznesowych – możemy poświęcić tego typu projektom bardzo mało czasu. Na naszym partnerze spoczywało więc znalezienie i zaproponowanie systemu do zarządzania i ochrony danych z wartością dodaną” – dodaje.

Istotą backupu jest sprawność odtworzeniowa

Ostatecznie wybrano – zaoferowane przez poznańską firmę PLC Doradztwo Informatyczne, partnera S4E – rozwiązanie Commvault 10. „Najważniejszy z punktu widzenia Transgourmet Polska był przewidywalny czas odtworzenia danych, tzw. Sprawność odtworzeniowa. Poprzedni system miał tylko jedną bazę backupową i tylko jedno miejsce odtworzeniowe – lokalnie, w miejscu przetwarzania danych. Teraz są dwa centra backupu – w Centrali firmy i w drugim centrum danych, uruchomionym w 2015 roku” – tłumaczy Jerzy Ślebodziński, członek zarządu firmy PLC Doradztwo Informatyczne. „Ponadto – w ramach projektu – opracowaliśmy kompleksową politykę bezpieczeństwa danych. Określono m.in. maksymalny poziom retencji, czyli czasu utrzymywania danych, a także maksymalny czas ich odtworzenia oraz ilości danych, które można utracić bez wpływu na proces biznesowy, w tym tzw. punkty odzysku” – dodaje. Na ten ostatni aspekt wpływ mieli opiekunowie aplikacji biznesowych. Liczba punktów odzysku zależy z jednej strony od ich potrzeb, a z drugiej – od dostępnych zasobów pamięci masowych. Osiągnięto kompromis pomiędzy tymi dwoma czynnikami.

Po deduplikacji wielkość backupu danych w Transgourmet Polska to kilkanaście terabajtów, przy wolumenie wykorzystywanych danych na poziomie ok. 120 TB. W ramach projektu wdrożenia systemu Commvault 10 zrezygnowano z archiwizacji danych na napędy taśmowe. Obecnie wykorzystywane są do tego znacznie szybsze w odczycie tradycyjne dyski twarde na macierzach HPE MSA1040 SAN Storage.

Backup ze wszystkich systemów i lokalizacji

System Commvault 10 zapewnia backup danych ze wszystkich systemów wspierających działalność Transgourmet Polska. Łącznie w centrali firmy znajduje się kilkadziesiąt serwerów backupowanych plus 16 w lokalizacjach zdalnych w halach. Dane ze sklepów archiwizowane są do głównego centrum danych, a następnie tworzona jest replika do zapasowego centrum danych, gdzie znajduje się środowisko odtworzeniowe systemów IT Transgourmet Polska.

W roku 2015 dokonano również modernizacji sieci WAN. „Dzięki temu – mimo że proces backupu realizowany jest właściwie bez przerwy – nie zakłóca on działania innych, stosowanych przez nas, rozwiązań” – mówi Bartłomiej Stryczek. Proces odtworzenia pojedynczego pliku to dziś zaledwie kilka minut. Oznacza to bardzo dużą poprawę w stosunku do poprzednio wykorzystywanego rozwiązania. Dotychczasowy system do zarządzania i ochrony danych nie gwarantował także sprawnego ich odtworzenia na bazie generowanych raportów.

Backup hybrydowy – czyli backup maszyn wirtualnych i backup od strony baz danych

Poprawę ochrony danych z systemów biznesowych Transgourmet Polska zapewnia również zastosowanie tzw. backupu hybrydowego. Polega on na backupie maszyn wirtualnych w zakresie ich dysków systemowych oraz niezależnym backupie danych produkcyjnych – takich jak pliki oraz bazy danych, pozwalając osiągnąć lepszą granularność backupu oraz odtwarzania z zachowaniem pełnej spójności baz danych. W centrum danych Transgourmet Polska jest ok. 100 wirtualnych serwerów. „Backup tylko i wyłącznie maszyn wirtualnych (tzn. Snap shot) jest dużym uproszczeniem, ale niestety nie daje pełnej gwarancji odtworzenia konsystentnych (spójnych) danych – zwłaszcza bazodanowych” – twierdzi Jerzy Ślebodziński.

Jak wspomina Bartłomiej Stryczek, nawet administratorzy – których trudno namówić do zmiany stosowanych rozwiązań – szybko przekonali się do nowego narzędzia Commvault 10. Obecnie w Transgourmet Polska jest dwóch przeszkolonych specjalistów w zakresie zarządzania i ochrony danych. Kiedyś większość zadań spoczywała na naszym partnerze. Poza tym – w przypadku poważniejszych problemów – firma ma dostęp do wsparcia Commvault w języku polskim i dedykowanych, w ramach podpisanej umowy wsparcia, inżynierów firmy PLC Doradztwo Informatyczne.

Planowane jest kontynuowanie projektu wdrożenia rozwiązania Commvault 10, w tym upgrade do wersji 11. Dokupywane mają być m.in. kolejne licencje. „Przyrost danych jest szybszy niż wcześniej zakładaliśmy. Dodatkowo zamierzamy uruchomić 4 serwerownie wspierające rozwijający się biznes, co spowoduje dodatkowe zwiększenie chronionego wolumenu danych. Procesem backupu objęty jest też system poczty elektronicznej – Microsoft Exchange. W tym przypadku stosujemy backup granularny – archiwizację całej bazy i pojedynczych skrzynek pocztowych, z dokładnością do pojedynczego e-maila” – podsumowuje Bartłomiej Stryczek.

KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE W TRANSGOURMET POLSKA PO WDROŻENIU COMMVAULT 10
• Znacząca poprawa bezpieczeństwa całego przedsiębiorstwa, poprzez oddzielenie miejsca przetwarzania danych od miejsca przechowywania backupu. Procesy backupu i odtworzenia odbywają się w dwóch lokalizacjach.
• Dopasowanie narzędzia do polityki bezpieczeństwa firmy, w tym wymogów opiekunów aplikacji biznesowych.
• Opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa danych – określono m.in. maksymalny poziom retencji danych; maksymalny czas ich odtworzenia; ilości informacji, które można utracić bez wpływu na proces biznesowy i punkty odzysku.
• Zapewnienie 100-proc. spójności backupowanych danych maszyn wirtualnych, poprzez wprowadzenie backupu hybrydowego.
• Zwiększenie granularności procesu backupu oraz odtworzenia danych.
• Przyspieszenie procesu odtworzenia danych, do zaledwie kilku minut.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *