Branża ITRynek

Polacy spędzają coraz więcej czasu w Internecie

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej średnia ilość czasu spędzanego w Internecie w czasie pandemii wzrosła średnio o godzinę w stosunku do okresu przed pandemią. Oznacza to, że w Sieci spędzamy już średnio ponad 4 godziny dziennie.

Polacy spędzają coraz więcej czasu w Internecie

Użytkowanie Internetu jest zależne od wieku i wykształcenia badanych. Wśród użytkowników sieci najmniejszy odsetek stanowią osoby w wieku 60+ oraz z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Natomiast wszystkie osoby z wykształceniem wyższym oraz między 15. a 24. rokiem życia deklarują, że korzystają z usług oferowanych przez sieć. Najwięcej, bo aż 95,1% respondentów posiada mobilny dostęp do internetu w telefonie komórkowym. Dostęp do internetu stacjonarnego deklaruje mniej niż połowa ankietowanych (49,3%). Dlaczego Polacy nie korzystają z internetu? 61,0% ankietowanych uważa, że nie odczuwa takiej potrzeby, blisko połowa (48,8%) nie potrafi z niego korzystać, a prawie 20% nie posiada odpowiedniego sprzętu. Do usług internetowych wykorzystywanych najczęściej zaliczyć należy przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z portali społecznościowych – codziennie robi to odpowiednio 67,0% i 57,6% ankietowanych.

Wpływ COVID-19 na zachowania telekomunikacyjne Polaków

Co czwarty badany wskazuje, że w czasie pandemii COVID-19 wzrosło jego zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Przeciwnego zdania było 72,2% ankietowanych. Wśród najczęściej wybieranych usług w czasie pandemii znalazły się połączenia głosowe (45,5%), komunikatory internetowe (40,3%) oraz portale społecznościowe (34,2%). Średni czas korzystania z Internetu był wyższy o godzinę, a maksymalny wskazywany czas to 15 godzin (dziennie). Około 10% badanych dłużej rozmawia przez telefon stacjonarny, częściej wysyła SMSy. Podobny odsetek wysyła także więcej MMSów niż przed pandemią. Aż 43,4% zwiększyło częstotliwość użytkowania komunikatorów internetowych, a 16,3% częściej wykorzystuje aplikacje i programy wideokonferencji. Z kolei co trzeci badany korzystał w czasie pandemii z handlu elektronicznego, kupując najczęściej odzież (81,1%). Powodem zakupów on-line były głównie niższe ceny i oszczędność czasu.

Co ciekawe, respondenci pozytywnie ocenili usługi telekomunikacyjne podczas trwania pandemii. Odsetek pozytywnych wskazań wyniósł ponad 80% w przypadku dostępności usług i 77% w odniesieniu do jakości połączeń i niezawodności usługi. Ponad 67% ankietowanych pozytywnie oceniło aspekt cenowy usług telekomunikacyjnych.

Poważne braki w obszarze bezpieczeństwa

Jednocześnie, wnioski z badania UKE pozwalają sądzić, że wielu polskich konsumentów z niewystarczającą uwagą traktuje kwestię należytego zabezpieczenia urządzeń wykorzystywanych do komunikacji z Internetem. Tylko niewiele ponad połowa respondentów korzysta z programów antywirusowych, antyspyware lub innych pozwalających zabezpieczyć komputer przed zagrożeniami (56,2%). Badani zdecydowanie rzadziej niż w przypadku zabezpieczeń komputera, korzystają z zabezpieczeń telefonu (40,3%), a ponad połowa respondentów (52,7%) w ogóle nie korzysta z takich rozwiązań. Dla 89,6% badanych prywatność w Internecie ma duże znaczenie, przy czym dla ponad połowy jest ona zdecydowanie ważna. Z kolei 7,8% respondentów twierdzi, że prywatność w sieci nie ma większego znaczenia. Jako niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z sieci badani najczęściej wymieniają kradzież tożsamości, zaciągnięcie zobowiązań oraz wyłudzanie loginów i haseł – każde z tych stwierdzeń wskazała ponad połowa.

Analizę UKE zatytułowaną „Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów” przeprowadzono w listopadzie ub.r. na reprezentatywnej grupie 2 tys. osób metodą CAPI (wywiad indywidualny wspomagany komputerowo).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *