Rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu „Bony na cyfryzację”

Do dofinansowania zarekomendowano w nim blisko 700 projektów, które sfinansowane zostaną ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Każdy z projektów może otrzymać średnio po 215 tys. zł. Wszystkie dotyczyły rozwiązań związanych z cyfryzacją.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu „Bony na cyfryzację”

Z dokładnie 696 zarekomendowanych do dofinasowania inicjatyw, najwięcej, bo aż 121 pochodziło z województwa mazowieckiego, a kolejno – 103 z małopolskiego. Najmniej zarekomendowano natomiast z województwa opolskiego – zaledwie 6 projektów.

“W dziedzinie cyfryzacji mamy jeszcze sporo do zrobienia. Polska podejmuje intensywne działania, aby zwiększyć wykorzystanie IT w przedsiębiorstwach, które odbiega od poziomu innych państw UE” – skomentował Dariusz Budrowski, prezes PARP. „Bony na cyfryzację” to konkurs dla MŚP, którego celem było łagodzenie skutków COVID-19 oraz ograniczanie ryzyka gospodarczego i społecznego, wywoływanego przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 255 tys. zł należy przeznaczyć na zakup oprogramowania, usług programistycznych, a także pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych towarzyszących wdrożeniu nowych rozwiązań cyfrowych” – dodał.

Na konkurs wpłynęło 6 108 wniosków o wartości ponad 1,2 mld zł. Większość z zarekomendowanych do dofinansowania stanowiły projekty mikroprzedsiębiorstw. 209 inicjatyw dotyczyło technologii informatycznych, 113 zarządzania przedsiębiorstwami, a 110 edukacji. Były to najczęściej wskazywane w nich dziedziny.

Jak informują organizatorzy, dodatkowe punkty w ocenie kryteriów obligatoryjnych otrzymało 474 przedsiębiorstw, reprezentujących branże szczególnie dotknięte pandemią, jak: edukacja pozaszkolna, hotelarstwo, gastronomia, architektura, fizjoterapia, organizacja turystyki oraz wydarzeń takich jak targi, wystawy, kongresy. Wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 149 386 741,21 zł. W ocenie złożonych do PARP wniosków, poza pracownikami tej organizacji, uczestniczyło także 165 branżowych ekspertów zewnętrznych. Łącznie oceniający przeprowadzili ponad 11,6 tys. ocen merytorycznych.

Ciekawe innowacje

Przedsiębiorcy najczęściej wnioskowali o wsparcie projektów dotyczących pracy zdalnej, szkoleń online, elektronicznego obiegu dokumentów, zdalnej obsługi klienta czy systemu ERP. Wśród ciekawych innowacji procesowych znalazła się m.in. organizacja wycieczek, dzięki stworzeniu platformy agregującej wirtualne wycieczki, z funkcjonalnością łatwej usługi za pomocą gogli VR. Innym interesującym projektem jest realizacja zamówień klientów przemysłowych na specjalistyczne maszyny produkcyjne, zakładająca wdrożenie oprogramowania do zdalnego prowadzenia procesów nadzorowania maszyn i zdalnego prowadzenia początkowych czynności procesu serwisowania, wspomagającego prowadzenie działań serwisowych i naprawczych maszyn. Na uwagę zasługuje także wdrożenie oprogramowania w zakresie badań laboratoryjnych, dzięki któremu na bieżąco będzie można monitorować temperaturę w lodówkach, w których przewożony jest materiał biologiczny. Wcześniej pomiar temperatury odbywał się ręcznie.

Konkurs zorganizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został zwiększony o blisko 40 mln zł. Za koordynację projektu odpowiada PARP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *