BiznesCIO

Polski przemysł traci na zwinności przez braki w funkcjonalności ERP

Z analiz zleconych przez firmę BPSC wynika, że polskie firmy nie są przygotowane do szybkich zmian planów produkcyjnych. Braki technologiczne i procesowe w obszarze harmonogramowania przekładają się na przestoje, opóźnienia i zwiększenie kosztów produkcji.

Polski przemysł traci na zwinności przez braki w funkcjonalności ERP

Przeprowadzone firmy BPSC pokazują, że w ośmiu na dziesięć (78 proc.) firm produkcyjnych na skutek różnych czynników zmianom ulega mniej niż 30 proc. zaakceptowanych wcześniej planów produkcyjnych. W pozostałej grupie odsetek modyfikowanych planów jest wyższy, zaś w niektórych przypadkach sięga całości przygotowanych uprzednio planów produkcji. W wielu przypadkach niemożliwe staje się jednak szybkie wprowadzenie niezbędnych zmian – m.in. na skutek nieposiadania odpowiednich narzędzi lub – uwzględnionych w planie prac – informacji o faktycznej niedostępności zasobów produkcyjnych lub surowców.

47 proc. przedsiębiorstw na potrzeby planowania produkcji wykorzystuje arkusze kalkulacyjne. Statystycznie tylko 3 proc. firm korzysta z rozwiązań typu Advanced Planning and Scheduling

Co ciekawe, większość, bo aż 67 proc. firm, których przedstawiciele brali udział w zleconym przez firmę BPSC badaniu, dysponuje zintegrowanym systemem klasy ERP. Jednak aż 45% badanych firm przyznaje, że nie posiada narzędzi pozwalających na łatwe tworzenie symulacji różnych wersji planów produkcyjnych. Podobny odsetek (47 proc.) na potrzeby planowania produkcji wykorzystuje arkusze kalkulacyjne. Statystycznie tylko 3 proc. firm korzysta z rozwiązań typu Advanced Planning and Scheduling. „Z badań, które przeprowadziliśmy wyłania się obraz przedsiębiorstwa, w którym planowanie produkcji sprowadza się do szybkiego reagowania na pojawiający się nagle brak zasobów. Wygląda na to, że firmy w niewielkim stopniu przewidują ich brak. Głównym wyzwaniem biznesowym staje się usprawnienie procesu planowania oraz zarządzanie awariami” – tłumaczy Adam Stańczyk, analityk w firmie BPSC.

Przeczytaj również
Innowacja do osiągnięcia. Open source jest obecnie integralną częścią naszego świata.

Jednocześnie, główną przyczyną konieczności wprowadzania zmian w planach produkcyjnych mają być awarie maszyn. Na aspekt ten wskazuje 76 proc. Nieterminowe dostawy surowców lub półproduktów wymagają wprowadzenia zmian w planach produkcyjnych w przypadku dwóch na trzy firmy (67 proc.). Problematyczne jest także pojawianie się tzw. wąskich gardeł produkcyjnych, a także opóźnień we współpracy z podwykonawcami. Problematyczne okazuje się też szybkie dostosowywanie procesów produkcyjnych do zmian koniunktury i wahań popytu, a także zakłócenia dotyczące łańcucha dostaw.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie BPSC przez firmę Marketer IT wzięli udział przedstawiciele 180 przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *