BranżaRynek

Prawie 10,2 mld zł w przetargach publicznych w IT w 2018 roku

Kwota ta oznacza 2-krotny wzrost zamówień na IT w administracji publicznej w Polsce. W roku 2017 było to 5,1 mld zł. Największy, rozstrzygnięty przetarg – na prawie 2,3 mld zł – dotyczył przetargu na budowę przez PKP Polskie Linie Kolejowe sieci GSM-R. Pomijając to wzrost byłby i tak imponujący, 55 proc.

Prawie 10,2 mld zł w przetargach publicznych w IT w 2018 roku

Z raportu serwisu Pressinfo.pl wynika, że w IV kwartale 2018 roku, dokonano łącznie 7 121 rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związane z branżą IT, z czego 1 603 wyniki zakończyło się unieważnieniem. Przedmiotem analizy Pressinfo.pl są wyłącznie postępowania przetargowe zakończone wyłonieniem wykonawcy. W badanym okresie zmonitorowano 5 518 ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z tej puli 4 679 wyników dotyczyło bezpośrednio branży IT. W branży IT w IV kwartale 2018 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów, których łączna wartość wyniosła 2,16 mld zł.

Jako oceniają autorzy raportu, największe firmy – po okresie stagnacji i obcinania marż – odczuwają pozytywny wpływ wzrostu ilości zamówień publicznych w administracji publicznej. Korzystne trendy w gospodarce pozwalają również przypuszczać, że w 2019 roku dynamika rozwoju rynku zamówień publicznych w branży IT nadal będzie zachowywała trend wzrostowy.Stagnacja, która trwała 2 lata, spowodowała duże problemy firm działających w tym segmencie.

Jako oceniają autorzy raportu, największe firmy – po okresie stagnacji i obcinania marż – odczuwają pozytywny wpływ wzrostu ilości zamówień publicznych w administracji publicznej. Korzystne trendy w gospodarce pozwalają również przypuszczać, że w 2019 roku dynamika rozwoju rynku zamówień publicznych w branży IT nadal będzie zachowywała trend wzrostowy. Prognozy zakładają co najmniej 5 proc. wzrost. Stagnacja, która trwała 2 lata, spowodowała duże problemy firm działających w tym segmencie. Analizując dane pod kątem łącznej wartości wygranych przetargów, liderem w IV kwartale była firma Suntar (76,8 mln zł), a następnie S&T Services Polska (69,2 mln zł) i Asseco Poland (66,2 mln zł).

Przeczytaj również
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu wdrożył Oracle Cloud

W ostatnich miesiącach 2018 roku rozstrzygnięto kilka przetargów związanych z – szeroko rozumianą – cyfryzacją państwa. Wśród nich były np.: zadania realizowane w ramach projekty Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, dostosowanie systemu KSI ZUS do zmian legislacyjnych czy świadczenie usługi utrzymania i przebudowy infrastruktury przydrożnej Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. To tylko niektóre z tych przetargów.

Postępowanie o najwyższej wartości był przetarg opublikowany przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie (prawie 60 mln zł), który wygrała firma T4B. Dotyczył on „zaprojektowania, wykonania, dostawy, wdrożenia, gwarantowania prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i wsparcia utrzymania wszystkich środowisk systemu Cyfrowa Granica”. Z Kolei Komenda Główna Policji w Warszawie podpisała z Suntar umowę ramową na ponad 40 mln zł na „wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy poprzez zakup komputerów przenośnych”. Podobną umowę Komenda zawarła na 34 mln zł z Innovation in Technology na „zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania” dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KG Policji w Warszawie. Natomiast PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Orange Polska umowę na 28 mln zł na świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN.

Wielkość zamówień na rynku publicznym w latach 2013-2018 (w mld zł)

2013    10,3
2014    7,0
2015    6,1
2016    4,0
2017    5,1
2018    10,2

Źródło – serwisu Pressinfo.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *