Artykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointCIORynekPolecane tematy

Rozwijamy się w Polsce i w regionie
EVP

Executive ViewPoint
O szansach wynikających z dzisiejszych zmian rynkowych, potencjale internetu rzeczy, a także o kierunkach rozwoju systemu IFS Applications oraz sieci partnerów i realizowanych obecnie projektach mówi Marcin Taranek, prezes zarządu firmy IFS na Europę Wschodnią i Azję Centralną.

Rozwijamy się w Polsce i w regionie<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

Staramy się nieustannie analizować czynniki, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a wnioski wykorzystywać w planach rozwoju naszego oprogramowania. Sądzę, że to właśnie dzięki temu nasze rozwiązania spełniają z nawiązką oczekiwania wynikające z nowych realiów rynkowych. Obecnie istotną rolę w obszarze prac nad rozwojem systemu IFS Applications odgrywają nowe narzędzia do wizualizacji danych, optymalizacji procesów decyzyjnych, a także poprawy wydajności organizacji.

W jaki sposób zapadają decyzje o kierunkach rozwoju oprogramowania IFS? Jakich nowości możemy spodziewać się w kolejnych wersjach systemu IFS Applications?

Staramy się nieustannie analizować czynniki, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a wnioski wykorzystywać w planach rozwoju naszego oprogramowania. Sądzę, że to właśnie dzięki temu nasze rozwiązania spełniają z nawiązką oczekiwania wynikające z nowych realiów rynkowych. Obecnie istotną rolę w obszarze prac nad rozwojem systemu IFS Applications odgrywają nowe narzędzia do wizualizacji danych, optymalizacji procesów decyzyjnych, a także poprawy wydajności organizacji. Szczególne miejsce w kontekście strategii rozwoju rozwiązań IFS odgrywa zaawansowana analityka operacyjna. W połowie 2015 roku korporacja IFS nabyła firmę VisionWaves, która wcześniej była naszym partnerem technologicznym. Spółka ta wyspecjalizowała się w rozwiązaniach łączących zarządzanie architekturą przedsiębiorstwa, kontrolę nad przebiegiem procesów biznesowych, a także wiele innych funkcji, na czele z analityką biznesową.

Takie narzędzia, określane mianem Enterprise Operational Intelligence (EOI), zapewniają użytkownikom możliwość łatwego i szybkiego monitorowania bieżących operacji biznesowych, a co za tym idzie sprawniejszej realizacji celów, a także poprawy wydajności przedsiębiorstwa. Istotna jest tu również unikalna architektura rozwiązania, która umożliwia ograniczenie do minimum czasu potrzebnego na modelowanie i wdrożenie strategii w ramach oprogramowania biznesowego. Co ważne, rozwiązania IFS EOI oraz IFS Business Intelligence bazują na tej samej platformie i będą rozwijane równolegle, w ścisłej integracji. Pracujemy też nad wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji, jako rozwinięcia dla typowych funkcji analitycznych.

Jaką rolę, Pańskim zdaniem, odegrają rozwiązania związane z internetem rzeczy (IoT)?

Zbliżamy się do punktu krytycznego w rozwoju internetu rzeczy. Rozwiązania zaliczane do IoT przestają być wyłącznie tematem do dyskusji i rozważań koncepcyjnych. Natomiast stają się coraz wyraźniejszym czynnikiem wpływającym na wartość biznesową. Według prognoz IDC, wśród branż, które w nadchodzących latach przeznaczą największe środki na inwestycje związane z wykorzystaniem internetu rzeczy, czołowe miejsca zajmuje przemysł i energetyka – branże, z którymi IFS jest od lat związany. W ramach naszych prac rozwojowych realizujemy szereg projektów, które pomogą nam efektywnie wspierać klientów w rzeczywistym zastosowaniu możliwości internetu rzeczy w ich działalności. Ważnym etapem w realizacji tej strategii rozwoju jest – ogłoszone na początku 2016 roku – nabycie fińskiej firmy MainIoT Software. Jest to istotny dostawca innowacyjnych rozwiązań do zarządzania majątkiem i usługami serwisowymi dla branż: energetycznej, produkcyjnej i usługowej. Technologie tej firmy zamierzamy wykorzystać właśnie w kontekście naszych planów związanych z koncepcją szerokiego wykorzystania internetu rzeczy w przemyśle.

Ważny jest dla nas także dalszy rozwój rozwiązań, które oferujemy w modelu chmury obliczeniowej. Spotykamy się z rosnącym zainteresowaniem takimi usługami. Znacząco wzrosła np. liczba wdrożeń – oferowanych za pośrednictwem środowiska Microsoft Azure – rozwiązań skupionych wokół systemu IFS Applications, a także oprogramowania wspierającego zarządzanie obsługą serwisową. Fundamentem naszej oferty rozwiązań cloud computing jest IFS Managed Cloud. Przekazując nam zarządzanie środowiskiem technicznym, firmy mogą korzystać z naszej wiedzy fachowej oraz wydajności, jaką daje model chmury obliczeniowej, nie ponosząc jednocześnie kosztów utrzymania wymaganej infrastruktury. Od niedawna w wersji chmurowej dostępne jest także dedykowane rozwiązanie IFS wspierające zarządzanie serwisem w terenie. Pozwala ono na zautomatyzowanie wszystkich czynności związanych z serwisem, w tym pracą mobilnych serwisantów, zarządzanie umowami i gwarancjami, a także częściami zamiennymi, remontami i zwrotami.

IFS inwestuje również w nowinki technologiczne…

Zgadza się. Nasz dział badawczy IFS Labs nieustannie pracuje nad innowacyjnymi zastosowaniami nowości rynkowych, oczywiście w obszarach związanych z naszą kluczową działalnością. Osobną kategorią projektów IFS Labs są rozwiązania ułatwiające pracę z naszymi rozwiązaniami biznesowymi. Przykładem jest tu, ogłoszona na początku 2016 roku, dostępność innowacyjnych powiadomień IFS Streams za pośrednictwem aplikacji dla zegarków Apple Watch. Rozwiązanie jest też dostępne dla urządzeń Samsung Gear.

Systematycznie informują Państwo o podpisaniu kolejnych umów wdrożeniowych. O jakich projektach z ostatnich miesięcy warto wspomnieć?

Nasze rozwiązanie wybrała na przykład – znana w Polsce głównie za sprawą zaangażowania w budowę II linii warszawskiego metra – turecka firma konstrukcyjno- budowlana Gülermak. Co ciekawe, umowę z IFS najpierw podpisał oddział firmy Gülermak w Polsce, a dopiero potem spółka-matka w Turcji. Z kolei wśród pierwszych polskich przedsiębiorstw, które zdecydowały się na wdrożenie najnowszej wersji systemu IFS Applications 9, jest poznańska firma Tubes International, znany dostawca węży i złączy dla przemysłu. W pierwszej kolejności nasz system będzie wykorzystywany w poznańskiej centrali, a także w spółce zależnej Tubes International na Słowacji. W kolejnych etapach projektu oprogramowanie IFS będzie wdrażane w innych oddziałach zagranicznych Tubes International. W ostatnich miesiącach na aktualizację systemu IFS Applications zdecydowało się wielu naszych obecnych klientów.

Polski oddział odgrywa istotną rolę w światowych strukturach korporacji IFS, nadzorując też rozwój w krajach regionu Europy Środkowo- Wschodniej. Jakie zmiany dokonały się w IFS CEE?

Jako IFS jesteśmy obecni w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Cieszy nas systematyczny rozwój sieci partnerów IFS w tym regionie. Tylko w ostatnich miesiącach kilku naszych lokalnych partnerów, m.in. z Czech, Słowacji, Ukrainy, Gruzji i Rumunii, dołączyło do globalnej sieci IFS Partner Network. Członkami tej sieci są również nasi obecni partnerzy w Polsce: InfoConsulting, Informatyka i FinCode. Firmy te oferują na rynku IFS Applications, usługi wdrożeniowe, a także produkty uzupełniające funkcjonalność IFS Applications. Obecnie prowadzimy rozmowy w sprawie współpracy partnerskiej z kolejnymi firmami w Polsce i regionie.

Dodam, że w skali świata sieć partnerów IFS liczy już ponad 350 firm. Obok organizacji oferujących na rynku system IFS Applications i jego wdrożenie są to producenci rozwiązań komplementarnych oraz firmy technologiczne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *