Rynek

Scaleway rezygnuje z członkostwa w europejskiej inicjatywie chmurowej GAIA-X

Firma zamierza zrezygnować z dalszego zaangażowania w inicjatywę mającą na celu rozwój europejskiego ekosystemu usług i rozwiązań chmurowych. Zdaniem przedstawicieli Scaleway działalność organizacji GAIA-X nie gwarantuje osiągnięcia celów, w jakich została powołana, w tym zwiększenia niezależności europejskiej gospodarki od usług oferowanych przez dostawców chmury obliczeniowej z innych części świata.

Scaleway rezygnuje z członkostwa w europejskiej inicjatywie chmurowej GAIA-X

Zgodnie z zapowiedziami firma Scaleway nie odnowi swojego członkostwa w GAIA-X na kolejny rok. Zamiast tego, firma zamierza poświęcić dodatkowe środki na rozwój usług i rozwiązań wspierających wdrażanie koncepcji multi-cloud, jako kluczowego czynnika dla zapewnienia pełnej otwartości i niezależności nowoczesnych środowisk IT od konkretnych dostawców.

Zdaniem przedstawicieli Scaleway pierwotny cel stowarzyszenia, jakim jest m.in. zapewnienie cyfrowej suwerenności europejskich gospodarek, jest mało prawdopodobny do osiągnięcia w jego ramach. Takie wnioski mają być efektem podejmowanych w ostatnim czasie decyzji oraz zaniechań. “Cele organizacji, choć w swoich założeniach godne pochwały, są dziś marginalizowane i spowalniane przez paradoks polaryzacji w ramach stowarzyszenia” – mówi Yann Lechelle, dyrektor generalny Scaleway. Jego zdaniem taka sytuacja przekłada się na wzmocnienie status quo i nierównych warunków konkurencji na rynku usług chmurowych, zamiast realizacji statutowych celów zamierzających m.in. do opracowania wspólnych wytycznych dla europejskiej infrastruktury danych, a także stworzenia otwartego, zunifikowanego ekosystemu usług, który zagwarantuje europejskiej gospodarce tzw. suwerenność cyfrową.

“Gdy mowa o polaryzacji, Scaleway ma na myśli proces, który działa na korzyść dominujących graczy – firmy wyceniane na biliony dolarów. Korzystają one ze wszelkich możliwych środków dozwolonych przez prawo, aby utrudniać a nawet uniemożliwiać nowym podmiotom tworzenie warunków, które mogłyby zagrozić ich dominującej pozycji. Bariery wejścia stają się w efekcie coraz wyższe i bardziej złożone, najwięksi gracze stają się jeszcze więksi, a najmniejsi maleją” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu firmy. Co więcej, przedstawiciele Scaleway krytykują też fakt, że stowarzyszenie jest w dużej mierze podatne na wpływy największych dostawców usług publicznej chmury obliczeniowej. “Wpływ z zewnątrz jest w dużej mierze pośredni i taktyczny, przez co pomijany jest pierwotny charakter organu zarządzającego i regulaminów. W rezultacie istnieje niebezpieczeństwo, że Gaia-X stanie się kolejnym stowarzyszeniem technologicznym z siedzibą w Brukseli” – czytamy w oświadczeniu Scaleway.

Inicjatywa Gaia-X została uruchomiona w 2020 roku. We wrześniu 2021 roku organizacja oficjalnie rozpoczęła działalność w Polsce. Firma Scaleway była zaangażowana w działalność GAIA-X od początku jej istnienia.

W jaki sposób powstanie europejskiej chmury komentowali przedstawiciele firm zaangażowanych w projekt Gaia-x lub reprezentujących zaangażowane podmioty na polskim rynku? Przeczytaj poniżej

Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowej

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *