Branża ITRynek

Senetic odpowiada za migrację Grupy Forterro do platformy Microsoft 365

Katowicka spółka zapewnia kompleksową realizację globalnego projektu migracji środowisk biznesowych spółek należących do Grupy Forterro na platformę Microsoft 365. Dotychczas migracja objęła 8 spółek Forterro z 5 krajów, w tym polską spółkę BPSC.

Senetic odpowiada za migrację Grupy Forterro do platformy Microsoft 365

Model biznesowy firmy Forterro zakłada m.in. dynamiczny rozwój oferty oraz wzmacnianie pozycji rynkowej w drodze przejęć lokalnych, wyspecjalizowanych dostawców rozwiązań i usług IT. Strategia Forterro przewiduje ponadto szybką integrację przejmowanych spółek w ramach grupy kapitałowej, a także standaryzację działalności m.in. na poziomie wykorzystywanych rozwiązań IT. Zasoby IT grupy Forterro są centralizowane na poziomie platformy Microsoft 365. Od ponad 5 lat częścią Grupy Forterro jest także katowicka spółka BPSC (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych). Środowisko IT firmy BPSC zostało również zmodernizowane w oparciu o platformę Microsoft 365.

“Największe wyzwania, które wymusza strategia biznesowa grupy Forterro, wiążą się z migracją i konsolidacją narzędzi IT, które musimy scentralizować w sposób niezakłócający pracy biznesu. Mam na myśli zarówno oprogramowanie, systemy Chmurowe, hardware a przede wszystkim procesy IT, które wymagają implementacji w standardach grupowych i szybkiej adaptacji przez nowo przejmowane spółki” – podkreśla Jacek Wielgus, dyrektor działu IT User Support w firmie Forterro. Jednym z partnerów zaangażowanych w proces modernizacji oraz centralizacji zasobów IT w Grupie Forterro jest firma Senetic. Do tej pory jej zespół uczestniczył w projektach migracji do środowiska Microsoft 365 danych, poczty elektronicznej oraz kluczowych funkcjonalności w spółkach Forterro z Polski, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Szwecji oraz USA. Według niego, dzięki wsparciu takiej firmy Senetic rozbudowana, globalna sruktura Grupy Forterro posiada jednolitą i uporządkowaną architekturę IT. “Reagujemy na zmieniające się wymagania Forterro zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi oraz technologicznymi i dostarczamy unikalnej wiedzy eksperckiej wspierając technologicznie wewnętrzny zespół IT. Taka synergia pozwala nam nieustannie usprawniać procesy IT zarówno po stronie Forterro jak i Senetic” – dodaje Jacek Wielgus.

Początki współpracy firmy Senetic z Forterro obejmowały sprzedaż licencji rozwiązań Microsoft, jednak szybko zostały rozszerzone na kompleksowe wsparcie modernizacji środowisk IT. Obecnie katowicka firma odpowiada m.in. za prace projektowe, audyt środowisk IT w poszczególnych spółkach, przygotowanie dokumentacji, a także faktyczną migrację zasobów do platformy Microsoft 365 oraz zapewnienie niezbędnych integracji z wykorzystywanymi w danej firmie aplikacjami firm trzecich “Globalny charakter naszej organizacji pozwala nam uczestniczyć w projektach na światową skalę, nie tylko z uwagi nasze wysokie kompetencje inżynierskie, ale także przez znajomość tych rynków, czy brak barier językowych, bo w każdym z tych krajów mamy lokalnych pracowników. Posiadamy pracowników z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z Microsoftem, więc nasi klienci mogą być pewni, że wybieramy najlepsze rozwiązania, nie tylko z punktu widzenia kosztów i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim pod względem potrzeb użytkowników końcowych” – zapewnia Zsolt Potor, Microsoft Director w firmie Senetic.

Co ważne, do środowiska chmurowego Microsoft przenoszone są zarówno dane, jak i wybrane rozwiązania aplikacyjne wykorzystywane w poszczególnych spółkach Grupy Forterro. Jednocześnie, modernizowane środowiska aplikacyjne okazywały się bardzo złożone i zróżnicowane. Globalnych projekt wdrożenia rozwiązań Microsoft 365 był więc także dogodną okazją do uporządkowania zasobów i standaryzacji używanych aplikacji. “Audyty pokazywały, że środowiska poszczególnych spółek były bardzo zróżnicowane, zarówno te cloudowe, jak i on-premise. Przeprowadzając migrację poczty okazywało się, że była ona w różnych miejscach i obsługiwana przez różne narzędzia, podobnie jak usługi katalogowe. Migracje danych wymagały zebrania ich z różnych środowisk: one drive, share point, czy aplikacji firm trzecich. Żeby jak najmniej wpłynąć na codzienne funkcjonowanie firmy, przeprowadzamy migracje w weekendy, a cały proces zajmuje nam zwykle od 4. do 5. tygodni” – mówi Tomasz Stojek, Technical Services Director w firmie Senetic.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *