Rynek

Social media nudzą użytkowników i polaryzują opinie

Jak wynika z raportu Digital Consumer Trends 2021, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte dla większości badanych podstawowym źródłem informacji o świecie jest telewizja i media społecznościowe, a według trzech czwartych problemem są coraz bardziej powszechne fake newsy. Jednocześnie, użytkownicy social mediów coraz bardziej świadomie podchodzą do kwestii gospodarowania swoim czasem i dystansują się od polaryzujących dyskusji oraz treści, co negatywnie wpływa na znaczenie mediów społecznościowych m.in. jako kanału komunikacji marketingowej.

Social media nudzą użytkowników i polaryzują opinie

Głównym źródłem informacji dla 56 proc. odbiorców w Polsce jest telewizja oraz media społecznościowe (po 28 proc.). Oczywiście odsetek ten różni się w zależności od wieku ankietowanych — młodzi preferują social media (52 proc. – social media vs 13 proc. – tv), starsi pozostają wierni telewizji (odpowiednio 17 proc. vs 39 proc.). Według ekspertów Deloitte rola mediów społecznościowych w kwestii pozyskiwania informacji będzie wzrastała wraz z dorastaniem kolejnych roczników.
Jednocześnie, ponieważ prawie 30 proc. badanych Polaków czerpie informacje z social mediów, które są źródłem bardzo trudnym do zweryfikowania, prawdziwym problemem pozostaje kwestia fake newsów.

Wszechobecne fake newsy

Problem ten dostrzega aż 77 proc. ankietowanych. Z kolei 51 proc. przyznaje się, że ma problem z oceną, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nie. Trzy czwarte badanych twierdzi, że zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i sprawdza pochodzenie informacji, które do nich trafiają.

„Niezwykle skuteczne rozprzestrzenianie się rozmaitych teorii, niepopartych faktami, oznacza jednak, że ta weryfikacja najprawdopodobniej ogranicza się do innych social mediów, gdzie można znaleźć te same treści. Jednym z największych wyzwań dla świata mediów oraz regulatorów tego rynku powinno więc być zapewnienie efektywnych mechanizmów potwierdzania prawdziwości trafiających do nas wiadomości” – mówi Rafał Wojciechowski, senior manager, dział konsultingu Deloitte.

Zastanawiająca jest, więc popularność mediów społecznościowych, szczególnie że znacząco mniej ich użytkowników zgadza się z opinią, że są wiarygodne w porównaniu do telewizji (21 proc. vs 34 proc.).

Znudzenie powodem do rezygnacji z mediów społecznościowych

Jak wynika z badania, okazuje się, że to nie fake newsy zniechęcają Polaków z aktywności w social mediach, ale znudzenie tym medium. Co czwarty rezygnujący wymienia zbyt dużą ilość czasu spędzanego na korzystaniu z tej formy rozrywki i kontaktu ze znajomymi.

„Do odchodzenia od social media skłania respondentów także chęć spędzania czasu w bardziej wartościowy sposób, zdystansowania się od polaryzujących dyskusji i treści, a w konsekwencji poprawy samopoczucia. Marketerzy powinni wziąć to pod uwagę przy planowaniu własnych działań. Z jednej strony wymusza to na nich zbudowanie zdolności do równoległej komunikacji w większej liczbie kanałów tak, aby docierać do różnych grup docelowych. Z drugiej, oznacza to także konieczność tworzenia wartościowych treści, które będą pozytywnie oddziaływały na odbiorców” – mówi Maciej Dakowicz, senior manager, Deloitte Digital.

Co ciekawe, najczęściej (tymczasowo lub na stałe) z co najmniej jednej platformy społecznościowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy rezygnowali najmłodsi (43 proc. Polaków w wieku 18-24 lata). W przypadku osób w grupie wiekowej 55-65 współczynnik ten wynosił jedną piątą.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *