Rynek

Surfland Systemy Komputerowe S.A. planuje połączyć się z VR Factory Games

Notowana na rynku NewConnect spółka Surfland Systemy Komputerowe S.A. podpisała 29 grudnia 2020 roku Plan Połączenia z VR Factory Games Sp. z o.o. Po połączeniu firma zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i rozpocznie działalność związaną z tworzeniem, promocją oraz dystrybucją gier rozrywkowych oraz aplikacji marketingowych (B2C lub B2B) wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. planuje połączyć się z VR Factory Games

Planowane połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku VR Factory Games Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na Surfland Systemy Komputerowe S.A. jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Wartość obu spółek została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 35.596.450,00 zł dla VR Factory Games Sp. z o.o. oraz na kwotę 6.947.586,06 zł w przypadku Surfland Systemy Komputerowe S.A.

W wyniku połączenia spółek Emitent dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 27.920.000 zł w drodze emisji 27.920.000 szt. akcji serii L po cenie emisyjnej wynoszącej 1,27 zł za 1 akcję. Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. ma nadzieję, że dzięki połączeniu spółki z podmiotem działającym w dynamicznie rosnącej branży uda się zwiększyć jej wartość.

„W ten sposób otwieramy nowy rozdział w historii spółki, która po połączeniu zmieni nazwę oraz przedmiot działalności. Rynek VR i AR notuje co roku wysoki wzrost wartości, więc nasza fuzja pozwoli nam wejść w bardzo perspektywiczną branżę. Z kolei dla VR Factory Games Sp. z o.o. upublicznienie na rynku NewConnect przyniesie wiele korzyści, jakie dostarcza stanie się spółką publiczną. W najbliższym czasie będziemy realizowali kolejne kroki związane z połączeniem, aby jego finalizacja mogła nastąpić w możliwie najszybszym terminie” – skomentował Artur Górski, prezes zarządu Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Przeczytaj również
Ostatnie nabory NCBR na dofinansowanie innowacyjnych projektów

Dzięki wsparciu SSK produkty wytworzone przez VR Factory Games otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie – zapewniają przedstawiciele SSK. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się także powstania grupy kapitałowej.

„Obecność VR Factory Games na rynku publicznym pozwoli spółce zrealizować jeden z głównych celów strategicznych, jakim jest zajęcie pozycji znaczącego gracza na światowym rynku producentów gier w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Wierzymy również, że dzięki potencjałowi rozwoju, jaki daje rynek kapitałowy, spółka będzie mogła nie tylko w szerszym zakresie niż do tej pory dotrzeć do potencjalnych odbiorców ze swoimi produkcjami na rynku B2C, ale również zdywersyfikować swoje przychody poprzez zwiększenie przychodów z produkcji aplikacji B2B zarówno w technologii VR, jak i AR (rozszerzona rzeczywistość)” – powiedział Sławomir Matul, prezes zarządu VR Factory Games Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że Surfland Systemy Komputerowe S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 roku. W tym roku spółka wydzieliła swoją dotychczasową działalność w obszarze oferowania, projektowania, dostaw rozwiązań i systemów IT, realizacji projektów oraz świadczenia szerokiego wachlarza usług IT do spółki zależnej Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *