Rynek

Surfland Systemy Komputerowe S.A. planuje połączyć się z VR Factory Games

Notowana na rynku NewConnect spółka Surfland Systemy Komputerowe S.A. podpisała 29 grudnia 2020 roku Plan Połączenia z VR Factory Games Sp. z o.o. Po połączeniu firma zmieni nazwę na VR Factory Games S.A. i rozpocznie działalność związaną z tworzeniem, promocją oraz dystrybucją gier rozrywkowych oraz aplikacji marketingowych (B2C lub B2B) wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

Surfland Systemy Komputerowe S.A. planuje połączyć się z VR Factory Games

Planowane połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku VR Factory Games Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na Surfland Systemy Komputerowe S.A. jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Wartość obu spółek została ustalona przez niezależnego biegłego rewidenta i zgodnie z otrzymanymi wycenami została oszacowana na kwotę 35.596.450,00 zł dla VR Factory Games Sp. z o.o. oraz na kwotę 6.947.586,06 zł w przypadku Surfland Systemy Komputerowe S.A.

W wyniku połączenia spółek Emitent dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 27.920.000 zł w drodze emisji 27.920.000 szt. akcji serii L po cenie emisyjnej wynoszącej 1,27 zł za 1 akcję. Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. ma nadzieję, że dzięki połączeniu spółki z podmiotem działającym w dynamicznie rosnącej branży uda się zwiększyć jej wartość.

„W ten sposób otwieramy nowy rozdział w historii spółki, która po połączeniu zmieni nazwę oraz przedmiot działalności. Rynek VR i AR notuje co roku wysoki wzrost wartości, więc nasza fuzja pozwoli nam wejść w bardzo perspektywiczną branżę. Z kolei dla VR Factory Games Sp. z o.o. upublicznienie na rynku NewConnect przyniesie wiele korzyści, jakie dostarcza stanie się spółką publiczną. W najbliższym czasie będziemy realizowali kolejne kroki związane z połączeniem, aby jego finalizacja mogła nastąpić w możliwie najszybszym terminie” – skomentował Artur Górski, prezes zarządu Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Dzięki wsparciu SSK produkty wytworzone przez VR Factory Games otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie – zapewniają przedstawiciele SSK. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się także powstania grupy kapitałowej.

„Obecność VR Factory Games na rynku publicznym pozwoli spółce zrealizować jeden z głównych celów strategicznych, jakim jest zajęcie pozycji znaczącego gracza na światowym rynku producentów gier w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Wierzymy również, że dzięki potencjałowi rozwoju, jaki daje rynek kapitałowy, spółka będzie mogła nie tylko w szerszym zakresie niż do tej pory dotrzeć do potencjalnych odbiorców ze swoimi produkcjami na rynku B2C, ale również zdywersyfikować swoje przychody poprzez zwiększenie przychodów z produkcji aplikacji B2B zarówno w technologii VR, jak i AR (rozszerzona rzeczywistość)” – powiedział Sławomir Matul, prezes zarządu VR Factory Games Sp. z o.o.

Przypomnijmy, że Surfland Systemy Komputerowe S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 roku. W tym roku spółka wydzieliła swoją dotychczasową działalność w obszarze oferowania, projektowania, dostaw rozwiązań i systemów IT, realizacji projektów oraz świadczenia szerokiego wachlarza usług IT do spółki zależnej Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *